Bài 28: Thuộc tính cellspacing và cellpadding trong thẻ table

cellpadding la gi

Ở bài này chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai thuộc tính cellspacing và cellpadding cho thẻ tạo bảng table.

Bạn đang xem: Bài 28: Thuộc tính cellspacing và cellpadding trong thẻ table

cellspacing: thuộc tính cellspacing dùng để tạo khoảng cách giữa viền trên và viền dưới của đường viền.

ví dụ: khi chưa có thuộc tính cellspacing
<table border=”1″>
    <tr>
        <td>hàng 1 cột 1</td>
        <td>hàng 1 cột 2</td>
        <td>hàng 1 cột 3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>hàng 2 cột 1</td>
        <td>hàng 2 cột 2</td>
        <td>hàng 2 cột 3</td>
    </tr>
</table>
kết quả hiển thi ở ví dụ trên

Xem thêm: Mậu dịch là gì? So sánh hàng hóa mậu dịch và phi mậu dịch

ví dụ: khi có thuộc tính cellapacing
<table border=”1″ cellspacing= “10”>
    <tr>
        <td>hàng 1 cột 1</td>
        <td>hàng 1 cột 2</td>
        <td>hàng 1 cột 3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>hàng 2 cột 1</td>
        <td>hàng 2 cột 2</td>
        <td>hàng 2 cột 3</td>
    </tr>
</table>

kết quả hiển thi ở ví dụ trên

cellpadding: thuộc tính cellpadding dùng để tạo khoảng cách giữa nội dung trong ô so với đường viền

ví dụ: khi chưa có thuộc tính cellpadding
<table border=”1″>
    <tr>
        <td>hàng 1 cột 1</td>
        <td>hàng 1 cột 2</td>
        <td>hàng 1 cột 3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>hàng 2 cột 1</td>
        <td>hàng 2 cột 2</td>
        <td>hàng 2 cột 3</td>
    </tr>
</table>
kết quả hiển thi ở ví dụ trên

ví dụ: khi có thuộc tính cellpadding
<table border=”1″ cellpadding= “10”>
    <tr>
        <td>hàng 1 cột 1</td>
        <td>hàng 1 cột 2</td>
        <td>hàng 1 cột 3</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>hàng 2 cột 1</td>
        <td>hàng 2 cột 2</td>
        <td>hàng 2 cột 3</td>
    </tr>
</table>

kết quả hiển thi ở ví dụ trên

Xem thêm: Máy tính bị nhiễm mã độc và bị lợi dụng phục vụ các đợt tấn công ddos gọi là gì ?

▪ bạn có thể tùy chỉnh giá trị của 2 thuộc tính trên bằng giá trị đơn vị tính kich thước tùy ý.

✴ kết luận: như vậy trong bài này mình đã giới thiệu đến các bạn hai thuộc tính cellspacing và cellpadding trong thẻ table, ở bài học tiếp theo bạn sẽ học các chỉnh sửa chiều cao chiều rộng cho bảng table.

chúc bạn thành tích.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