Breaking News
cum tu la gi

Cụm Từ Là Gì – Nghĩa Của Từ Cụm Từ

Theo dõi FusionsuitesNews trên

1.danh từ và cụm danh từ

            *  danh từ.

Bạn đang xem: Cụm Từ Là Gì – Nghĩa Của Từ Cụm Từ

   a.nghĩa khái quát: là những từ chỉ người, vật, hiện tượng,  khái niệm…

   b.Đặc điểm ngữ pháp của danh từ:

       -khả năng kết hợp: danh từ có thể kết hợp với từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ này, nọ, ấy, kia,…và một số từ khác ở sau để tạo thành cụm danh từ.

       -chức vụ ngữ pháp của danh từ :

           +Điển hình là làm chủ ngữ:   công nhân // đang làm việc.                      

           + khi làm vị ngữ phải có từđi kèm :  tôi// là người việt nam.

        -các loại danh từ: (xem mô hình danh từ sau)

        +danh từ đơn vị: nêu tên đơn vị dùng để tính đếm, đo lường sự vật

        +danh từ chỉ sự vật: nêu tên từng loại hoặc từng cá thể người, vật, hiện tượng, khái niệm…

          danh từ chung : là tên gọi một loại sự vật

          danh từ riêng:tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương

–  cách viết hoa danh từ riêng.   (quy tắc viết hoa ) ghi nhớ sgk t-109

      * cụm danh từ :

  a. nghĩa khái quát: là tổ hợp từ do danh từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

  b. Đặc điểm ngữ nghĩa của cụm danh từ : nghĩa của cụm danh từ đầy đủ hơn một danh từ (công nhân/chú công nhân kia)                          

  c. chức vụ ngữ pháp của cụm danh từ : giống như danh từ

*mô hình cụm danh từ đầy đủ:

bạn đang xem: cụm từ là gì

phần trước

phần trung tâm

Xem thêm: Đứng Trước Giới Từ Là Gì – Giới Từ Trong Tiếng Anh Và Cách Sử Dụng Chính Xác

phần sau

t2

t1

t1

t2

s1

s2

tất cả

những

em

học sinh

yêu quý

này

        * trong thực tế cdt có khi chỉ có 2 phần:

              vd:   một   con mèo  /  con mèo  đen

                        pt        tt             tt         ps

   2.

xem thêm: fractal là gì – 7 công cụ tạo fractal miễn phí

xem thêm: paco2 là gì – khí máu động mạch

Động từ và cụm động từ

      * Động từ là những từ chỉ hành động, trạng thái của sự vật.

      – Động từ thường kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy, đừng, chớ… để tạo thành cụm động từ.

      – chức vụ ngữ pháp của động từ:

       + chức vụ điển hình là làm vị ngữ.

       + khi làm chủ ngữ, động từ thường mất hết khả năng kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, hãy….

–         Động từ chia làm hai loại:

      + Động từ tình thái (thường
yêu cầu có động từ khác đi kèm): dám, toan, định,…

      + Động từ chỉ hành động, trạng thái : động từ chỉ hành động (đi, đứng, nằm, hát…) và động từ

         trạng thái(yêu, ghét, hờn, giận…, vỡ, gãy, nát…)

     *cụm động từ ( cĐt) là tổ hợp từ do động từ và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành

               vd :   đang học bài

     – cụm động từ có ý nghĩa đầy đủ và có cấu tạo phức tạp hơn một động từ

     – chức vụ ngữ pháp của cụm động từ:  giống như động từ

        + làm vị ngữ

        + làm chủ ngữ: không có phụ ngữ trước (ví dụ:  Đi // là hành động quả quyết.)

      -cụm động từ có cấu tạo đầy đủ gồm ba phần: xem sgk/148

Xem thêm: Magic Lantern là gì ? bổ sung thêm tính năng cho máy ảnh DSLR Canon

     *mô hình:

phần trước

phần trung tâm

phần sau

cũng/còn/đang/chưa

tìm

được/ngay/câu trả lời

·         trong thực tế cĐt có khi chỉ có 2 phần:

              vd:   đang   học bài  /  học bài  xong rồi

                        pt        tt             tt         ps

3.tính từ và cụm tính từ:

     * tính từ là những từ chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật, hành động, trạng thái.

      – các loại tính từ:

           + tính từ chỉ đặc điểm tuyệt đối: trắng bóc, đỏ chót…. (không kết hợp với các từ chỉ mức

               độ, )

           +  tính từ chỉ đặc điểm tương đối: đỏ, xanh, vàng… (kết hợp được với từ chỉ mức độ)

      – tính từ và cụm tính từ có thể làm vị ngữ, chủ ngữ trong câu. khả năng làm vị ngữ của tính từ hạn chế hơn động từ.

       ví dụ: vàng // là màu của lá.

                     tt

      *cụm tính từ ở dạng đầy đủ nhất gồm 3 phần: (có thể vắng phụ trước, phụ sau nhưng phần tt không thể vắng mặt)

      *mô hình:

phần trước

phần trung tâm

phần sau

sẽ

xinh

lắm

chuyên mục: hỏi Đáp

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test