Breaking News
cost driver la gi

Activity Cost Driver / Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động

Theo dõi FusionsuitesNews trên

Activity Cost Driver / Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động

 • #
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

Định nghĩa

Activity Cost Driver là một yếu tố ảnh hưởng hay có đóng góp vào chi phí của các hoạt động kinh doanh nhất định. Trong phương pháp kế toán chi phí dựa trên hoạt động (activity based cost – ABC), nhân tố tạo ra chi phí hoạt động là nhân tố nào đó mà sẽ dẫn đến chi phí của một hoạt động cụ thể. Ví dụ, một nhà máy có hoạt động là điều khiển máy móc. Nhân tố tạo ra các chi phí hoạt  động mà liên quan đến vận hành máy móc có thể là số giờ hoạt động của máy, yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến chi phí nhân công, bảo trì và tiêu thụ lượng điện năng khi vận hành hoạt động của máy móc.

Bạn đang xem: Activity Cost Driver / Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động

Xem thêm: Giá trị nội tại (Intrinsic Value) là gì?

Saga giải thích

Phương pháp kế toán chi phí dựa vào hoạt động là một loại chi phí  mà xác định các hoạt động trong doanh nghiệp và ước tính các nguồn lực cần thiết để đáp ứng từng hoạt động. Một nhân tố tạo ra chi phí hoạt động là một yếu tố ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến một hoạt động đó. Phương pháp kế toán chi phí dựa vào hoạt động cho phép người quản lý xác định chi phí để thực hiện một hoạt động cũng như chi phí liên quan đến việc không thực hiện hoạt động đó. Ví dụ, khi một dây chuyền sản xuất phải chờ đợi một bộ phận nào đó từ  nhà phân phối bên ngoài hoặc từ dây chuyền sản xuất khác, nhà quản lý có thể nhanh chóng xác định chi phí thực sự của việc chờ đợi bộ phận đó được chuyển đến. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí hoạt động cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về chi phí thực tế của một hoạt động, ví dụ như quy trình sản xuất chẳng hạn.

Xem thêm: PDM, PLM, Vault PLM là gì?


Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test