A BIT – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

a bit la gi

en

nghĩa của “a bit” trong tiếng việt

Bạn đang xem: A BIT – nghĩa trong tiếng Tiếng Việt

ví dụ về cách dùng

english vietnamese ví dụ theo ngữ cảnh của “a bit” trong việt

những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu
bổn phận về những nội dung này.

can we make it a bit later, say 4pm?

tiếc rằng tôi không thể gặp ông/bà vào 2h chiều mai. liệu chúng ta có thể gặp muộn hơn được không, tầm 4h chẳng hạn?

Xem thêm: Phân tích kinh doanh theo mô hình 3C – bạn đã biết chưa? | Tomorrow Marketers

could we make it a bit earlier/later?

liệu ta có thể gặp sớm/muộn hơn được không?

i feel a bit better.

tôi đã thấy đỡ hơn một chút rồi.

to do one’s bit

từ đồng nghĩa

từ đồng nghĩa (trong tiếng anh) của “a bit”:

cách dịch tương tự

cách dịch tương tự của từ “a bit” trong tiếng việt

a little too much trạng từ

a little while ago trạng từ

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