Breaking News
wp thumb 79

BI MAT NHUNG DIEM CHIEM BAO MICHAEL HALBERT – Tài liệu text

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO



Nói đến CHIÊM BAO, hầu như tất cả trong chúng ta đều có một nụ cười

nhẹ trên môi: MỘNG là MỊ, là sự liên tưởng do trình trạng sinh hoạt chi phối, nên

không thể tin cậy được.

Nhưng, qua một vài lần chiêm bao, mặc dù không chủ tâm, bỗng nhiên có

vài trường hợp xuất hiện làm chúng ta chợt nhớ lại điềm chiêm bao. Sự lien quan ý

nghĩa đưa chúng ta đến sự phân vân, câu mộng là mị giảm đi một phần giá trị.

Rồi, trong một vài lần khác, qua một vài bài chiêm bao, chúng ta đọc thấy

người chết oan ức hiện hồn về cầu cứu với người trong than. Nhờ đó, nhiều vụ mất

tích bí mật được phát giác, khiến chúng ta đâm ra suy nghĩ và cảm thấy mộng vẫn

còn một vài khía cạnh có thể công nhận.

Qua sự kiện trên, chúng ta phải chấp nhận Chiêm Bao có một ảnh hưởng rất

lớn đối với người nằm chiêm bao, dù người ấy là người của Đông phương hay Tây

phương.

Cũng qua sự kiện trên, quyển sách nầy được hoàn thành, không ngoài mục

đích tối thiểu: mang lại cho quí bạn một công trình nghiên cứu giá trị, xuất xứ từ

nguyên tác giá trị của nhà nghiên cứu Tây phương: Michael Halbert.

Từ nghìn xưa, phương Tây là phương trời nổi tiếng là không công nhận

những gì được gọi là dị đoan, là mê tín.

Quyển “Khám phá bí ẩn những điềm Chiêm bao” xuất xứ từ Phương

Tây, sẽ nói lên phần nào ý nghĩa thực tiễn của nó.

Chúng tôi mong rằng quyển sách nhỏ bé nầy sẽ giúp quí bạn trong một vài

khía cạnh: mộng vẫn không hoàn toàn mị, vậy.

SẦM GIANG

Nguyên tác:

[external_link_head]

MICHAEL HALBERT

Trang 1

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO



Trước khi đề cập đến những điềm chiêm bao, chúng ta thử tìm nguyên nhân

của những điềm khác mà thông thường hơn hết là máy mắt, nhảy mũi v.v. hầu như

tất cả mỗi người trong chúng ta đều có dịp trãi qua một hoặc nhiều lần.

Đó là những điềm xảy ra trong lúc chúng ta còn thức, dù ngày hay đêm.

Riêng về chiêm bao, gần như chỉ linh ứng trong giấc ngủ về đêm hơn là giấc

ngủ về đêm hơn là giấc ngủ ban ngày.

Nghiệm xét như thế, chúng ta có một kết quả như sau: máy mắt, nhảy mũi…

là trong lúc chúng ta còn thức, và chiêm bao là điềm trong lúc chúng ta ngủ.

Trong sách Đông Tây lưu lại, thì chiêm bao cũng như điềm đều được nghiên

cứu tỉ mỉ và luôn luôn gặp nhau ở những điểm tương đồng.

Về sách Đông – phương, chúng ta có sách: Hoàng – Đế Nội – kinh; Đông –

Lai Loại – Ngữ; Điêu Thần – luận; Thích – Điển; Mao – Đình – Khách Thoại;

Dưỡng – Tinh luận; nhứt là sách Tây – Sơn ký do Tôn Tẩn thảo ra, và gần chúng ta

nhứt, là sách Nhâm Cầm Độn Toán của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình.

Hầu hết trong những sách nầy đều có đề cập đến những điềm lúc chúng ta còn thức

và những điềm lúc chúng ta đang ngủ.

Sách Tây – phương thì có Snges, Somnambulisme et Spiritisme của J.de

RIOLS; Triple clef des songes của Halbert; Chance et Bonheur d`aprrè les songes

của Malet và Zezina v.v.

Khảo sát qua các sách trên, chúng ta có sự tương đồng giá trị của những

điềm lúc thức và khi ngủ, mà bạn đọc sẽ lần lược theo dõi ở các đoạn nối tiếp trong

quyển sách nhỏ bé nầy.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 2

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

1. MÁY MẮT

Máy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta

đều biết.

Đó là một tác động tự nhiên xảy ra; bất cứ lúc nào và không làm sao khống

chế được, ngoài trừ tác động ấy ngừng lại, cũng tự nhiên như lúc xảy ra.

Về sự ứng nghiệm của loại điềm nầy thì mỗi người hiểu một nghĩa khác

nhau và gần như do sự truyền khẩu, mà không căn cứ vào đâu cả. Đại khái đàn ông

máy mắt phải là tốt, máy mắt trái là xấu, còn đàn bà thì ngược lại.

Đó là lề lối thông thường dựa trên nguyên tắc “nam tả nữ hữu”, mà chúng ta

có thể nói là khá sai lầm, nếu không bảo là vô căn cứ.

Theo sự nghiên cứu qua những sách Đông Tây nêu trên, thì giá trị của điềm

máy mắt tương đồng như sau, bất luận nam hay nữ.

MẮT TRÁI23 giờ đến 1 giờ, có bạn bè ở xa về.

1 giờ đến 3 giờ, buồn bực do người trong thân gây ra.

3 giờ đến 5 giờ, có người mang tài lợi đến.

5 giờ đến 7 giờ, có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài

ngày.

7 giờ đến 9 giờ, có khách quấy rầy.

9 giờ đến 11 giờ, có người mời ăn uống.

11 giờ đến 13 giờ, có người đem tin vui về.

13 giờ đến 15 giờ, có tin vui.

15 giờ đến 17 giờ, gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.

17 giờ đến 19 giờ, có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hoặc

chuyện làm ăn.

19 giờ đến 21 giờ, việc suy tính trong long sắp thành tựu.

21 giờ đến 23 giờ, có khách quí đến nhà.

MẮT PHẢI

 23 giờ đến 1 giờ, có rượu thịt ăn uống.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 3

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 1 giờ đến 3 giờ, có người thân nhắc nhở.

 3 giờ đến 5 giờ, sắp có tin lành đem đến.

 5 giờ đến 7 giờ, tài lợi bất ngờ.

 7 giờ đến 9 giờ, có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.

 9 giờ đến 11 giờ, có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.

 11 giờ đến 13 giờ, đề phòng tai nạn hoặc mất của.

 13 giờ đến 15 giờ, hao tài không đáng kể.

 15 giờ đến 17 giờ, có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.

