Cập nhật mẫu Biên bản bàn giao mới nhất năm 2021

mẫu biên bản bàn giao thường được sử dụng nhiều khi bàn giao gia tài, sản phẩm & hàng hóa hoặc việc làm. tuy nhiên, không phải ai cũng chiếm hữu mẫu biên bản bàn giao mới, gọn nhẹ và hữu dụng nhất .

khi nào sử dụng biên bản bàn giao?

trong đời sống lúc bấy giờ, việc chuyển giao gia tài, sản phẩm & hàng hóa, việc làm, diễn ra hàng ngày. Để tránh phát sinh những tranh cãi, rủi ro đáng tiếc, tranh chấp không mong ước, những bên cần triển khai lập biên bản bàn giao :- khi những bên bàn giao gia tài ( ví dụ điển hình bàn giao gia tài khi cho thuê nhà, bàn giao cho đơn vị chức năng chuyển nhà thuê … ) thì lập biên bản bàn giao gia tài ;

– khi các bên bàn giao hàng hóa trong quá trình mua bán, giao nhận hàng hóa, ký gửi hàng hóa… thì các bên lập biên bản bàn giao hàng hóa;

– khi người công tích nghỉ việc, nghỉ thai sản, chuyển công tác làm việc, nghỉ ốm … cần bàn giao lại những đầu mục việc làm để cho người tiếp đón việc làm nắm rõ thì cần làm biên bản bàn giao việc làm .

biên bản bàn giao được coi là bằng chứng xác định ai là người có lỗi và phải chịu
bổn phận nếu việc bàn giao xảy ra tranh chấp sau này. vì thế, mỗi biên bản bàn giao phải được lập thành 02 bản, mỗi bên được giữ 01 bản.
 

giá trị pháp lý của biên bạn dạng bàn giao

bàn giao là việc xác nhận sự chuyển giao gia tài giữa cá thể với nhau hoặc giữa những doanh nghiệp hoặc giữa cá thể với doanh nghiệp …. trong quy trình thao tác, thanh toán giao dịch, hoàn toàn có thể do lỗi chủ quan hay khách quan mà việc bàn giao hoàn toàn có thể dẫn đến những tranh chấp và việc xử lý những tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả và không hề chứng tỏ số lượng trong thực tiễn gia tài đã bàn giao. vì thế, biên
phiên bản bàn giao có ý nghĩa rất lớn trong những trường hợp này .khi lập biên bản bàn giao cần có chữ ký của những bên ( bên bàn giao gia tài và bên nhận bàn giao gia tài ) để bảo vệ tính pháp lý của biên bản. chỉ khi xác lập thành thành văn bản so với những gia tài được bàn giao và có chữ ký những bên thì khi tranh chấp xảy ra mới thuận tiện phân biệt được bên nào có lỗi. do vậy, việc xác lập những sách vở, biên bàn bàn giao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quan trọng về mặt pháp lý. ngay cả trong những mối quan hệ
thân mật vẫn nên có biên bản bàn giao rõ ràng để tránh tranh chấp .

mẫu biên
phiên bản bàn giao tài sản, hàng hóa và công việc (Ảnh minh họa) 

mẫu biên bạn dạng bàn giao tài sản

trước đây, tại thông tư số 122 / 2007 / tt-btc ngày 18/10/2007 của bộ tài chính đã phát hành mẫu biên bản bàn giao gia tài giữa những cơ quan hành chính sự nghiệp và tổ chức triển khai kinh tế tài chính .

tuy nhiên, hiện nay văn bản đã hết hiệu lực. vì thế, văn bản này không mang tính bắt buộc, các bên có thể lựa chọn sử dụng hoặc không. tuy nhiên, vì mẫu biên bản bàn giao này khá chi tiết, đầy đủ, nên luatvietnam xin trình bày tới bạn đọc để bạn đọc tham khảo.
 

mẫu biên
phiên bản bàn giao tài sản số 1

tải vềsửa/in biểu mẫu

cỘng hoÀ xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam
Độc lập –
hòa bình – hạnh phúc

 

mẪu  biÊn bẢn bÀn giao tÀi sẢn
(ban hành kèm theo thông tư số 122/2007/tt-btc
ngày 18/10/2007của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định ( công văn ) số … … …. ngày … … … của … … … về việc … …Hôm nay, ngày … … … .. tháng … … …. Năm … … … …., chúng tôi gồm :

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông …………………………………………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….2. Ông : …………………………………………………………………………………………………………Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông : ………………………………………………………………………………………………………..Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….2. Ông : ………………………………………………………………………………………………………….Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….

