Chứng khoán lưu ký là gì? Có giao dịch được hay không?

chung khoan luu ky la gi