Breaking News
cau tieng anh la gi

CẦU – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

Theo dõi FusionsuitesNews trên

vietnamesecần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm nom?

what are the requirements to be eligible for the carer’s allowance?

Bạn đang xem: CẦU – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

vietnamesenhững yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.

the entry requirements that your pet needs to meet include a __________.

vietnamesetôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.

unfortunately i have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.

vietnamesekể cả khi làm việc dưới áp lực, kết quả công việc của tôi vẫn luôn đạt yêu cầu.

even under pressure i can maintain high standards.

vietnamesetrình độ/kĩ năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà công việc ở quý công ty đề ra.

my professional qualifications / skills appear to be well suited to your company’s requirements.

Xem thêm: World Cup 2018: Công nghệ VAR chỉ được sử dụng trong trường hợp nào?

vietnamesevới nhu cầu thường xuyên sử dụng…, chúng tôi muốn tiến hành đặt…

we have a steady demand for…, and so would like to order…

vietnamesetôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt… vì…

i’m afraid i have to cancel our reservation for…because…

vietnameserất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.

unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.

vietnamesenhững yêu cầu đầu vào của trường đại học là gì?

what are the entry requirements of the university?

vietnameseyêu cầu ngôn ngữ [tên ngôn ngữ ] là gì?

what are the [language] language requirements?

vietnamesetôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu

i have the required level of [language].

vietnamesetôi yêu cầu một phòng không hút thuốc cơ mà?

i requested a non-smoking room.

vietnamesenhư ông/bà có thể thấy trong hồ sơ tôi đính kèm, kinh nghiệm và khả năng chuyên môn của tôi rất phù hợp với các yêu cầu mà vị trí này đề ra.

Xem thêm: Bộ luật dân sự tiếng Anh là gì?

as you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position’s requirements.

vietnamesetôi yêu cầu phòng có view cơ mà?

i requested a room with a view.

vietnameseyêu cầu ai dừng việc gì lại

vietnameseyêu cầu ai làm gì

to call upon sb to do sth

vietnamesecầu xin ai tha thứ

vietnamesekéo dài để đáp ứng nhu cầu

vietnamesecúi mình cầu xin

vietnamesebác bỏ một thỉnh cầu

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test