 17 giờ đến 19 giờ, có bà con ở xa đến thăm.

 19 giờ đến 21 giờ, có người rủ đi du lịch.

 21 giờ đến 23 giờ, có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói.

2. NHẢY MŨI

Nhảy mũi do cảm sốt xảy ra là việc thông thường, không lien quan gì cả và

cũng không có giá trị đối với những điềm.

Ngược lại bỗng không ta nhảy mũi liên tiếp nhiều lượt, một hay nhiều cái.

Chúng ta có câu ví thông thường: “nhảy mũi một (một cái) có tài; nhảy mũi hai (2

cái) có lợi”. Câu ấy cũng có phần đúng, vì hầu hết những lần nhảy mũi như thế là

điềm tốt lành mà ít khi có điềm dữ.

Giá trị của điềm nhảy mũi được đúc kết như sau:

 23 giờ đến 1 giờ, có người mời dự tiệc hoặc dự lễ linh đình.

 1 giờ đến 3 giờ, có người khác phái rủ mình làm một việc tuy có lợi,

nhưng rất hại cho người khác.

 3 giờ đến 5 giờ, có cuộc hẹn hò về tình cảm.

 5 giờ đến 7 giờ, có người mang quà đến tặng.

 7 giờ đến 9 giờ, có lộc ăn.

 9 giờ đến 11 giờ, có quới nhơn sẵn sang giúp đỡ, đáp ứng sự mong

muốn trong lòng mình từ lâu.

 11 giờ đến 13 giờ, có thân nhân từ xa về, đem tài lợi đến cho mình.

 13 giờ đến 15 giờ, có lộc ăn và có lợi vào.

 15 giờ đến 17 giờ, có tin làm mình lo sợ, nhưng rốt cuộc đâu vẫn vào

đó, mọi việc được êm đẹp.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 4

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 17 giờ đến 19 giờ, có người khác phái nhờ mình giúp vào công việc

gì, có lợi về tiền cũng về tình nữa.

 19 giờ đến 21 giờ, có người khác phái tưởng nhớ đến mình, sẽ viết thơ

cho mình.

 21 giờ đến 23 giờ, có sự lo nghĩ về tiền bạc, nhưng vẫn được giải

quyết dễ dàng.

Về việc nhảy mũi một hay nhiều cái, giá trị vẫn như nhau.

3. MẶT NÓNG

Tự nhiên chúng ta thấy mặt nóng bừng bừng ngứa ngáy khó chịu mà không

phải do bệnh chứng gây ra. Đó là một điềm.

Mặt bừng nóng tuy là một diềm nhưng cũng chưa phải là điềm dữ, mà chỉ là

một lối báo ứng tự nhiên và vẫn có những giá trị khác nhau tuỳ theo thời gian xảy

ra.

23 giờ đến 1 giờ, công việc trù tính sẽ được thu xếp, lợi vào.

1 giờ đến 3 giờ, có chuyện bực mình, có lục đục trong nhà..

3 giờ đến 5 giờ, có người bạn đến nhà mời hiệp tác.

5 giờ đến 7 giờ, có người mời ăn uống.

7 giờ đến 9 giờ, người xa về đem tin vui.

9 giờ đến 11 giờ, người cũ tưởng nhớ đến mình, mong gặp để giúp đỡ.

11 giờ đến 13 giờ, có chuyện xích mích giữa người trong thân.

13 giờ đến 15 giờ, có cãi vã, đề phòng to chuyện.

15 giờ đến 17 giờ, có người giới thiệu khách quí muốn hiệp tác với

mình.

 17 giờ đến 19 giờ, được người dòm ngó đến mình.

 19 giờ đến 21 giờ, có lộc thực mang đến nhà.

 21 giờ đến 23 giờ, có kẻ vu cáo mình đến tụng đình.

Ngoài việc mặt nóng, còn tai nóng, lắm lúc bừng đỏ trong thấy, gần như một

thứ phong ngứa thường gọi là nổi bề đai. Thật ra đó là điềm nóng tai. Điềm này

cũng có giá trị tương đương mặt nóng.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 5

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

4. Ù TAI

Triệu chứng ù tai giống như lúc tắm bị nước vào tai lùng bùng, y như gió

thổi mạnh vào. Đó là một điềm, xảy ra bất ngờ và rất dễ nhận xét.

Ù tai có những giá trị khác nhau và riêng rẻ giữa tai phải, và tai trái, khác

với tai nóng.

TAI TRÁI

 23 giờ đến 1 giờ, có người khác phái đang mong nhớ.

 1 giờ đến 3 giờ, mang lời ăn tiếng nói.

 3 giờ đến 5 giờ, có việc hao tài, nhưng không đáng kể.

 5 giờ đến 7 giờ, có kẻ gian rình rập, đề phòng mất trộm.

 7 giờ đến 9 giờ, có việc phải đi xa.

 9 giờ đến 11 giờ, tai biến nặng nề, đề phòng xe cộ.

 11 giờ đến 13 giờ, người thân từ xa về, có sự vui vẻ trong nhà.

 13 giờ đến 15 giờ, có người mời ăn uống.

 15 giờ đến 17 giờ, có người rủ đi du lịch.

 17 giờ đến 19 giờ, đề phòng mất đồ trong nhà.

 19 giờ đến 21 giờ, có ăn uống.

 21 giờ đến 23 giờ, tin vui có tài lợi vào.

TAI PHẢI

 23 giờ đến 1 giờ, hao tài còn mang tai tiếng.

 1 giờ đến 3 giờ, có việc kiện thưa, ít phần thắng, nhiều phần thiệt.

 3 giờ đến 5 giờ, có cãi vã giữa vợ chồng, nên nhường nhịn nhau kẻo

đổ vỡ.

 5 giờ đến 7 giờ, có khách quí đến thăm nhà hoặc dạm hỏi.

 7 giờ đến 9 giờ, có người cầu cạnh nhờ vã mình.

 9 giờ đến 11 giờ, tài đến bất ngờ, vui trong nhà.

 11 giờ đến 13 giờ, có người trong thân dến thăm.

 13 giờ đến 15 giờ, có tin từ xa đưa về.

 15 giờ đến 17 giờ, người vắng nhà từ lâu bỗng nhiên trở lại.

 17 giờ đến 19 giờ, có người mời hiệp tác trong công việc lợi lộc.

 19 giờ đến 21 giờ, có của bất ngờ.

 21 giờ đến 23 giờ, có rựu thịt ăn uống, hoặc có người mời dự tiệc.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 6

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

5. THỊT GIỰT

Tự nhiên một vài nơi trong người, nhứt là các bắp thịt giựt nổi phồng lên,

hoặc máy động. Đó là một điềm, thịt giựt hay thịt máy cũng thế.

