Breaking News
cum dong tu logo

Drop off là gì.Trang trước

Trang sau  

[external_link_head]

Cụm động từ Drop off có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Đưa ai, cái gì đến một nơi nào đó và để họ hoặc nó ở đó

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop off:

 - I DROPPED the kids OFF at school on my way to work. Tôi đã đưa bọn trẻ đến trường học trên đường đến nơi làm việc. 

Nghĩa từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

 • Ngủ, thiu thiu ngủ

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop off:

 - I DROPPED OFF during the play and woke up when it ended. Tôi đã thiu thiu ngủ trong suốt vở kịch và tỉnh dậy khi nó kết thúc. 

Nghĩa từ Drop off

Ý nghĩa của Drop off là:

[external_link offset=1]

 • Giảm (về số lượng, số đếm)

Ví dụ minh họa cụm động từ Drop off:

 - Sales have DROPPED OFF in the last few months. Số lượng hàng bán ra đã giảm trong vài tháng gần đây. 

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Drop off trên, động từ Drop còn có một số cụm động từ sau:

 • Cụm động từ Drop around

 • Cụm động từ Drop away

 • Cụm động từ Drop back

 • Cụm động từ Drop behind

 • Cụm động từ Drop by

 • Cụm động từ Drop in

 • Cụm động từ Drop off

 • Cụm động từ Drop out

 • Cụm động từ Drop over

 • Cụm động từ Drop round

 • Cụm động từ Drop someone in it

 • Cụm động từ Drop through


Trang trước

[external_link offset=2]

Trang sau  

d-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết liên quan

 • 160 bài học ngữ pháp tiếng Anh hay nhất

 • 155 bài học Java tiếng Việt hay nhất

 • 100 bài học Android tiếng Việt hay nhất

 • 247 bài học CSS tiếng Việt hay nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học PHP

 • 101 bài học C++ hay nhất

 • 97 bài tập C++ có giải hay nhất

 • 208 bài học Javascript có giải hay nhất

[external_footer]

Check Also

trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

Contact Us