Breaking News
Cách dùng Cấu Trúc Prefer chuẩn nhất

Cách dùng Cấu Trúc Prefer chuẩn nhất

Theo dõi FusionsuitesNews trên

trong bài viết này, cô hoa sẽ giúp các bạn hiểu về prefer là gì? và cách dùng cấu trúc preferwould prefer. sau khi đọc và làm bài tập, không được nhầm lẫn cách sử dụng prefer trong tiếng anh nữa nhé!

i. tổng quan về cấu trúc prefer

1. thích một thứ gì đó (prefer to v)

s + prefer + to + v …

Bạn đang xem: Cách dùng Cấu Trúc Prefer chuẩn nhất

ex: she prefers to drink tea. ( cô ấy thích uống trà).

 lưu ý: sau prefer là to v, nhiều bạn khá hay nhầm lẫn khi sử dụng như câu trên. 

2. thích thứ gì hơn thứ gì (prefer something to something)

s + prefer + v-ing + to +v-ing

s + prefer + n + to + n

khi chúng ta sử dụng prefer để
diễn đạt thích thứ gì hơn, so sánh giữa nhiều đối tượng thì ta dùng động từ ở dạng v-ing hoặc danh từ ngay sau prefer.

ex: i prefer tea to coffee (tôi thích trà hơn cà phê).

we prefer going by ferry to flying (chúng tôi thích đi bằng thuyền hơn là máy bay).

>>> chúng ta không sử dụng than sau prefer, đừng nhầm sang cấu trúc “would rather than” nhé:

she prefers books to magazines. ( cô ấy thích sách hơn tạp chí).

cách dùng cấu trúc prefer chuẩn nhất


ii. cấu trúc would prefer

chúng ta sử dụng would prefer hoặc ‘d prefer, theo sau là “to verb” hoặc “noun” để nói về sở thích ở hiện tại hoặc tương lai

1. thích 1 thứ gì đó

Xem thêm: Huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương

s + would prefer + to v + n

i’d prefer to go by myself. ( tôi muốn tự đi)

would you prefer a quieter restaurant? ( bạn có thích một quán ăn yên tĩnh hơn)

she’d prefer not to drive at night. (cô ấy không thích lái xe vào ban đêm)

2. thích thứ gì hơn thứ gì ( dùng rather than)

s + would prefer + to v + rather than + v

ex: i’d prefer to go skiing this year rather than go on a beach holiday.

=> năm nay tôi thích đi trượt tuyết hơn là đi nghỉ mát ở biển.

3. muốn ai đó làm gì

s1 + would prefer + s2 + to v

ex:

they’d prefer us to come later. ( họ muốn chúng tôi tới muộn)

would you prefer me to drive? ( bạn có muốn để tôi lái xe không?)

 >>> tham khảo thêm : cách dùng cấu trúc would rather 

iii. so sánh would và prefer rather…than

1. hai cụm từ would rather và prefer rather đều biểu đạt sở thích

 • i prefer walking to cycling = i would rather walk than cycle.

=> tôi thích đi bộ hơn là đạp xe.

2. sau prefer chúng ta sử dụng v-ing

 • i prefer using a keyboard to writing with a pen.
 • i’d rather use a keyboard than write with a pen.

=> tôi thích sử dụng bàn phím hơn là viết bằng bút mực


iv. bài tập sử dụng prefer, would prefer, would rather

choose the best answer to fill the gap in each of the following:

1. i prefer coffee __________ tea.

a. to        b. than        c. from

2. i don’t fancy the theatre again. i’d rather __________ to the cinema.

a. to        b. go           c. going

3. although i love relaxing on beaches, i think i prefer __________ in the mountains.

a. walk        b. walking

Xem thêm: Lệnh giới nghiêm là gì?

4. i’d rather speak to him in person __________ things over the phone.

a. than discuss        b. to discussing        c. to discuss

5. i prefer trains __________ cars.

a. from        b. than        c. to

6. i’m not a big fan of cars; i prefer __________ by train.

a. travelling        b. travel

7. if i had a choice i think i’d rather __________________ london.

a. live in paris than in        b. live in paris to        c. to live in paris than

8. they’d rather have lunch inside, but i’d prefer ______________ outside in the garden.

a.eat        b. eating        c. to eat

Đáp án

 1. i prefer coffee to​ tea. (a.)
 2. i don’t fancy the theatre again. i’d rather go​ to the cinema. (b.)
 3. although i love relaxing on beaches, i think i prefer walking​ in the mountains. (b.)
 4. i’d rather speak to him in person than discuss​ things over the phone. (a.)
 5. i prefer trains to​ cars. (c.)
 6. i’m not a big fan of cars; i prefer travelling​ by train. (a.)
 7. if i had a choice i think i’d rather live in paris than in​ london. (a.)
 8. they’d rather have lunch inside, but i’d prefer to eat​ outside in the garden. (c.)

trên đây là toàn bộ những điều các em cần nhớ về cấu trúc prefer trong tiếng anh.

chúc các em học tốt!

Để được tư vấn kỹ hơn về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại thông tin tại đây nhé!

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test