Điềm thịt giựt cũng tuỳ lúc xảy ra mà đánh giá.

 23 giờ đến 1 giờ, có tin chia gia tài, hoặc có của bất ngờ.

 1 giờ đến 3 giờ, con cái từ xa về mang lại niềm vui cho gia đình.

 3 giờ đến 5 giờ, chuyện nhỏ quá to, nếu không nhường nhịn sẽ có kiện

tụng.

 5 giờ đến 7 giờ, có người mang quà đến tặng để nhờ mình giúp một

việc gì.

 7 giờ đến 9 giờ, đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra cho con cái trong nhà.

 9 giờ đến 11 giờ, có khách lạ tìm đến nhờ mình.

 11 giờ đến 13 giờ, có người dèm pha, đề phòng bạn bè phản trắc.

 13 giờ đến 15 giờ, có của bất ngờ, thử mua số.

 15 giờ đến 17 giờ, có tài nhưng cũng có chuyện lôi thôi nhỏ.

 17 giờ đến 19 giờ, hao tài, mang nhiều tai tiếng.

 19 giờ đến 21 giờ, con cái ở xa về, gia đình vui vẻ.

 21 giờ đến 23 giờ, công việc thành tựu, tài lợi dồi dào.

6. HỒI HỘP

Tự nhiên trong người phát hồi hộp, như lo sợ một chuyện gì, tim đập liên

hồi, đầu óc xáo trộn. Đó là một điềm báo tin, dĩ nhiên là có lành có dữ.Nguyên tác:

23 giờ đến 1 giờ, có người chờ mong trong cuộc ân tình.

1 giờ đến 3 giờ, tai hoạ bất ngờ, đề phòng có kẻ phao vu.

3 giờ đến 5 giờ, có người mời ăn uống.

5 giờ đến 7 giờ, có khách sang đến, lợi vào.

7 giờ đến 9 giờ, tin vui, tài tới tấp vào, thử mua vé số.

9 giờ đến 11 giờ, gặp chuyện tâm tình, có cơ thành tựu.

11 giờ đến 13 giờ, có sự hội hợp ngẫu nhiên, tiền vào nhà.

13 giờ đến 15 giờ, duyên bất ngờ, thơ mộng nhưng không thành.

15 giờ đến 17 giờ, tin từ xa về, vui vẻ.

17 giờ đến 19 giờ, có người trong thân đến thăm và giúp đỡ.

MICHAEL HALBERT

[external_link offset=1]

Trang 7

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 19 giờ đến 21 giờ, có người rủ hùn hạp, lợi vào, nên nhận.

 21 giờ đến 23 giờ, tai nạn có thể xảy ra, hung tin.

7. NỒI KÊU

Nồi đặt trên bếp chưa nóng tự nhiên có tiếng phát ra như tiếng nước sôi, mặt

dầu bên trong không phải là nước. Đó là điềm đem tới, báo sự kiết, hung.

 23 giờ đến 1 giờ, có người mang quà đến biếu.

 1 giờ đến 3 giờ, tài lợi sẽ vào.

 3 giờ đến 5 giờ, tai hoạ sẽ đến, gây rối rắm trong gia đình.

 5 giờ đến 7 giờ, có người gây sự, sẽ đến tụng đình.

 7 giờ đến 9 giờ, điềm lành, yên vui kéo dài.

 9 giờ đến 11 giờ, lợi lộc tới tấp nhưng phải đề phòng lợi vào lời ra.

 11 giờ đến 13 giờ, có cãi vã, nên nhường nhịn là hơn.

 13 giờ đến 15 giờ, đề phòng rủi ro, nhứt là nên tránh đi song, đi biển.

 15 giờ đến 17 giờ, có tin từ xa về, vui vẻ.

 17 giờ đến 19 giờ, có của bất ngờ, thử mua vé số.

 19 giờ đến 21 giờ, có người rủ đi ăn nhậu.

 21 giờ đến 23 giờ, có tranh tụng nhưng thắng lợi về mình.

8. LỬA CƯỜI

Lửa trong lò không gió, không cao ngọn, thế mà tự nhiên phì phì như có

người thổi. Đó là một loại điềm, gọi là lửa cười.

23 giờ đến 1 giờ, có điềm không hay, vợ hay chồng có ngoại tâm.

1 giờ đến 3 giờ, coi chừng con cái sẽ bỏ nhà theo tình nhân.

3 giờ đến 5 giờ, điềm lành, có người muốn cầu thân.

5 giờ đến 7 giờ, tiền của vào lúc rạng đông, mọi sự vui vẻ.

7 giờ đến 9 giờ, có chuyện buồn phiền, cố gắng thu xếp mới yên thân.

9 giờ đến 11 giờ, có người mời dự tiệc.

11 giờ đến 13 giờ, có kiện tụng, nên ôn hoà mới tránh được phiền

nhiễu.

 13 giờ đến 15 giờ, có người nâng đỡ, việc trù liệu sẽ thành.

 15 giờ đến 17 giờ, gặp của bất ngờ trong lúc đi đường.

 17 giờ đến 19 giờ, có tai biến trong nhà, có thể là tang khó.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 8

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 19 giờ đến 21 giờ, người tình cũ tìm đến, thơ mộng lại bắt đầu.

 21 giờ đến 23 giờ, bịnh bất ngờ, cần chạy chữa gấp.

9. CHÓ SỦA

Chó trong nhà tự nhiên dõ mõm vào mình sủa, hoặc tru dài. Đó là một thứ

điềm mà mỗi người định nghĩa một lối, tựu trung đều cho là điềm gở, nhưng cũng

không hiểu được điềm gở đó sẽ là điềm gì.

Sau đây là giá trị của điềm chó sủa hoặc tru:23 giờ đến 1 giờ, trong nhà có ngoại tình, nên dằn kẻo có đổ vỡ.

1 giờ đến 3 giờ, nguy hiểm sắp đến, cẩn thận kẻo bị hàm oan.

3 giờ đến 5 giờ, người cũ tìm nối lại ân tình,đề phòng ghen tuông.

5 giờ đến 7 giờ, có tin về tiền bạc mất mát từ lâu nay được hoàn lại.

7 giờ đến 9 giờ, được của hoạnh tài, thử mua vé số.

9 giờ đến 11 giờ, có người trong thân đến báo một hung tin.

11 giờ đến 13 giờ, có người mời ăn uống.

13 giờ đến 15 giờ, tai nạn có thể xảy ra cho vợ con, hoặc chồng, đề

phòng lúc đi đường.

