Breaking News
wp thumb 345

By the way là gì? Phân biệt cách dùng từ by the way và anyway

Bài viết hôm nay sẽ chia sẻ đến bạn đọc và phân biệt cách dùng từ by the way và anyway.

By the way là gì?

Chúng ta dùng thành ngữ “by the way” (tiện thể, nhân tiện) để giới thiệu một vấn đề, một cái gì đó bạn vừa mới nghĩ ra trong lúc đàm thoại.

[external_link_head]

Có thể lấy một ví dụ để hiểu rõ hơn về by the way

Ex: I’m going to catch the bus home tonight, oh, by the way, do you know that they’ve changed the route?

(Tối nay tôi sẽ đón xe buýt về nhà, ồ, nhân tiện, bạn có biết họ đã đổi lộ trình đi hay chưa?)

By the way có chức năng là liên từ (từ nối) trong câu.

By the way là gì? Phân biệt cách dùng từ by the way và anyway

Các từ đồng nghĩa với by the way

Ngoài “by the way”, các bạn cũng có thể dùng các từ/ cụm từ sau với ý nghĩa tương tự:

[external_link offset=1]

Incidentally

Ex: Some students, and incidentally that includes Tom, are inattentive to their studies.

(Một vài học sinh, nhân đây phải kể đến Tom, thì rất lơ đễnh trong việc học hành.)

By the bye/ by the by

Ex: Are you going to buy books now, aren’t you? By the bye, would you mind helping me post this letter?

(Bạn chuẩn bị đi mua sách giờ đúng không? Tiện thể, bạn giúp tôi gửi lá thư này có được không?)

On the same occasion

Ex: A: Mom, I go to Ann’s house now for studying in group. Perhaps i will come back late.

(Mẹ, bây giờ con đến nhà Ann học nhóm. Có lẽ con về muộn.)

A: Oh, would you mind buying for me some cakes on the way home on the same occasion?

(Ồ, nhân tiện con mua giúp mẹ một ít bánh ngọt trên đường về có được không?)

Các cách dịch tương tư của từ by the way trong tiếng Việt

by giới từ: bên cạnh, trước, bởi, tại, do, bởi, trước, bên cạnh

way danh từ: con đường, cung cách, đằng, đường, cách, phương pháp

Ví dụ về cách dùng từ “by the way” trong tiếng Tiếng Việt

[external_link offset=2]

To throw one’s way about: cư xử phách lối kiểu người có quyền

To behave in a most exemplary way: ăn ở mực thước

That’s way too expensive: đắt thế/đắt quá

out of the way: không ngay ngắn

By the way là gì? Phân biệt cách dùng từ by the way và anyway

Phân biệt cách dùng từ by the way và anyway

Anyway là gì? “Anyway”(dù sao đi nữa, dù thế nào đi nữa) được dùng như một cách để thay đổi đề tài hay để giới thiệu một thông tin mới, nhưng thông thường những thông tin được nói đến sau “Anyway” không quan trọng lắm, có thể không cần quan tâm đến nó.

Nghĩa của từ anyway trong tiếng Việt

anyway (từ khác: regardless, regardless of, in defiance of): bất chấp

anyway: cho dù thế nào

anyway: dù sao thì

anyway: đằng nào cũng

Từ đồng nghĩa với anyway: anyhow, anyways, at any rate, in any case, in any event [external_footer]

Check Also

trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

Contact Us