Breaking News
bang chu tieng anh la gi

bằng chữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

Theo dõi FusionsuitesNews trên

opensubtitles2018.v3

các địa điểm được gọi bằng chữ viết tắt ntch.

Bạn đang xem: bằng chữ trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh

together the venues are referred to by the abbreviation ntch.

wikimatrix

william carey đã thử viết ngôn ngữ này bằng chữ Đông nagar từ 1813 đến 1838.

william carey wrote the language with the bengali script between 1813 and 1838.

wikimatrix

juliet bửa mạn, phong phú hơn trong vấn đề hơn so với bằng chữ,

jullet conceit, more rich in matter than in words,

qed

hãy viết các điểm ấy bằng chữ hoa hay gạch dưới.

try writing them in all capital letters or underlining them.

jw2019

ví dụ, nếu thử với mã số đầu tiên, ta được 2 cộng 1 bằng 3 chữ số.

for example, if we try this with the first code, we get 2 plus 1 equals 3 digits.

ted2019

nhưng tôi nghĩ mình có thể đã dùng từ khác bắt đầu bằng chữ q.

but i think i probably used a different word starting with the letter “f.”

ted2019

Xem thêm: Napas là gì? Nó giúp gì cho các hoạt động thanh toán hiện nay?

hãy lưu ý là mỗi ý chính bắt đầu ở lề trái và viết bằng chữ hoa.

notice that each of the main points begins at the left margin and is written in capital letters.

jw2019

các ngôi sao trong danh mục này được gọi bằng chữ viết tắt brey sau tác giả breysacher.

stars in this catalogue are referred to with the abbreviation brey after the author breysacher.

wikimatrix

là một người trẻ, nên ban đầu, chúng ta dạy con bằng chữ thánh hiền.

as a young mind, we taught you that, in the beginning, there was the word.

opensubtitles2018.v3

từ năm 1990, nhiều trong số đó được xây mới với bảng hiệu bằng chữ rōmaji: “koban”.

since the 1990s, many of them are found with signs in latin letters: “koban”.

wikimatrix

nhưng tôi nghĩ mình có thể đã dùng từ khác bắt đầu bằng chữ q.

but i think i probably used a different word starting with the letter ” f. ”

qed

không, ý bố là nó bắt đầu bằng chữ cái gì?

no, i mean what letter did the word start with?

opensubtitles2018.v3

nó được viết bằng chữ bengal.

it is written using the bengali script.

wikimatrix

nhà truyền giáo người xứ wales thomas jones, năm 1841 đã ghi nhân ngữ này bằng chữ cái latinh.

the welsh missionary, thomas jones, in 1841 wrote the language in the latin script.

wikimatrix

tại sao hắn viết cái này bằng chữ cắt ra từ tạp chí nhỉ?

why’d he write this in letters cut out of magazines?

opensubtitles2018.v3

người hồi giáo xem tất cả chỉ là một trò chơi bằng chữ

muslims find it all a word game. . . .

jw2019

thái liên khúc: gồm 2 bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng chữ hán.

Xem thêm: Mô hình trường học mới VNEN là gì?

erlangen: double ugly books.

wikimatrix

xin ghi rõ vào giấy đặt ấn phẩm bằng chữ nổi cho người mù: attention: braille desk.

please mark requests for braille publications attention: braille desk.

jw2019

Được ký hiệu bằng chữ f (hay nếu ở dạng phần trăm là f).

it is denoted by the letter f (or, if expressed in percent, by f).

wikimatrix

một vài nền văn minh như maya, có các tư liệu bằng chữ viết.

a few, such as the maya civilization, had their own written records.

wikimatrix

họ đặt tên những căn hộ vớ vẩn bằng chữ cái.

they give shitty apartments letters.

opensubtitles2018.v3

trong tiếng hê-bơ-rơ, các trị số cũng có thể được thể hiện bằng chữ cái.

in hebrew, numeric values can also be represented by letters.

jw2019

trong cuộn biển chết, chương 32 sách Ê-sai được đánh dấu bằng chữ “x”

in the dead sea scrolls, isaiah chapter 32 is marked with anx

jw2019

tầm quan trọng hàng hải của nó được biểu thị bằng chữ khắc của các vị vua assyria.

its maritime importance is indicated by the inscriptions of the assyrian kings.

wikimatrix

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test