 15 giờ đến 17 giờ, có cãi vã với người lân cận, thành to chuyện.

 17 giờ đến 19 giờ, có người nâng đỡ vào một địa vị.

 19 giờ đến 21 giờ, có kẻ rấp tâm hại mình, nguy hiểm.

 21 giờ đến 23 giờ, có kiện tụng, hao tốn tiền bạc, mang tai tiếng.

10.QUẠ KÊU

Quạ bay ngang nhà buông những tiếng dài không dứt. Đó là một thứ điềm.Nguyên tác:

23 giờ đến 1 giờ, có người thân thích từ xa về, gia đình sum họp.

1 giờ đến 3 giờ, có người mang tin vui đến.

3 giờ đến 5 giờ, có tranh tụng nhưng không nguy hại.

5 giờ đến 7 giờ, có người mời dự tiệc, đem lại vào.

7 giờ đến 9 giờ, tài lợi vào tới tấp.

9 giờ đến 11 giờ, có tin may mắn.

11 giờ đến 13 giờ, đề phòng bịnh bất ngờ.

13 giờ đến 15 giờ, hao tài mất vật trong nhà.

15 giờ đến 17 giờ, có người mời hiệp tác, sẽ thành công.

MICHAEL HALBERT

Trang 9

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 17 giờ đến 19 giờ, phiền muộn, nặng lo âu.

 19 giờ đến 21 giờ, lợi lộc vào nhiều may mắn.

 21 giờ đến 23 giờ, có cãi vã với người ngoài đường, sanh ấu đả.

11.CHIM HEO KÊU

Chim heo là loại chim nhỏ, tiếng phát ra như tiếng heo la. Loài chim này

luôn luôn chỉ xuất hiện về đêm, ban ngày thì tuyệt nhiên không có. Khi loài chim

này kêu chỉ mũi vào nhà, đó là điềm gở, đáng lo ngại.

 19 giờ đến 21 giờ, có điều tang khó trong gia đình.

 21 giờ đến 23 giờ, hung tin từ xa đưa về.

 23 giờ đến 1 giờ, mất một người thân, đề phòng giữ gìn trẻ em.

 1 giờ đến 3 giờ, tai nạn xe cộ cho người trong nhà.

 3 giờ đến 5 giờ, người đau nặng sẽ tuyệt vọng.

12.CHIM KHÁCH KÊU

Khác hơn chim heo, loài chim khách chỉ đến vào lúc ban ngày từ nhiều

phương hướng. Nên tiếng kêu của chim khách cũng cần theo phương hướng mà

định giá trị.

 Hướng đông:

 7 giờ đến 11 giờ, có tài lộc của khách xa mang đến.

 11 giờ đến 13 giờ, có sự tranh giành quyền lợi trong gia đình.

 13 giờ đến 17 giờ, có kẻ mưu hại mình, đề phòng kẻ dưới tay.

 Hướng đông nam:

 7 giờ đến 11 giờ, có khách tài hoa đến thăm, vui vẻ nhiều.

 11 giờ đến 13 giờ, có người mời du lịch.

 13 giờ đến 17 giờ, tin từ xa về, hung nhiều hơn kiết.

 Hướng nam:

 7 giờ đến 11 giờ, có tiệc tùng.

 11 giờ đến 13 giờ, có sự tranh giành quyền lợi trong gia đình.

 13 giờ đến 17 giờ, tin vui từ xa đưa về.

 Hướng tây nam:

 7 giờ đến 11 giờ, có người đến cầu thân.

 11 giờ đến 13 giờ, có chuyện buồn bực.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 10

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 13 giờ đến 17 giờ, đề phòng hoả hoạn.

Hướng tây:

 7 giờ đến 11 giờ, có cãi vã trong gia đình.

 11 giờ đến 13 giờ, có người mang quà tặng.

 13 giờ đến 17 giờ, có tin lành.

Hướng tây bắc:

 7 giờ đến 11 giờ, có khách quí đến nhà.

 11 giờ đến 13 giờ, có người mời ăn uống.

 13 giờ đến 17 giờ, khách cũ đến thăm và giúp đỡ.

Hướng bắc:

 7 giờ đến 11 giờ, có khách đến viếng nhà, cầu hôn.

 11 giờ đến 13 giờ, có người đem đồ vật đến tặng.

 13 giờ đến 17 giờ, súc vật đang nuôi bị hao hớt.

Hướng đông bắc:

 7 giờ đến 11 giờ, có người trong thân đến thăm.

 11 giờ đến 13 giờ, người cũ mang quà đến biếu.

 13 giờ đến 17 giờ, có khách quí đến nhà.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 11

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO



Kể từ trang 13 về sau, chúng ta sẽ có trong tay, đầy đủ những lời giải thích

về các điềm xảy ra trong lúc chúng ta đang ngủ, quen gọi là chiêm bao.

Phương pháp căn bản để giải thích điềm chiêm bao trong những trang kế

tiếp được áp dụng theo thể thức Đông Tây dung hoà. Tuy nhiên, sự dung hoà này

chỉ được thực hiện trong trường hợp tương đồng giữa Đông và Tây. Ngoài ra

những gì của Đông phương xét thấy rất ứng nghiệm hơn, do kinh nghiệm thu thập

của tác giả, thì vẫn giữ nguyên vẹn choc ho Đông phương và ngược lại, nếu Tây

phương ứng nghiệm hơn, phần tuyển chọn sẽ dành cho Tây phương.

Một điềm mà chúng ta không thể không đặc biệt lưu ý là từ bao giờ và có lẽ

là mãi mãi, mỗi người trong chúng ta đều có dịp chiêm bao và hầu như từ thâm

tâm chúng ta đều ngầm nhớ lời ví thông thường: MỘNG là MỊ. Tuy nhiên, phải

thành thật nhìn nhận là hầu hết đều có những thắc mắc, khi mình nằm mơ và từ

những thắc mắc đó, chúng ta có những hoài nghi, lắm lúc cũng hồi hộp, muốn tìm

hiểu ý nghĩa của điềm chiêm bao chính mình vừa trải qua một cách tự nhiên mà

không do ảnh hưởng sinh hoạt lúc ban ngày ám ảnh.

Những trang kế tiếp sẽ làm công việc khám phá bí ẩn mà chúng ta đang

muốn tìm hiểu, đồng thời cũng chấm dứt dứt khoát sự hoài nghi lắm lúc trở thành

khó chịu vậy.

A

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 12

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 ĂN

Ăn cơm trong nhà là sắp có chuyện vui cho gia đình (số hạp 96 nếu chiêm

bao nhằm những ngày lẻ. Số hạp 69 nếu chiêm bao những ngày chẳng)

Ăn cơm ở nơi khác, nên đề phòng hao tài tốn của vì có kẻ lừa gạt, tình cũng

như tiền.

