Đảng chính trị là gì? Vai trò của đảng chính trị

Đảng chính trị là gì? Trình bày vai trò của đảng chính trị.

Đảng chính trị là một hiện tượng kỳ lạ đặc trưng trong một xã hội có phân loại giai cấp và đấu tranh giai cấp. Đảng chính trị nắm giữ vai trò quyết định hành động đến sự sống sót, tăng trưởng của một giai cấp, khuynh hướng chính trị cho tăng trưởng xã hội .

Đảng chính trị được hiểu như sau:

1, Khái niệm, bản chất của đảng chính trị

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mac – Lenin, đảng chính trị là bộ phận tích cực nhất, có tổ chức triển khai của một giai cấp nào đó hay một những tầng lớp nào đó của một giai cấp. Sự sống sót của đảng chính trị gắn liền với sự phân loại xã hội thành giai cấp và sự không giống hệt của giai cấp và của những những tầng lớp không hợp thành giai cấp .
Đảng chính trị là một trong những công cụ quan trọng nhất mà nhờ đó giai cấp đấu tranh cho quyền lợi của mình. Đảng chính trị công cụ tập hợp giai cấp của một giai cấp. Với tính năng đó, đảng chính trị có năng lực đoàn kết sức mạnh của cả giai cấp, tạo thành một nguồn động lực to lớn Giao hàng tiềm năng đấu tranh, vai trò thiên chức lịch sử dân tộc của giai cấp mình. ( Ví dụ như giai cấp công nhân Nước Ta được tập hợp sức mạnh dưới sự chỉ huy của ĐCS việt nam đã đấu tranh giành quyền lợi và nghĩa vụ cho công nhân nói riêng, nhân dân lao động việt nam nói chung và triển khai thiên chức lịch sử dân tộc cao quý là giải phóng quốc gia khỏi ách áp sự xâm lược của đế quốc )
Đảng chính trị mở màn trong điều kiện kèm theo đấu tranh giai cấp đã tăng trưởng đến trình độ nhất định của cuộc đấu tranh chính trị, khi tiềm năng giành chính quyền sở tại được đặt ra trực tiếp .
Đảng gắn liền với cơ cấu tổ chức giai cấp. Trong xã hội văn minh, tương ứng với cơ cấu tổ chức giai cấp của nó đảng hoàn toàn có thể là đảng vô sản, đảng tư sản, đảng địa chủ … đảng liên minh những giai cấp : đảng tư sản – tiểu tư sản, đảng tư sản – địa chủ … đôi lúc đảng còn mang sắc tố dân tộc bản địa .
Đảng chính trị là tổ chức triển khai luôn theo đuổi những mục tiêu chính trị nhất định, nỗ lực gây ảnh hưởng tác động, chỉ huy so với chính trị và tổ chức triển khai xã hội, ra sức giành và giữ chính quyền sở tại để thực thi quyền lợi của mình .
Đảng chính trị hành vi bằng thuyết phục, truyền bá những quan điểm của mình, tập hợp những người cùng chí hướng. Khi cầm quyền ngoài những phương tiện đi lại vật chất, những cơ quan báo chí truyền thông, đảng còn chỉ huy bằng chính quyền sở tại. Để thực thi tiềm năng, đảng triển khai triển khai 1 số ít chủ trương nhất định, thực thi những nguyên tắc tổ chức triển khai nhất định : điều lệ, quy định …
Dưới chế độ TBCN, chính sách đa nguyên chính trị hình thức bề ngoài có vẻ như dân chủ, những đảng đều có quyền tranh cử nhưng về thật chất đều là nhất nguyên chính trị. Đảng lớn nhất, có thế lực nhất sẽ nắm quyền để bảo về quyền lợi của giai cấp tư sản, bảo vệ chính sách TBCN .
Trong những nước XHCN, ĐCS là đội tiên phong của giai cấp công nhân. Đảng tập hợp và tổ chức triển khai giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh vì sự thống nhất về tiềm năng, ý chí hoạt động giải trí nhằm mục đích thủ tiêu thủ tiêu chính sách tư hữu .
Như vậy đảng chính trị nào cũng mang thực chất giai cấp, sống sót với mục tiêu nắm quyền lực tối cao nhà nước để bảo vệ quyền lợi giai cấp mà nó đại diện thay mặt. Không có đảng chính trị nào phi giai cấp, siêu giai cấp .

2, Vai trò của đảng chính trị

Là một bộ phận tích cực nhất, có tổ chức triển khai nhất của giai cấp, đảng chính trị được lập ra để triển khai quyền lợi, mục tiêu giai cấp, nắm quyền lực tối cao nhà nước. Vai trò chính trị của đảng chính trị tùy thuộc vào vị thế lịch sử vẻ vang của những giai cấp mà đảng chính trị đó đại diện thay mặt .
Vai trò của đảng chính trị còn phụ thuộc vào vào thực chất của giai cấp mà đảng đó đại diện thay mặt. Trong lịch sử dân tộc sống sót và tăng trưởng của những đảng chính trị, có đảng đóng vai trò tân tiến, cách mạng như đảng macxit – lenin, đại diện thay mặt cho quyền lợi và nghĩa vụ của giai cấp công nhân và người lao động nhưng cũng có đảng biểu lộ sự bảo thủ, phản động như đảng địa chủ, …

Ở các nước TBCN:

Vai trò của những đảng chính trị bộc lộ rõ nhất trong những cuộc bầu cử giành quyền lực tối cao nhà nước. Vau trò của những đảng biểu lộ ở hai mặt văn minh và xấu đi .
tích cực : tổ chức triển khai bầu cử, hướng bầu cử đi vào quỹ đạo đã được pháp luật ở hiến pháp hiện hành. Sau khi thắng cử, nắm quyền, những đảng chính trị có vai trò trong việc khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trải qua cương lĩnh chính trị, sắp xếp, tuyển lựa thành viên của đảng vào những cương vị chủ chốt của chính quyền sở tại, sẵn sàng chuẩn bị những chủ trương, những kế hoạch hoạt động giải trí nhà nước .
Tiêu cực : ( hầu hết ) chia rẽ nhân dân, tách nhân dân ra khỏi chính trị. Để đạt được mục tiêu, đảng chính trị đã hành vi kể cả bằng những thủ đoạn, kích thích sự thèm khát quyền lực tối cao chính trị và tạo thêm những điều kiện kèm theo cho tham nhũng, tước bỏ quyền dân chủ của nhân dân …

Ở các nước XHCN

ĐCS là lực lượng duy nhất chỉ huy, thực thi quyền thống trị về chính trị của giai cấp công nhân để thiết kế xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân và quá độ đi lên CNXH .
ĐCS đại diện thay mặt cho giai cấp công nhân chiu nghĩa vụ và trách nhiệm trọn vẹn trước vận mệnh tăng trưởng của dân tộc bản địa, chỉ huy mọi mặt của đời sống kinh tế tài chính – chính trị – văn hóa truyền thống xã hội. Để triển khai được thiên chức to lớn này điều kiện kèm theo tiên quyết là đảng phải không ngừng vươn lên mọi mặt .
Như vậy, đảng chính trị là một bộ phận tích cực nhất của một giai cấp, là đại diện thay mặt không hề thiếu của một giai cấp. Với thực chất, vai trò của mình, mỗi đảng chính trị cần phải liên tục tăng trưởng triển khai xong, nâng cao sức chiến đấu, phát huy vai trò chỉ huy, xu thế chính trị của mình để triển khai tốt trách nhiệm đấu tranh, giành và giữ chính quyền sở tại .