AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

lambda la gi

Bạn có thể xây dựng gì với AWS Lambda? Tìm hiểu thêm về những trường hợp sử dụng dưới đây:

Xử lý dữ liệu

Bạn có thể dùng AWS Lambda để chạy mã cho những lần kích hoạt như khi dữ liệu hay trạng thái hệ thống bị thay đổi, hoặc các hành động của người dùng. Lambda có thể được các dịch vụ AWS trực tiếp kích hoạt như S3, DynamoDB, Kinesis, SNS và CloudWatch. Ngoài ra, nó có thể kết nối với các hệ thống tệp EFS hiện có hoặc được AWS Step Functions lồng ghép vào quy trình công việc. Nhờ đó, bạn có thể xây dựng nhiều hệ thống xử lý dữ liệu phi máy chủ theo thời gian thực.

Bạn đang xem: AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

Xử lý tệp thời gian thực

Bạn có thể dùng Amazon S3 để kích hoạt AWS Lambda xử lý dữ liệu ngay sau khi tải lên. Bạn cũng có thể kết nối trực tiếp với hệ thống tệp Amazon EFS hiện có, cho phép sử dụng quyền truy cập được chia sẻ có tính song song trên quy mô hàng loạt để xử lý tệp quy mô lớn. Ví dụ: bạn có thể dùng Lambda để tạo ảnh thu nhỏ, chuyển mã video, lập chỉ mục tệp, xử lý nhật ký, xác thực nội dung, cũng như tập hợp và lọc dữ liệu theo thời gian thực.

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

The Seattle Times sử dụng AWS Lambda để điều chỉnh kích cỡ ảnh để có thể xem được trên nhiều thiết bị như máy tính bàn, máy tính bảng và điện thoại thông minh. Đọc nghiên cứu điển hình »

Xử lý luồng thời gian thực

Bạn có thể xử lý dữ liệu truyền trực tuyến trong thời gian thực nhờ AWS Lambda và Amazon Kinesis để theo dõi hoạt động của ứng dụng, xử lý lệnh giao dịch, phân tích luồng nhấp chuột, dọn dữ liệu, tạo chỉ số, lọc nhật ký, tạo chỉ mục, phân tích truyền thông xã hội cũng như đo lường và ghi nhận từ xa dữ liệu của thiết bị IoT.

Xem thêm: Tiểu sử Misthy – Nữ streamer nổi tiếng nhất cộng đồng mạng Việt Nam

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

Localytics xử lý hàng tỷ điểm dữ liệu theo thời gian thực, và dùng Lambda để xử lý những dữ liệu cũ hoặc đang diễn ra được lưu trong S3 hoặc được truyền từ Kinesis. Đọc nghiên cứu điển hình »

Máy học

Bạn có thể sử dụng AWS Lambda để xử lý trước dữ liệu trước khi đưa vào mô hình máy học của bạn. Với quyền truy cập Lambda vào EFS, bạn cũng có thể sử dụng mô hình của mình để dự đoán trên quy mô lớn mà không phải cung cấp hoặc quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

“Tại Aible, chúng tôi tập trung vào việc cung cấp các công nghệ AI mạnh nhất với chi phí vận hành thấp nhất có thể. Do đó, chúng tôi sử dụng AWS Lambda và nền tảng phi máy chủ để đào tạo máy học và dự đoán. Với nền tảng phi máy chủ, chúng tôi có thể chạy nhiều khối lượng công việc máy học tiết kiệm chi phí hơn trong khi vẫn được hưởng lợi từ các tài nguyên điện toán cần thiết cho việc lặp lại và thay đổi quy mô nhanh chóng để tạo AI cho tác động kinh doanh tối ưu”.

Rod Butters, CTO – Aible


Backend

Bạn có thể xây dựng backend serverless bằng cách dùng AWS Lambda để xử lý các yêu cầu của web, di động, Internet of Things (IoT) và các API bên thứ 3. Khai thác tối đa các biện pháp kiểm soát hiệu năng nhất quán Lambda, như nhiều cấu hình bộ nhớ và Tính đồng thời được cung cấp, để xây dựng các ứng dụng đòi hỏi cao về độ trễ ở mọi quy mô.

Ứng dụng web

Khi kết hợp AWS Lambda với những dịch vụ AWS khác, nhà phát triển có thể dựng các ứng dụng web mạnh mẽ, có khả năng mở rộng hoặc thu hẹp tự động, chạy trên cấu hình có độ khả dụng cao trên nhiều trung tâm dữ liệu – mà không tốn công quản lý khả năng mở rộng, sao lưu hay dự phòng của trung tâm đa dữ liệu.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

Backend IoT

Bạn có thể xây dựng backend serverless bằng cách dùng AWS Lambda để xử lý các yêu cầu của web, di động, Internet of Things (IoT) và các API bên thứ 3.

Xem thêm: RE2: Hướng dẫn sử dụng OllyDBG

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

Backend di động

AWS Lambda giúp dễ dàng đem lại trải nghiệm ứng dụng phong phú và cá nhân hóa. Bạn có thể xây dựng backend với AWS Lambda và Amazon API Gateway để xác thực và xử lý các yêu cầu API. Dùng AWS Amplify để dễ dàng tích hợp backend của bạn với frontend iOS, Android, Web, và React Native.

Kiến trúc tham khảo: Mã mẫu

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

AWS Lambda – Xử lý thông tin không máy chủ – Amazon Web Services

Bustle chạy backend không máy chủ cho ứng dụng Bustle iOS và trang web của họ với AWS Lambda và Amazon API Gateway. Các kiến trúc serverless cho phép Bustle không phải lo nghĩ tới việc quản lý cơ sở hạ tầng và cho phép tất cả các kỹ sư tập trung sáng tạo và phát triển những tính năng mới. Đọc nghiên cứu điển hình »

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