Ăn vật béo như bơ, sữa v.v sắp có chuyện vui, người phương xa về.

Ăn thịt trâu bò, điềm lành trong ngày rất gần.

Ăn thịt chó, sắp có kiện tụng.

Ăn thịt heo, sắp sữa bị bịnh.

Ăn thịt chin là điềm tốt, ăn thit sống là điềm xấu, ăn thịt những vật chết sình

là điềm chia ly trong gia đình.

Ăn thịt ngỗng, vợ hay chồng sắp có bịnh.

Ăn thịt gà vịt, sắp có lợi vào.

Ăn bánh cuốn, chả, gỏi v.v đề phòng tai tiếng hoặc có sự cãi vã.

Ăn dừa, đề phòng té ngã, có thể gãy chơn.

Ăn dưa, cà, mướp đề phòng sự đau ốm. Ăn hạt dưa, hạt bí v.v nếu có thai

sắp sanh con quí, không thai sẽ gặp sự may mắn về hào tử tức.

Ăn ổi, cam, hồng là điềm bất tường.

Ăn đào, mận, lý v.v gia đình sẽ sum họp người từ xa về.

Ăn trái táo, trái dâu, sắp có tài bất ngờ.

Ăn trái lê, sắp hao tài, có kiện tụng thì thất kiện.

Ăn các thứ rau hành, hẹ, tỏi củ kiệu v.v là điềm thật xấu, mọi việc đều bất

thành, có thể bị tai hoạ.

 ÂM – NHẠC

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 13

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Chiêm bao thấy mình đánh đàn là điềm sắp có bịnh thuộc về lá lách. Cần đề

phòng bị té.

Nghe tiếng đàn hát mà không trông thấy người là điềm sắp có tang.

Đi dự nhạc hội, hay nghe đàn hát là điềm gặp tơ duyên. Hạnh phúc về tình

cũng như về tiền. (Số hạp cho những điềm chiêm bao về âm nhạc là 72 nếu giấc

mơ vào những ngày lẻ, những ngày chẵn là 27).

 ẢNH

Chiêm bao thấy tặng ảnh cho ai, hay người khác phái tặng ảnh cho mình là

sắp chia ly, hoặc đi xa.

Thấy đi chụp ảnh là có người mong nhớ muốn gặp mình.

Thấy xé ảnh của người là sắp có sửa được hội ngộ với người ấy.

Thấy ảnh treo trên vách tự nhiên rớt xuống, là điềm bất tường, đề phòng tai

nạn bất ngờ, nhứt là xe cộ.

Thấy đốt ảnh là tơ duyên sắp thành tựu.

Thấy vẽ ảnh truyền thần cho người yêu là gặp tình địch. (Số hạp 73).

 ÁO

Chiêm bao thấy áo quần là điềm xấu. Thấy quần áo rách rưới hay vướn vào

gai rách tơi tả là điềm sắp mang lời ăn tiếng nói. Thấy ăn mặc sang trọng là điềm

sắp bị ô nhục, hoặc bị xỉ vả. Thấy lạnh mặc thêm áo quần là điềm tổn thương danh

dự.

Chiêm bao thấy thay đổi áo quần, hoặc nóng bức cổi phăng quần áo vứt bỏ

đi là điềm sắp chấm dứt một tai hoạ. Nếu có kiện tụng sẽ thắng đối phương.

Thấy thay đổi áo lót là điềm tái họp vợ chồng. (Số hạp của áo là 95 nếu

chiêm bao là ngày chẵn, 59 là ngày lẻ).

 ÁP LỰC

Chiêm bao thấy bị áp bức hay bị nạt nộ, hăm doạ là điềm được người nâng

đỡ bằng tiền hoặc bằng mọi cách.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 14

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Thấy mình doạ nạt người khác là điềm phiền não, âu lo.

Thấy mình bị áp bức hay bị áp lực đè bẹp là điềm sắp gặp may mắn trên

đường sự nghiệp, tiền cũng như danh vọng. (Số hạp của Áp – Lực là 98 nếu chiêm

bao nhằm ngày lẻ, 89 nếu là ngày chẵn).

 ẤU – ĐÃ

Chiêm bao thấy đánh lộn với người cùng phái là điềm sắp bị thất vọng về

tình duyên, hoặc sắp bị phản bội trong tình trường.

Thấy đánh lộn với người khác phái là điềm sắp nhúng tay vào một cuộc tình

duyên vụn trộm.

Thấy đang chứng kiến một cuộc ấu đã là điềm được lợi về phần mình. Sẽ có

người mang đến cho mình những chuyện bất ngờ về tiền tài. (Số hạp của Ấu – Đả

là 91 không phân biệt ngày chẵn, lẻ).

B

 BẠC

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 15

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Chiêm bao thấy tiền là điềm không tốt. Thấy được nhiều tiền là công việc

làm ăn sẽ gặp trở ngại. Thấy gặp tiền, hoặc lượm tiền là bị trộm. Thấy đếm tiền là

sắp sữa bị kiện tụng về tiền bạc. Thấy vọc tiền là tai hại, nên đề phòng chết bất

ngờ. Thấy cờ bạc là điềm hao tài. Thấy ăn cờ bạc là bị tình – phụ. Thấy thua cờ bạc

là sắp có chuyện gấu ó trong gia đình.

Chỉ có một trường hợp đặc – biệt là thấy bạc chất thành khối là sắp sữa có

người khác phái giúp đỡ về tiền bạc. (Số hạp của Bạc là 52, không phân biệt ngày

chẵn lẻ).

 BÃI

Chiêm bao thấy đi trên bãi cát là điềm thảnh thơi, sắp có tài lợi vào.

Nhưng thấy chạy trên bãi cát gần như sợ hãi vì nước đuổi theo đến chân, đó

là hung – tin.

Nếu thấy chuyện trò hay phơi mình trên bãi cỏ là có gấu ó trong gia đình.

(Số hạp 93).

 BÀN

Chiêm bao thấy đang cúng vái trước bàn thờ là điềm được người bao bọc về

mọi mặt. Nếu đang chứng kiến cảnh đỗ nát là điềm chia ly.

Thấy đang đứng trước bàn ăn là điềm vui vẻ, sẽ có bạn xa về thăm. Nếu

đang đứng trước bàn viết, là sắp sửa xảy ra việc tranh giành quyền lợi cá nhân, có

thể ra trước pháp lý.

Thấy đang cầm bàn ủi hoặc mua bàn ủi là gặp lại người yêu cũ. Thấy ủi

quần áo là bị từ chối một cách vô lý. Thấy bàn ủi có lửa là sắp thành đạt trong công

việc. (Số hạp của Bàn Ủi là 45).

