Breaking News
dấu nhân in English – Vietnamese-English Dictionary

dấu nhân in English – Vietnamese-English Dictionary

Theo dõi FusionsuitesNews trên

dấu nhân xanh là tàu của hải quân hoàng gia, đang chuẩn bị giao chiến.

and the blue crosses are the royal navy ships, um, preparing to engage.

Bạn đang xem: dấu nhân in English – Vietnamese-English Dictionary

opensubtitles2018.v3

dấu nhân đỏ là vị trí của tàu mỹ.

now, the red crosses are the positions of the american ships.

opensubtitles2018.v3

x (phát âm là “multiply”, dấu nhân) là album phòng thu thứ hai của ca sĩ-người viết bài hát người anh ed sheeran.

x (pronounced “multiply”) is the second studio album by english singer-songwriter, ed sheeran.

wikimatrix

bạn có thể sử dụng một cái gì đó chẳng hạn như thế này – bạn có thể sử dụng dấu chấm để tượng trưng cho dấu nhân.

you can use something like this — you can use the point to represent the multiplication

qed

tôi đặt dấu nhân trong ngoặc kép vì đó mới là những gì đang thực sự diễn ra, tất nhiên rất phức tạp, gồm hàng loạt các bài toán được giải.

i’m putting the times in scare quotes because what’s really going on there, of course, is a very complicated series of mathematical operations.

ted2019

cosima kêu tôi kiểm tra tiến độ lớn của tế bào gốc, nhưng tôi muốn biết dyad có đánh dấu chúng như đánh dấu nhân bản không, nên đã cho chạy phản ứng khuếch đại gien.

cosima had me looking at stem cell growth kinetics, but i wanted to see if dyad tagged them like they tagged the clones, so i ran a pcr.

opensubtitles2018.v3

trong đại số học, chúng ta không ghi dấu toán nhân suống.

Xem thêm: Lục Hại là gì và cách hóa giải Lục Hại trong 12 con giáp chính xác

in algebra, do not write ” times ” ali

qed

opensubtitles2018.v3

tôi chắc chắn tooms đã dấu nạn nhân này vì có điểm khiến chứng minh hắn là hung thủ.

i’m positive tooms hid this one victim because something about the body could prove he was the killer.

opensubtitles2018.v3

những nhà quan sát đã đặt tên “mô típ dồng hồ cát” cho những hình dáng có sự đối xứng phức tạp hơn, như là những họa tiết vòng tròn và dấu nhân lặp lại từ quần đảo solomon.

observers have even given the name “hourglass motif” to shapes which have more complex symmetry, such as a repeating circle and cross pattern from the solomon islands.

wikimatrix

À, nếu tôi dùng đây như là dấu nhân nó sẽ là ” 2 x x ” và dấu nhân với kí tự x nhìn không khác gì nhau và nếu tôi thực sự không chu đáo trong khi viết nó rất dễ gây ra sự mơ hồ

but now that we are starting to use variables, if i want to write ” 2 times x ”

qed

tôi đã đánh dấu nơi nạn nhân đã đi

i marked where the victim went, and where the body might be

opensubtitles2

cuộc tranh đấu gây cấn nào đã đánh dấu lịch sử nhân loại trong hơn 2.000 năm?

what dramatic conflict has marked human history for more than 2,000 years?

jw2019

tôi đã đánh dấu nơi nạn nhân đã đi

i marked where the victim went and where the body might be.

opensubtitles2018.v3

và cuối cùng, cuộc đi bộ thú vị: dấu hiệu của nhân loại.

and then, finally, the interesting walk: signs of humanity.

ted2019

todd burns đến từ stylus magazine cho rằng bài hát là một “dấu ấn cá nhân” của carey.

todd burns for stylus magazine wrote that the song was a carey “signature show-off track.”

wikimatrix

dấu chân tình nhân ♪ ♪ Đã cách xa nhau ♪

the footsteps of lovers who are divided

opensubtitles2018.v3

nhiều người điếc học lẽ thật đã tiến bộ nhanh hơn khi tham dự những buổi họp hội thánh dùng tiếng mỹ ra dấu với nhân chứng bị điếc.

Xem thêm: Giải Nghĩa Khải Huyền Nghĩa Là Gì ? Khải Huyền Là Gì

many deaf ones make faster progress in learning the truth when they are able to associate with deaf witnesses at congregation meetings conducted in american sign language.

jw2019

các vấn đề trong hôn nhân có phải là dấu hiệu cho thấy một hôn nhân đã thất bại không?

do marriage problems mean that a marriage has failed?

jw2019

trong hệ thống của franco, mối quan hệ giữa dấu nhân và một nốt tròn (có giá trị bằng 1/2 dấu ngân) cũng tương đương với quan hệ giữa một dấu ngân và một nốt dài: và, kể từ đây modus (một nhóm ba) luôn luôn là đủ, tempus hay nhịp cũng đủ và vì thế bao gồm ba nốt tròn.

in franco’s system, the relationship between a breve and a semibreves (that is, half breves) was equivalent to that between a breve and a long: and, since for him modus was always perfect (grouped in threes), the tempus or beat was also inherently perfect and therefore contained three semibreves.

wikimatrix

chẳng hạn, vào thời xưa, người ta dùng dụng cụ bằng sắt được nung nóng để ghi dấunhân chiến tranh, kẻ cướp đền thờ và nô lệ bỏ trốn.

for instance, a red-hot iron was used in ancient times to identify prisoners of war, robbers of temples, and fugitive slaves.

jw2019

một di sản mang dấu ấn cá nhân như – một cuốn sổ viết tay, một lá thư lay động tâm hồn.

a value for things with a personal touch — an autographed book, a soul- searching letter.

qed

khởi đầu, một số nhân chứng điếc dạy tiếng Ý ra dấu (isl) cho các nhân chứng khác muốn giúp cánh đồng này.

initially, some deaf witnesses taught italian sign language (isl) to fellow ministers who were willing to assist in that field.

jw2019

barney nghĩ lily yêu cầu cậu rửa chén ngay lập tức là dấu hiệu hôn nhân của các cậu bị rạn nứt.

barney thinks lily asking you to wash your dishes right away is a sign your marriage is crumblg.

opensubtitles2018.v3

còn về những điều được xem là phép lạ, quyền phép và các dấu thực hiện nhân danh giê-su thì sao?

what about the supposed miracles, the powerful works, and the signs performed in the name of jesus?

jw2019

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test