BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

bac si chuyen khoa 1 tieng anh la gi

Bettertogether.

By nguyenphuocvinhco • Tháng Hai 26, 2019

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

Bạn đang xem: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA DỊCH SANG TIẾNG ANH NHƯ THẾ NÀO?

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA: SPECIALIST

SPECIALIST: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

Trước hết, ‘bác sĩ chuyên khoa’ ở tiếng Việt có thể tương đương với từ ‘specialist’ /ˈspeʃəlɪst/ trong tiếng Anh.

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT: EYE SPECIALIST/SPECIALIST IN EYE

EYE SPECIALIST/SPECIALIST IN EYE: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT

Xem thêm: Công nghệ âm thanh DTS là gì? Có tính năng gì độc đáo?

Tuy nhiên, để nói một chuyên khoa cụ thể như ‘mắt’ (eye), ‘tim’ (heart), ‘ung thư’ (cancer) …. ta có thể dùng các từ ở tiếng Anh như tính từ trước danh từ ‘specialist’ như: ‘eye specialist’ (bác sĩ chuyên khoa mắt), ‘heart specialist’ (bác sĩ chuyên khoa tim), ‘cancer specialist’ (bác sĩ chuyên khoa ung bướu)… hoặc sau cụm từ ‘specialist in’ như ‘specialist in eye’, ‘specialist in heart’…

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT: OPHTHALMOLOGIST

OPHTHALMOLOGIST: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA MẮT

Một cách khác, ta có thể dùng các gốc từ Hy lạp/La tinh như ‘opthalmo-’, ‘gastroentero-’, ‘hepato-’, ‘psycho-’và tùy theo hậu tố chúng kết hợp để nói ‘opthalmologist’ /ˌɒfθælˈmɒlədʒɪst/, ‘gastroenterologist’ hay ‘psychiatrist’….

I SPECIALIZE IN … EYE/HEPATOLOGY/HEMOTOLOGY: TÔI (LÀ BÁC SĨ) CHUYÊN KHOA VỀ …. MẮT/GAN/HUYẾT HỌC.

TÔI (LÀ BÁC SĨ) CHUYÊN KHOA VỀ …. MẮT/GAN/HUYẾT HỌC: I SPECIALIZE IN … EYE/HEPATOLOGY/HEMOTOLOGY.

Ta cũng có thể dùng động từ (verb) để giới thiệu chuyên khoa của mình như ‘I specialize in eye/hepatology/hemotology….’

BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I, II: FIRST/SECOND DEGREE SPECIALIST

FIRST/SECOND DEGREE SPECIALIST: BÁC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I, II

Xem thêm: Tourism là gì? Những khái niệm về Tourism cần biết – Travelgear Blog

Theo Nguyen van Tuan, cụm từ bác sĩ chuyên khoa cấp I, II là do ngành y tế của ta đặt ra, nếu đưa vào Google Translate, nó sẽ dịch là: specialist level I, II (cũng không đến nỗi tệ!!!!! )Tuy nhiên, một số bằng cấp do Bộ Y Tế dịch bác sĩ chuyên khoa cấp I là First Degree specialist in …. internal medicine (nội khoa).

CẤU TRÚC GIỚI THIỆU NGHỀ NGHIỆP MỘT BÁC SĨ CHUYÊN KHOA

  • I am a(n)+ (từ ngữ chỉ bác sĩ chuyên khoa) an(a)esthesiologist (bác sĩ chuyên khoa gây mê), neurologist (bác sĩ chuyên khoa thần kinh).
  • I am a specialist in + (từ ngữ chỉ chuyên khoa) an(a)esthesiology (chuyên khoa gây mê), neurology (chuyên khoa thần kinh).
  • I specialize in + (từ ngữ chỉ chuyên khoa) an(a)esthesiology, neurology.

Thạc gián. 25/2/19

nguyễn phước vĩnh cố

Tagged as: dịch thuật chuyên ngành

Categorised in: dịch thuật chuyên ngành, từ vựng y học, thuật ngữ chuyên ngành

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