 BẠN

Chiêm bao thấy họp bạn là sắp sữa gặp điều mai mắn. Thấy bạn từ xa về là

gặp duyên tình đẹp.

Thấy bạn tặng quà hay vật dụng là được của bất ngờ.

Thấy bạn mất tích, hoặc chết là có hung tin.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 16

[external_link offset=2]

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Thấy bạn bị tù là điềm dính líu về pháp luật. Thấy bạn phản mình là điềm

hao tài tốn của. Thấy mình lừa bạn là điềm có người khác phái yêu mình tha thiết.

(Số hạp của bạn là 63).

 BÁNH

Chiêm bao thấy làm bánh hay ăn bánh có nhưn là điềm sắp có của bất ngờ.

Nếu ăn bánh không nhưn, sẽ có chuyện buồn, gia đình lủng củng. Thấy liệng

bánh đi, nên đề phòng mất cắp hoặc đánh rơi đổ vật.

Thấy bánh xe dọc đàng bị gãy là thất bại nặng nề. Bánh xe bị kẻ khác đập

phá là điềm vợ chồng chia ly. Bánh xe cán trúng mình là có người khác phái để ý

đến mình. (Số hạp 82).

 BAO

Chiêm bao thấy mình tựa mình trên bao lơn là điềm công danh sắp được

hiển hách.

Đứng trên bao lơn với người khác phái sẽ có cãi vã trong gia đình. Bao lơn

sụp đỗ mà mình vẫn không sao, là điềm thay địa vị hay chỗ ở. Bao lơn sụp đổ mình

bị cuống theo là điềm thăng quan tấn tước.

Chiêm bao thấy bao thơ phong kín lại là có tin xa về. Thấy đang mở bao thơ

ra là có tin vui về tình duyên. Thấy mình xé bao thơ liệng đi là hôn nhân sắp thành

tựu. (số hạp là 76).

 BÁO

Chiêm báo thấy đọc báo là ngược lại với điềm mở bao thơ, nghĩa là sắp có

hung tin từ xa về.

Thấy xé báo vứt đi là điềm sắp mang tai tiếng. (Số hạp là 97).

 BẢO

Chiêm bao thấy đang đi quan sát trong viện Bảo – Tàng là điềm thành công

trong công việc trù – định.

Thấy đập phá bảo vật là có người mời đi du – lịch, hoặc được xuất – ngoại.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 17

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Thấy lượm được bảo – vật là điềm bị phỉ – báng. (Số hạp là 66).

 BÃO

Chiêm bao thấy mưa bão mà mình có nơi trú ẩn là sắp giải được tiếng oan.

Nếu mưa bão lôi cuốn lấy mình hoặc làm nhà cửa hay nơi mình đang trú ẩn

sụp đổ, thì nên đề phòng cạm bẫy, nhứt là cảm bẫy của người khác phái.

Mưa bão làm cây cối ngã đè lên mình, nên đề phòng tai nạn có thể vong

mạng.

 BÁT

Chiêm bao thấy đang sắp xếp chén bát là điềm gia đình yên ổn, có người cố

tình giúp đỡ.

Thấy chén bát đổ tung hay bị đập bễ là điềm cãi vã trong gia đình nếu không

dằn sẽ đổ vỡ.

Thấy xí được chén bát bằng vàng, bạc là điềm tốt về con cái, nếu không con

là gia đình sắp phát đạt. Thấy được chén bằng ngọc là điềm được của bất ngờ,

chẳng hạn như trúng số. Thấy được chén bằng sứ, là có người mời ăn uống. Thấy

bịt vá chén bát là căn bệnh dây dưa sắp chấm dứt. Thấy chén bát khua là phải đề

phòng tai tiếng, mang lời ăn tiếng nói.

Nếu thấy chén bát rơi xuống giếng hay xuống song rạch là điềm sắp có nguy

hiểm. (Số hạp là 51).

 BẮT

Chiêm bao thấy mình bị người bắt, là gặp người yêu lý tưởng. Nếu người đã

có chồng vợ thì có ý ngoại tình.

Con gái thấy mình bị bắt là sắp sữa có đôi bạn.

Thấy bị bắt trói bằng gong cùm là sắp sửa bị bịnh. Gông cùm tan gãy là sắp

qua cơn bịnh. Thấy người mang xiền xích vào nhà là điềm hung. Thấy bị bắt trói

bằng lưới, là cần đề phòng kiện tụng. Thấy bị bắt và chụp lưới lên đầu là có rượu

thịt đem đến.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 18

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Chiêm bao thấy bị bắt trói vào cột là sắp có bịnh nặng. Thấy bị bắt đánh đòn

là điềm tang khó.

Thấy mình bị bắt đưa lên lầu cao là điềm được thăng quan tấn tước. Thấy bị

bắt tra tấn, kềm kẹp là sắp nên danh phận. Bị xử phạt là sắp có tài lợi. ( Số hạp 61).

 BẦU

Chiêm bao thấy trồng bầu có trái là điềm cấn thay, nếu nam phái là sắp có

chuyện ghen tuông trong gia đình.

Thấy cắt bầu trên giàn là điềm ngoại tình trong nhà. Thấy ăn bầu nấu canh

hay luột là sắp có hung tin.

Thấy mang bầu (có thai) là điềm hạnh phúc. (Số hạp 89).

 BAY

Chiêm bao thấy tự nhiên bay lên Trời là sắp sửa có tài lộc vào nhiều.

Thấy bay lên trời mà chới với và ngộp là sắp vỡ nợ. Nên tránh việc đổ bác.

Thấy trèo lên nóc nhà rồi bay bổng lên không trung là gặp thời có danh lợi.

(Số hạp 88).

 BẦY

Chiêm bao thấy bầy thú rừng bao vây mình là điềm sung sang giàu sắp đến.

Bầy thú trông thấy mình bỏ chạy là điềm sa sút.

Thấy bầy gà vịt hay chim cò bao vây mình là điềm cãi vã với hàng xóm. (Số

hạp 73).

 BÈ

Chiêm bao thấy mình đóng bè là sắp được việc.

Thấy mình ngồi trên bè là sắp có tài lợi.

Thấy mình cùng ngồi trên bè với nhiều bạn là sắp có người rủ mình hùn hạp

làm ăn có lợi.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 19

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Thấy bè rã là sạt nghiệp. (Số hạp 55).

 BEO

Chiêm bao thấy hùm beo gầm là sắp nên danh vọng. Thấy cỡi trên lưng beo

là thắng được đối phương, nhất là về việc kiện tụng.