C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

1. Ông : ……………………………………………………………………………………………………………..Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….2. Ông : ………………………………………………………………………………………………………….Chức vụ : ……………………………………………………………………………………………………….Thực hiện bàn giao và đảm nhiệm gia tài gồm có :phần a. bàn giao gia tài là nhà, đất tại ………. ( theo địa chỉ của quyết định bàn giao )I / Về nhà, vật kiến trúc và những gia tài gắn liền với nhà, đất1. tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và gia tài khác :1.1. Tổng số ngôi nhà : ………………………………………………………………………………. cái- diện tích xây đắp xây dựng : …………………………. mét vuông diện tích sàn : ………………………. mét vuông- nguyên giá theo sổ sách kế toán : ……………………………………………….. ngàn đồng- giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : ……………………………………………….. ngàn đồng- giá buốt trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian bàn giao : ……………………………. ngàn đồng1.2. tổng số vật kiến trúc và gia tài khác :- nguyên giá theo sổ sách kế toán : …………………………………………………. ngàn đồng- giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : ……………………………………………… ngàn đồng- giá trị trong thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian bàn giao : …………………………… ngàn đồng2. chi tiết nhà, vật kiến trúc và những gia tài khác gắn liền với đất :2.1. Nhà số 1 ( A. .. ) :- diện tích thiết kế xây dựng : ……………………. mét vuông diện tích sàn sử dụng : ……… … mét vuông- Cấp hạng nhà : ……………………………………… Số tầng : ……………………………………….- nguồn hình thành : ( ngân sách nhà nước cấp, vay vốn, … nhận bàn giao … ) : …………………………………………………………………………………………………… ngàn đồng- năm thiết kế xây dựng : …………………………….. năm tái tạo, thay thế sửa chữa lớn : ……………………..- nguyên giá theo sổ sách kế toán : …………………………………………………. ngàn đồng- giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : ……………………………………………… ngàn đồng- rét mướt trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian bàn giao : …………………………… ngàn đồng2.2. Nhà số 2 ( B. .. ) :- diện tích thiết kế xây dựng : …………………………… mét vuông diện tích sàn : ……………….. mét vuông- Cấp hạng nhà : ……………………………………….. Số tầng : ……………………………………..- nguồn hình thành : ( ngân sách nhà nước cấp, vay vốn, … nhận bàn giao … ) : …………………………………………………………………………………………………… ngàn đồng- năm
xây dựng xây dựng : ……………………………….. năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn : ………………….- nguyên giá theo sổ sách kế toán : … … … … … … … … … … … … ……… ngàn đồng- giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : …………………………………………….. ngàn đồng- giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian bàn giao : ………………………….. ngàn đồng2.3. Vật kiến trúc ( Bể nước, tường rào, sân … )- nguồn hình thành : ( ngân sách nhà nước cấp, vay vốn, … nhận bàn giao … ) : …………………………………………………………………………………………………… ngàn đồng- năm thi công xây dựng : …………………………………. năm tái tạo, sửa chữa thay thế lớn : …………………- nguyên giá theo sổ sách kế toán : ………………………………………………….. ngàn đồng- giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : ………………………………………………. ngàn đồng- giá trị thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian bàn giao : …………………………. ngàn đồng2.4. các gia tài gắn liền với nhà, đất : ( quạt trần trên nhà, đèn điện, điều hoà .. )- Số lượng : …… Cái- nguyên giá theo sổ sách kế toán : ………………………………………………….. ngàn đồng- giá trị còn lại theo sổ sách kế toán : …………………………………………….. ngàn đồng- rét trị trong thực tiễn nhìn nhận lại tại thời gian bàn giao : … … … … … … ….. ngàn đồngII. Về đất1. ngây ngôồn gốc đất :a. Cơ quan giao đất : ………………………….. Quyết định số : …………………………………..b. bạn dạng đồ giao đất số : ………………………….. cơ quan lập map : ………………………….c. Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất số ……….. ngày … … … tháng … năm … … … …d. Diện tích đất được giao : ………………………………………………………………………… mét vuônge. rét trị quyền sử dụng đất : …………………………………………………………… ngàn đồng2. Hiện trạng đất khi bàn giao :a. Tổng diện tích quy hoạnh khuôn viên : …………………………………………………………………….. mét vuôngb. tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định hành động của cấp có thẩm quyền ………. mét vuôngc. các đặc thù riêng về khuôn viên đất cần quan tâm …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ii. các hồ sơ về nhà, đất, gia tài gắn liền đất bàn giao1 – các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc :a – các sách vở pháp lý về nhà : giấy giao quyền sử dụng nhà, giấy phép
xây dừng xây dựng, hợp đồng thuê nhà, giấy xác lập chiếm hữu nhà nước, …b – các hồ sơ bản vẽ : bản vẽ phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng, bản vẽ phong cách thiết kế hoàn thành quả việc, bản vẽ phong cách thiết kế tái tạo tăng cấp nhà, ….c – các sách vở khác tương quan đến nhà :2 – các hồ sơ về đất :a – các sách vở pháp lý về đất : giấy cấp đất, giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, ….b – các hồ sơ
phiên bản vẽ : sơ đồ mặt phẳng khuôn viên đất, trích lục map, toạ đồ vị trí đất, ….c – các sách vở khác tương quan đến đất :3 – các sách vở hồ sơ khác :phần b : bàn giao gia tài là phương tiện đi lại, máy móc, trang
trang bị ( theo quyết định hành động bàn giao của cấp có thẩm quyền )1 / Tài sản thực thi bàn giao :STTDanh mục gia tài bàn giaoSố lượng ( cái )giá trị gia tài bàn giao ( ngàn đồng )Hiện trạng gia tài bàn giaotheo sổ sách kế toántheo trong thực tiễn nhìn nhận lạinguyên giáGiá trị còn lạinguyên giá theo giá hiện hànhgiá trị còn lại theo giá hiện hànhTỷ lệ còn lại%ghi chú ( miêu tả gia tài bàn giao )2 / các hồ sơ về gia tài bàn giao :IV. Ý kiến những bên giao nhận1. Bên nhận : … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2. Bên giao : … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện những cơ quan tận mắt chứng kiến

