Breaking News
elasticity la gi

Độ co giãn của cầu (Elasticity of Demand) là gì? Phân loại và công thức xác định

Theo dõi FusionsuitesNews trên

Độ co giãn của cầu (tiếng Anh: Elasticity of Demand) là sự thay đổi phần trăm của lượng cầu so với sự thay đổi phần trăm của các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Định nghĩa

Độ co giãn của cầu trong tiếng Anh là Elasticity of DemandĐộ co giãn của cầu về một hàng hoá tính theo một biến số nào đó (giá cả, thu nhập…) biểu thị mức độ thay đổi trong lượng cầu về hàng hoá này trong điều kiện các yếu tố khác là không đổi.

Hoặc có thể hiểu theo cách sau:

Xem thêm: Nổi Mề Đay Kiêng Gì? Ăn Gì, Làm Gì Để Bệnh Nhanh Khỏi? [ Tư Vấn]

Độ giãn của cầu là sự thay đổi phần trăm của lượng cầu so với sự thay đổi phần trăm của các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

Các thuật ngữ liên quan

Cầu (Demand) là số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua sẵn sàng mua và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.

Lượng cầu (Quantity demanded) là số lượng hàng hóa hay dịch vụ mà người mua sẵn sàng và có khả năng mua ở mức giá đã cho trong một thời gian nhất định.

Phân loại độ co giãn của cầu

– Từ khái niệm trên, độ giãn của cầu là sự thay đổi phần trăm của lượng cầu so với sự thay đổi phần trăm của các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu với điều kiện các yếu tố khác không đổi.

– Do đó, các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu sẽ quyết định các loại độ co giãn của cầu. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu bao gồm: Thu nhập, giá của hàng hoá thay thế, giá của hàng hoá bổ sung, thị hiếu, kì vọng… 

– Trên thực tế, người ta thường đề cập tới độ co giãn của cầu theo giá, độ co giãn của cầu theo thu nhập và độ co giãn của cầu theo giá chéo. Cụ thể:

+ Độ co giãn của cầu theo giá (Price Elasticity of Demand) là sự thay đổi của lượng cầu khi có sự thay đổi của giá.

+ Độ co giãn của cầu theo thu nhập (Income Elasticity of Demand) đo lường mức độ phản ứng của lượng cầu về một loại hàng hoá trước sự thay đổi của thu nhập trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.

+ Độ co giãn của cầu theo giá cả hàng hóa liên quan hay còn gọi là độ co giãn chéo của cầu (Cross Elasticity of Demand) đo lường phản ứng của cầu về một loại hàng hoá trước sự thay đổi trong giá cả của một loại hàng hoá khác.

Xem thêm: 9 tác dụng của hạt lanh khiến bạn muốn dùng ngay • Hello Bacsi

Công thức chung xác định độ co giãn của cầu

Độ co giãn của cầu (Elasticity of Demand) là gì? Phân loại và công thức xác định

Trong đó:

E: Độ co giãn của cầu theo biến X

QD: Lượng cầu

X: Biến ảnh hưởng đến lượng cầu

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Kinh tế vĩ mô, NXB Tài chính)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test