Thấy bị beo vồ là sắp mất của. Bị beo chụp vào chơn là thất bại trong công

việc.

Thấy giết được beo là thù trở thành bạn. Thấy beo chạy vào nhà là tiền vô

như nước. (Số hạp 59).

 BẾP

Chiêm bao thấy nhúm bếp lửa là điềm nên danh phận. Thấy nước từ bếp lửa

chảy ra là có hoạnh tài. Nấu nướng trên bếp là sắp có cưới gả. Bếp lạnh lẽo là gia

đình xào xáo.

Thấy khua chén dĩa trong bếp là có cãi vã với hàng xóm.

Thấy rắn bò vào bếp là có khách sang tới nhà.

Thấy nồi nêu ngã đổ đầy bếp là điềm tang khó. Thấy một nhà có hai bếp là

công việc làm ăn thất bại.

Thấy sửa sang bếp là tiền sắp vào nhà. (Số hạp 50).

 BIA

Chiêm bao thấy bắn bia là điềm bất hạnh.

Thấy dựng bia là dẫm chân vào việc tội lỗi. Thấy bia trước mộ là tài lợi sắp

tới tay. (Số hạp 50).

 BIỂN

Chiêm bao thấy biển đầy nước là điềm phát tài to. Thấy biển động là bạn bè

phản phúc.

Thấy biển cạn lòi bãi là làm ăn thua lỗ. (Số hạp 58).

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 20

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 BIỆT LY

Chiêm bao thấy biệt ly là điềm gặp duyên lành.

Thấy than khóc trong lúc ly biệt là có sự mừng vui hội ngộ. (Số hạp 52).

 BINH

Chiêm bao thấy binh lính vào nhà là sắp có điềm lành. Thấy binh lính vào

thành là tài lợi đến tới tấp. Thấy binh lính bảo vệ mình là có sự vui mừng.

Thấy binh lính lên đường là công việc làm ăn còn nhiều trở ngại. Thấy binh

lính thau trận là có sự sầu lo. (Số hạp 54).

 BÌNH

Chiêm bao thấy bình sứ là có người mời ăn uống.

Thấy có người tặng bình thì phải đề phòng kẻ tiểu nhân đang tìm cách ám

hại mình. Thấy mình lõ tay làm rơi bình bể tan nát là thoát được sự bực mình. (Số

hạp 59).

 BỊNH

Chiêm bao thấy đang đi thuyền mà ngã bịnh là điềm nguy kịch. Thấy người

bịnh ca hát là điềm dữ đáng ngại. Thấy bịnh vùng dậy là sắp có chết chóc.

Thấy ủa mửa là sắp lành bịnh. Thấy tự nhiên mắc bịnh là có sự vui mừng.

Thấy bịnh vừa khóc vừa cười là bịnh lâu ngày sẽ dứt. (Số hạp 58).

 BÒ

Chiêm bao thấy bò chạy ra cửa ngõ là điềm sắp sửa có việc may mắn. Thấy

bò leo lên núi là điềm thành đạt. Thấy bò vàng vào nhà là sắp gặp của bất ngờ.

Thấy bò đẻ con là điềm làm ăn phát tài. Thấy cỡi bò vào thành thị là sắp sửa có tin

mừng từ xa đưa về. Thấy sừng bò vấy máu là sắp sửa được vinh thăng. Nhưng thấy

bò húc là điềm thất bại. Thấy bò biết nói là sắp sửa có việc chẳng lành. Thấy bò

ốm mà hung hăng là sắp sửa có việc xô xát trong nhà.

Chiêm bao thấy bò con là điềm vợ sắp cấn chửa.

Thấy bò rừng nên đề phòng có tình địch đang rấp tâm ám hại. (Số hạp 41).

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 21

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 BỎ

Chiêm bao thấy người trên trước ruồng bỏ là điềm phát tài. Nếu bị gia đình

ruồng bỏ là hung tin, đề phòng có kẻ thân tín phản phúc.

Chiêm bao thấy vợ hay chồng ruồng bỏ là điềm tội tù, đề phòng bị phao vu.

Nhứt là nên tránh những đồ đạc do người đem đến gởi. (Số hạp 42).

 BÓ

Chiêm bao thấy đang cột hoa thành bó là có sự mời mọc liên hoan. Thấy

tặng bó hoa cho người đẹp là sắp bị quyến rủ vì tình, đề phòng sa ngã. Thấy có

người cùng phái mang hoa tặng mình là sắp bị phản bội. Thấy người khác phái

tặng mình bó hoa là sắp được người để ý cất nhắc.

Chiêm bao thấy mình đang bó củi khô là điềm gặp người yêu lý tưởng. Thấy

bó củi còn xanh mà không lá là điềm nguy hiểm dến tính mạng, nếu bó củi có lá là

sắp sửa có tiến.

Chiêm bao thấy bó củi tự nhiên rời rã là điềm hao tài. Thấy đun bó củi vào

lửa là điềm tang khó. (Số hạp 430.

 BỌ

Chiêm bao thấy bọ cắn là điềm có kẻ tiểu nhân đang lăm le ám hại. Thấy cắn

ở đùi là điềm hao tài tốn của. Thấy cắn ở tay, ở vai nên đề phòng sự phản phúc của

kẻ ăn người ở trong nhà. Thấy bắt bọ chét hay bắt chí rận cho bất cứ ai, là vượt qua

một cuộc âm mưu ám hại mình. Nếu thấy người bắt bọ chét hay chí rận cho mình

là điềm hanh thông tài lợi.

Thấy bọ chét ngựa tự nhiên chồng chất lên nhau khiến mình muốn khiếp

đảm, là điềm được hoạnh tài.

Thấy bọ dừa, bọ hung, sâu bọ là điềm gặp nhiều trở ngại trong công việc, đề

phòng hao tài. (Số hạp 44).

 BỒ CÂU

Chiêm bao thấy bồ câu trắng đáp vào mình là điềm sắp được người giúp đỡ

bao bọc nhất là trong công việc làm ăn.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 22

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Thấy đàn bồ câu trắng bay lượn chung quanh nhà mà không đáp xuống là

việc làm ăn bị ngăn cách.

Thấy đàn bồ câu trắng đan lượm lúa hay hột, dưới sân nhà là sắp sửa có tài

lộc vào như nước.

Thấy bồ câu dằn dện hay nhiều màu đáp vào mình là nên đề phòng có kẻ lừa

để hãm hại mình. Đàn bồ câu nầy bay đáp vào nhà nếu trong nhà có người bịnh, đó

là điềm đáng buồn, tang khó có thể đến. Nếu thấy bồ câu dằn bay theo đáp phía sau

mình đó là điềm sắp sửa thoát được chuyện bực mình hoặc chấm dứt một vụ kiện

tụng day dẳn mà kết quả phần được sẽ về mình. (Số hạp 22).