ĐƠN VỊ A
(ký và ghi
rõ ràng họ tên)

ĐƠN VỊ B
(ký và ghi rõ rệt họ tên)

ĐƠN VỊ C
(ký và ghi rõ họ tên)

bien ban ban giao

mẫu biên bản bàn giao thường dùng (Ảnh minh họa)

mẫu biên
phiên bản bàn giao tài sản số 2

tải vềsửa/in biểu mẫu

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc

biÊn bẢn bÀn giao tÀi sẢn

Hôm nay ngày …. tháng ….. năm …. tại …………………….. đã thực thi bàn giao gia tài giữa ………………… ( bên giao ) và …………….. ( bên nhận ) :1 / Bên giao : ( bên A )Ông : …………………………………………………………………………………………………………Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………số
smartphone : ……………………………………………………………………………………………..2 / Bên nhận : ( Bên B )Ông : ………………………………………………………………………………………………………….Địa chỉ : ……………………………………………………………………………………………………….số điện thoại cảm ứng : ………………………………………………………………………………………………bên a đã thực thi bàn giao gia tài cho bên b theo biểu thống kê sau :STT

tên tài sản

Đơn vị tính

số lượng

Đơn giá

thành tiền

1

 

2tổng giá buốt trị : bằng số ……………………………………………………………………………………..Bằng chữ ……………………………………………………………………………………………………..kể từ ngày ………………… số tài trên do bên b chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị .biên bản này lập thành 02 bản có giá trị hệt nhau, mỗi bên giữ 01 bản .

bên giao

bên nhận

xem thêm: hướng dẫn lập biên bạn dạng bàn giao tài sản

mẫu biên bạn dạng bàn giao hàng hóa

 Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –tự do –hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG HOÁ

Hôm nay, ngày … tháng … năm …., chúng tôi gồm có :BÊN A ( Bên nhận hàng ) :Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Đại diện : Ông … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .BÊN B ( Bên giao hàng ) :Địa chỉ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..Đại diện : Ông … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .Hai bên cùng nhau thống nhất số lượng giao hàng như sau :

STT

Tên hàng

quy cách/ chủng loại

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

bên a ký và xác nhận đã giao hàng và đủ số lượng như thỏa thuận hợp tác cho bên b. hai bên chấp thuận đồng ý, thống nhất cùng ký tên vào biên bản. biên bản sẽ được lập thành 02 bản, mỗi bên có nghĩa vụ và trách nhiệm giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau .

     ĐẠI DIÊN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

( kí và ghi
rõ ràng họ tên ) ( kí và ghi
rõ ràng họ tên )

biên bạn dạng bàn giao công việc

tải vềsửa/in biểu mẫu

cỘng hÒa xà hỘi chỦ nghĨa viỆt nam

Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc

biÊn bẢn bÀn giao cÔng viỆc

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ….., tại Công ty ………………….. chúng tôi gồm :

Bên bàn giao:

Ông / bà : ……………………………………………………………………………………………………..Chức danh : ………………………………. Phòng / Bộ phận : ………………………………………..

Bên nhận bàn giao:

Ông / bà : ……………………………………………………………………………………………………..Chức danh : ………………………………. Phòng / Bộ phận : ………………………………………..Cùng thực thi bàn giao việc làm với nội dung như sau :

bÀn giao cÔng viỆc

STTNội dung công viêcNgười nhận123

bÀn giao tÀi liỆu hỒ sƠ

STTmã
đại dương sơ, tài liệutên
đại dương sơ ,tài liệuSố lượngTình trạngvị trí đề hồ sơ, tài liệu123       người bàn giao cam kết rằng hàng loạt nội dung việc làm đang triển khai đã được bàn giao không thiếu. biên bạn dạng được lập thành ….
phiên bản, mỗi bên giữ một bản. / .

người bàn giao

người nhận bàn giao

mẫu biên bản bàn giao máy móc vũ trang

Tải vềSửa/In biểu mẫu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – chủ quyền – hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

căn cứ hợp đồng kinh tế tài chính số … … … … ngày …. tháng …. năm về việc thuê vũ trang giao hàng kiến thiết … … … … …. giữa bên cho thuê là … … … và bên đi thuê là … … … .Hôm nay, ngày … .. tháng … .. năm … …, tại … … … … … .. chúng tôi gồm :BÊN CHO THUÊ ( Bên A ) :Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………Đại diện : …………………………………………………………………………………………………….BÊN NHẬN ( Bên B ) :Địa chỉ : ………………………………………………………………………………………………………Đại diện : …………………………………………………………………………………………………….Đã cùng triển khai bàn giao máy móc, thiết bị với nội dung như sau :STTtên vũ trangThông số kỹ thuật ,mã
trang bịSố lượngHiện trạng1    2    3    biên bạn dạng này làm thành cơ sở để 02 bên thực thi và quyết toán hợp đồng kinh tế tài chính số … … … … .. ngày … … tháng … … năm … … .hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và biên bản bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị
gần giống nhau .

Đại diện bên giao                                                                Đại diện bên nhận

biên bạn dạng bàn giao quỹ tiền mặt

Tải vềSửa/In biểu mẫu

Đơn vị: ……………

Số: ……………….…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO QUỸ

Thời gian bàn giao : từ ngày …… / ……. / 20 … đến ngày ……. / …….. / 20 …

BÊN GIAO:

Ông / Bà : ……………………………… Bộ Phận : ……………………………….

BÊN NHẬN:

Ông / Bà : ………………………………. Bộ Phận : ……………………………….

NỘI DUNG BÀN GIAO

I. TIỀN QUỸ

STTLoại tiềnSLThành tiềnGhi chú                                    Tổng cộng   Bằng chữ : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

bÀn giao khÁc

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..biên
phiên bản được lập thành 3 bạn dạng, bên giao giữ 1 bạn dạng, bên nhận giữ 1 bản và 1
phiên bản lưu tại văn phòng công ty .

DUYỆT

phỤ trÁch ĐƠn vỊ

bÊn nhẬn

BÊN GIAO

ngoài ra,
người chơi đọc có thể tham khảo thêm mẫu biên bản bàn giao tài liệu, chứng cứ hoặc biên bản bàn giao công việc đơn giản nhất.

nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được
giúp đỡ, giải đáp. nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ sung sướng liên hệđể được tương hỗ, giải đáp .