Breaking News
​Trả lời câu hỏi của Công ty, Bộ phận tư vấn của Ban Biên tập có ý kiến trao đổi như sau để Công ty tham khảo:

Cách khai hàng FOC – Tư vấn Hải quan trực tuyến :: TuVanTrucTuyen

Theo dõi FusionsuitesNews trên

​trả lời câu hỏi của công ty, bộ phận tư vấn của ban biên tập có ý kiến trao đổi như sau để công ty tham khảo:

căn cứ theo quy định tại mục 1.44 phụ lục ii thông tư 38/2015/tt-btc ngày 25/3/2015 của bộ tài chính thì:

Ô 1: nhập mã phân loại giá hóa đơn/ chứng từ thay thế hóa đơn:

“a”: giá hóa đơn cho hàng hóa phải trả tiền

“b”: giá hóa đơn cho hàng hóa không phải trả tiền (foc/ hàng khuyến mại).

Ô 4: tổng trị giá hóa đơn:

(5) trường hợp hóa đơn bao gồm cả hàng phải trả tiền và hàng foc/ hàng khuyến mại: nhập tổng trị giá hóa đơn, đồng thời phần detail nhập liệu như sau:

Bạn đang xem: Cách khai hàng FOC – Tư vấn Hải quan trực tuyến :: TuVanTrucTuyen

– Đối với hàng trả tiền: nhập các chỉ tiêu bình thường như hướng dẫn (hệ thống vẫn hỗ trợ tự động phân bổ tính toán trị giá tính thuế)

Xem thêm: Vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa

– Đối với hàng foc/ hàng khuyến mại: nhập tổng trị giá hóa đơn, đồng thời tại ô “chi tiết khai trị giá” nêu rõ dòng hàng thứ mấy thuộc phần detail là hàng foc/ hàng khuyến mại.

+ Ô “trị giá hóa đơn”, ô “Đơn giá hóa đơn”: để trống

+ Ô “trị giá tính thuế”: nhập trị giá tính thuế của mặt hàng.

công ty có thể tìm nội dung văn bản đã nêu ở mục vĂn bẢn phÁp luẬt trên cổng thông tin điện tử hải quan theo địa chỉ http://www.customs.gov.vn.

bộ phận tư vấn của ban biên tập thông báo để công ty biết./.

Xem thêm: Hickey là gì? Cách tạo hickey kiss trên cơ thể người ấy

trân trọng.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test