Breaking News
dien ap danh dinh la gi

Điện áp danh định, Điện áp hoạt động và Điện áp định mức là gì

Theo dõi FusionsuitesNews trên

sự khác biệt giữa điện áp định mức, hoạt động và điện áp danh định

Điện áp danh định, Điện áp hoạt động và Điện áp định mức là gì ta sẽ tìm hiểu đầu tiên hiệu điện thế là điện áp giữa hai điểm. nó được đo bằng vôn & ký hiệu là v.

các thành phần điện & điện tử được chế tạo cho các giá trị điện áp & dòng điện cụ thể mà nó có thể chịu được và hoạt động. mỗi giá trị này được đề cập trong datasheet của nó. nhưng có nhiều giá trị điện áp khác nhau được đề cập và mỗi loại chỉ định các hành vi khác nhau của nó.

Bạn đang xem: Điện áp danh định, Điện áp hoạt động và Điện áp định mức là gì

Xem thêm: Workout là gì? Tầm quan trọng của workout trong thể hình

Điện áp định mức

Điện áp định mức có thể được định nghĩa là điện áp lớn nhất mà tại đó thiết bị có thể được vận hành an toàn . sau khi tăng thêm điện áp, thiết bị có thể không hoạt động và có thể bị hỏng vĩnh viễn. do đó, điện áp định mức là giới hạn điện áp lớn nhất mà thiết bị có thể được vận hành an toàn.

Điện áp định mức chủ yếu được xác định với tỷ lệ dung sai, trong đó dung sai được cho theo phần trăm. dung sai cho thấy phạm vi tối thiểu và tối đa. ví dụ, nếu điện áp định mức của thiết bị được đưa ra là 100v với dung sai là 10%. nó có nghĩa là tối đa sẽ là 110v và phạm vi tối thiểu sẽ là 90v. phạm vi tối thiểu cho thấy rằng thiết bị sẽ không hoạt động dưới 90v. trong khi giới hạn tối đa cho thấy thiết bị sẽ không hoạt động sau khi tăng thêm. thiết bị phải được vận hành trong phạm vi, không trên cũng không thấp hơn. các nhà thiết kế của thiết bị cung cấp một bảng dữ liệu trong đó điện áp định mức có dung sai%.

Điện áp hoạt động

các điện áp hoạt động là điện áp tại các thiết bị đang được vận hành. Để hoạt động bình thường, các thiết bị phải được làm việc trong dải điện áp định mức của chúng. nếu động cơ cảm ứng cần hoạt động 440 ± 10% thì động cơ cảm ứng này có thể hoạt động trong dải từ 396 đến 484 vôn. tăng hoặc giảm thêm nữa sẽ làm hỏng máy. Điện áp hoạt động là điện áp mà thiết bị đang hoạt động tại thời điểm đó.  nó là điện áp tức thời nên có thể đo trực tiếp bằng vôn kế. hầu hết các thiết bị gia dụng như quạt, tv, tủ lạnh, v.v. đang được vận hành trong dải điện áp danh định 220v.

Xem thêm: standard

Điện áp danh định

Điện áp danh định là điện áp đặt tên cho một nguồn điện áp cụ thể. vì vậy, nguồn điện áp có thể được nhận biết nó thuộc loại nào. ví dụ, pin có điện áp danh định 12v có nghĩa là đầu ra của pin nguồn sẽ chính xác hoặc gần 12v. Điện áp đầu ra của pin điện áp danh định 12 volt không có nghĩa là đầu ra của nó sẽ chính xác là 12 volt. nó có thể là 11,5 hoặc 12,5 hoặc bất kỳ điện áp đầu ra nào gần đến 12 volt. Đó là cách một loại pin được bán trên thị trường.

trong hệ thống điện, điện áp danh định là điện áp của hệ thống điện. hệ thống điện được đặt tên theo điện áp của chúng. một hệ thống có điện áp danh định 11k không có nghĩa là hệ thống sẽ có chính xác 11,00kv nhưng giá trị của điện áp sẽ là một cái gì đó gần nó. Đó là cách hệ thống điện được phân loại (đặt tên) theo điện áp mà chúng có thể cung cấp. hệ thống điện với một số điện áp danh định hay gặp là 440 v, 690 v, 3,3 kv, 6,6 kv, 11kv, 33 kv, 66 kv, 132 kv, 220 kv, 400 kv và 765 kv.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test