Điều khoản sử dụng

Sử dụng Trang web

Bằng cách sử dụng Trang web, bạn có nghĩa là bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện được quy định trong tài liệu này. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web. 

Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất kỳ lúc nào và khuyên bạn nên xem lại chúng thường xuyên để biết về các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi có thông báo về những thay đổi đó sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các quy tắc đã thay đổi.

Sở hữu trí tuệ

Bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác về phần mềm, âm thanh, video, tài liệu văn bản, hình ảnh và các đối tượng khác trên trang web này đều thuộc quyền sở hữu của Fusion Suites Vung Tau. Mọi việc sử dụng, phát tán, sửa đổi, trưng bày hoặc truyền tải khác chỉ có thể thực hiện được sau khi có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.  

Bạn có thể sử dụng nội dung của Trang web với các điều kiện sau:

  • Nội dung chỉ được sử dụng cho mục đích thông tin;
  • Nội dung chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của bạn;
  • Bất kỳ bản sao hoặc tải xuống nội dung nào đều phải có chú thích rằng tài liệu thuộc quyền sở hữu của Fusion Suites Vung Tau.

Bình luận trên Trang web

Khi bình luận, bạn phải sử dụng tên thật và địa chỉ email cá nhân chính xác..

Các bình luận sẽ được công khai, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những nội dung mà bạn cung cấp, cũng như việc bảo mật các thông tin này.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và giới hạn trách nhiệm

Mặc dù thông tin trên website này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng nó chỉ nên được coi là hướng dẫn chung, chứ không phải là lời khuyên chuyên nghiệp. Không nên dựa vào thông tin này để áp dụng vào mọi tình huống cụ thể. Vui lòng liên hệ với Fusion Suites Vung Tau để thảo luận các vấn đề trong từng hoàn cảnh đặc biệt của bạn.

Fusion Suites Vung Tau sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh từ các hành động, bởi bất kỳ ai, dựa trên thông tin được công bố trên Trang web.

Trong quá trình hoạt động, mọi nỗ lực đã được thực hiện để đảm bảo rằng nội dung được cập nhật và chính xác. Tuy nhiên, do những thay đổi liên tục trong khuôn khổ quy định, các lỗi không cố ý có thể xảy ra và thông tin có thể không chính xác tại một thời điểm cụ thể. Fusion Suites Vung Tau không tuyên bố về tính chính xác, độ tin cậy và tính hoàn chỉnh của thông tin được công bố trên Trang web.

Trang web của bên thứ ba

Trang web chứa các liên kết đến các trang web được điều hành bởi các bên thứ ba không phải là Fusion Suites Vung Tau. Các liên kết này được cung cấp để tăng lượng thông tin có sẵn cho bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác, kịp thời, liên quan, phù hợp hoặc hợp pháp của thông tin có trên các trang web của bên thứ ba. Việc bao gồm liên kết đến các trang web của bên thứ ba không phải là bằng chứng về mối quan hệ liên doanh, đối tác hoặc mối quan hệ pháp lý khác với chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web của bên thứ ba mà các liên kết được cung cấp. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách bảo mật của các trang web này trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích cụ thể mà nó đã được cung cấp.

Trong trường hợp chúng tôi nhận được yêu cầu từ bạn cung cấp, chúng tôi có thể sử dụng các dữ liệu cá nhân để liên hệ trực tiếp hoặc để gửi tài liệu thông tin bằng các phương tiện điện tử như email,….

Nếu bạn muốn xóa bỏ dữ liệu cá nhân đang được chúng tôi lưu trữ. Vui lòng liên hệ với chúng ta qua fusionsuitesvungtau@gmail.com.

Luật áp dụng

Các Điều khoản sử dụng này sẽ được hiểu và điều chỉnh theo luật pháp ở Việt Nam. Trang web có thể được truy cập từ nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới với hệ thống pháp luật khác với luật của Việt Nam. Do đó, khi bạn truy cập trang web, bạn đồng ý rằng luật của Việt Nam sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc bạn sử dụng trang web.