Breaking News

Cách sửa lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in Xampp

 • #1

Lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in thường gặp khi bạn xử lý những request dài trong khi timeout được set mặc định trong Xampp là 30 giây. KHi xử lý quá thời gian kia Xampp sẽ ngừng lại và thông báo lỗi này.

Khi đó các bạn cần khắc phục bằng cách tăng thời gian thời hạn max lê cao hơn ví dụ như 300 hoặc 3000

[external_link_head]

Trước tiên các bạn cần vào đường dẫn và mở file php.ini lên

C:xamppphpphp.ini

[external_link offset=1]

tìm từ max_execution_time và tăng thông số lên 3000 thay vì 30 như mặc định

; Maximum execution time of each script, in seconds

; php.net/max-execution-time

; Note: This directive is hardcoded to 0 for the CLI SAPI

max_execution_time=3000

Sau khi thay đổi tiến hành lưu lại và reset Xampp lại và thử lại xem còn lỗi này không nhé

[external_link offset=2]

Sửa lần cuối: 22/12/17

 • Chủ đề
  time out xampp
  • #2

  Sửa lỗi Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded… Lỗi này thường gặp khi cài đặt hay update các file có dung lượng lớn lên localhost.

  dolt.ga/sua-loi-fatal-error-maximum-execution-time-30-seconds-exceeded/

  [external_footer]

  Check Also

  636220875252102678 windows10

  Cách fix lỗi Full Disk Windows 10

  Full Disk là lỗi xảy ra liên quan tới ổ cứng của máy tính chạy Windows 10. Nếu chưa có điều kiện thì một vài cách dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết được tạm thời vấn đề Full Disk.

  Contact Us