 BỒ TÁT

Chiêm bao thấy Bồ tát ngự trên toà sen là điềm sắp sửa thành đạt về công

danh, hoặc đang dự một kì thi nào, sẽ đỗ đạt.

Thấy bồ tát bay ở lưng chừng trời nếu dần dần hạ xuống là gia đình sắp gặp

điều may mắn, nhứt là về tử tức. nếu dần dần bay lên, nếu đang có bệnh lâu ngày,

sắp sửa đến thời kì gặp thầy, gặp thuốc.

Nếu thấy bồ tát vuốt ve an ủi, hay dùng lời uỷ – lạo, đó là có người đem lợi

tới cho mình, hoặc rủ hùn hạp làm ăn rất thạnh lợi. (Số hạp 47).

 BƠI

Chiêm bao thấy mình đang bơi trong hồ tắm là điềm sắp có người giúp đỡ

làm ăn. Nếu hồ tắm gợn sóng là mất người bạn đường. Thấy nước trong hồ lạnh

như băng tuyết, là công việc làm ăn phát đạt, tài lợi hanh thông. Nước nóng là công

việc làm ăn ngưng trệ, buồn rầu sắp đến.

Thấy mình đang bơi giữa dòng song là sắp được hoạnh tài. Thấy mình đang

bơi mà bỗng nhiên hụt chơn chới với, là làm ăn thua lổ, nếu hụt chân xuống đáy

nước nên đề phòng có kiện tụng. (Số hạp 63).

 BÓI

Chiêm bao thấy thầy bói là sắp bị lừa gạt, đề phòng hao tài.

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 23

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

Thấy mình đưa tay cho bà thầy bói là sắp gặp duyên bất ngờ, nhưng không

gắng bó. Thấy mình bói cho người khác, là có người rủ ăn uống. Thấy đập phá đồ

nghề của thầy bói là qua được một chuyện bực mình rắc rối. (Số hạp 62).

 BÚ

Chiêm bao thấy cho con nít bú là điềm phát đạt, sắp sửa có mối lợi bất ngờ.

Thấy cho đàn ông bú, hay người khác phái bú là có người để ý đến mình, sẽ tín

chuyện trăm năm với mình.

Thấy con nít đang bú, là công việc làm ăn sắp bị ngưng trệ. (Số hạp 60).

 BÚA

Chiêm bao thấy mình đang xử dụng búa trong công việc gì đó là sắp sửa

vướn vào cạm bẫy.

Thấy búa gãy cán là thoát được cạm bẫy. Thấy tước được búa trong tay kẻ

khác là tước lộc sắp đến. Thấy đánh người văng búa là được của bất ngờ. Thấy búa

nhằm chân nếu có máu là điềm trúng số, không máu là có người đưa đến cho mình

một công việc có lợi. (Số hạp 61).

 BÙA

Chiêm bao thấy mình nhờ ngưởi vẽ bùa là điềm buồn bực. Thấy dán bùa

trước cửa là sắp có chuyện lục đục trong gia đình. Thấy mình vẽ bùa cho ai là thoát

được một tai nạn. Thấy thầy bùa xâm xâm vào nhà được mình tiếp đãi nòng hậu là

hoạn nạn sắp đến, đề phòng xe cộ dọc đường. Thấy mình xua đuổi thầy bùa là sắp

có chuyện vui từ xa đưa về, có tin tức người trong thân, thấy xé bùa vứt đi là là gặp

người tri kỷ. (Số hạp 64).

 BỤI

Chiêm bao thấy bụi bay mịt trời là điềm sắp bị quyến rũ, đề phòng sa ngã.

Thấy mình tắm sạch bụi là sắp lành bịnh dây dưa. Thấy bị người hốt bụi vãi vào

mắt là gặp việc bực mình không giải quyết được. Thấy bị đánh túi bụi là sắp gặp

người đem tin lành đến.

Thấy mình chui vào bụi là sắp nhúng tay vào việc bất chánh. (Số hạp 65).

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 24

KHÁM PHÁ BÍ ẨN CỦA NHỮNG ĐIỀM CHIÊM BAO

 BÙI

Chiêm bao thấy mình đang đốt bùi nhùi là sắp có người giúp đỡ trong công

việc làm ăn. Thấy bùi nhùi tắt lửa là công việc ngưng trệ. Thấy vứt bùi nhùi là sắp

xa quê hương. (Số hạp 66).

 BÙN

Chiêm bao thấy mình lội vào bùn là sắp bị khốn đốn. Thấy mình té vào bùn

là sắp bị bịnh. Thấy người ném bùn vào mình là sắp mang lời ăn tiếng nói. Thấy

mình nén bùn vào người khác, hoặc tắm gội hết bùn là rửa được hàm oan. (Số hạp

69).

 BUÔN

Chiêm bao thấy mình di buôn là gia đình sắp bị sa sút. Thấy gặp người buôn

bán hay người buôn hàng mời mình mua là sắp có tiền. (Số hạp 68).

 BUỒN

Chiêm bao thấy buồn rầu lo sợ là sắp gặp bạn tốt. Thấy chấm dứt được một

chuyện buồn là có người đang rấp tâm ám hại mình, đề phòng bạn thân (Số hạp

67).

 BUỒNG

Chiêm bao thấy mình bước vào buồng trống là điềm buồn bực. Thấy buồng

đông người là sắp gặp tình duyên êm đềm. Thấy buồng lộng lẫy huy hoàng là sắp

có của bất ngờ. Thấy bước vào buồng ở khách sạn là có người rủ mình đi làm ăn

xa. (Số hạp 72).

 BƯỞI

Mơ thấy hái bưởi là điềm âm thầm yêu ai mà không dám thố lộ. Thấy ăn

bưởi đắng miệng là cuộc tình duyên sắp thành tựu. Thấy vứt một muối bưởi là bị

tình ruồng rẫy. (Số hạp 71).

 BƯỚM

Nguyên tác:

MICHAEL HALBERT

Trang 25 [external_footer]

Check Also

Cho long vang

[Chó Lông Vàng] Golden Retriever :Giá mua bán hiện nay? – Blog yêu chó cảnh-Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi chó meo

Chó Golden Retriever hay còn gọi là chó Golden ,chó lông vàng là một chú chú chó rất ngoan ngoãn và thân thiện, thông minh và rất biết nghe lời dạy bảo của chủ nhân. Tuy hiền lành là thế nhưng Golden Retriever lại là 1 loài chó săn rất dũng mãnh và là 1 …

Contact Us