Amnesia là gì?

amnesia la gi

Amnesia là danh từ chỉ sự suy giảm đột ngột của trí nhớ gây ra bởi tổn thương não, bệnh tật, chấn thương tâm lý hoặc do sử dụng quá liều lượng các loại thuốc an thần, thuốc thôi miên. Trí nhớ có thể bị mất hoàn toàn hoặc một phần tùy theo mức độ thương tổn.

Amnesia (n) /æmˈniː.zi.ə/, /æmˈniː.ʒə/: mất trí nhớ.

Bạn đang xem: Amnesia là gì?

Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0932710037 cô Mai >> Chi tiết

A medical condition that makes you unable to remember things.

Amnesia là gì? Một tình trạng y tế khiến bạn không thể nhớ bất cứ điều gì.

Xem thêm: Registered nurse là gì? Thuật ngữ này dùng cho ngành nào?

Ex: After the accident he suffered periods of amnesia.

Sau tai nạn anh ấy bị mất trí nhớ.

Ex: For events that occur in very early chilhood, lack of memory may be due to childhood amnesia.

Đối với các sự kiện xảy ra trong thời thơ ấu, thiếu trí nhớ có thể do mất trí nhớ thời thơ ấu.

Ex: This means that the amnesia held to be typical of psychical shock is explained as a kind of post-hypnotic forgetting.

Điều này có nghĩa chứng hay quên là điển hình của sốc tâm lý được giải thích như một loại quên sau thôi miên.

Ex: Semantic memory would be indirectly affected in amnesia, but semantic representational mechanisms should remain intact.

Bộ nhớ ngữ nghĩa sẽ bị ảnh hưởng gián tiếp vì chứng mất trí nhớ, nhưng các cơ chế biểu diễn ngữ nghĩa sẽ vẫn còn nguyên.

Ex: All three patients tested as adults, were reported to suffer from significant anterograde amnesia since the time of their injury.

Xem thêm: Đáo hạn ngân hàng là gì? Phân biệt đáo hạn và đảo nợ?

Cả ba bệnh nhân được thử nghiệm khi trưởng thành được báo cáo là bị mất trí nhớ trước kể từ thời điểm bị thương.

Ex: Functional amnesia as induced by a psychological trauma.

Mất trí nhớ chức năng được gây ra bởi chấn thương tâm lý.

Ex: This phenomenon can be explained by source amnesia.

Hiện tượng này có thể được giải thích bằng chứng mất trí nhớ.

Tư liệu tham khảo: Cambridge Dictionary. Bài viết amnesia là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng Anh SGV.

Nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