Breaking News
enzim trong nuoc bot co ten la gi

Enzim trong nước bọt có tên là gì?

Theo dõi FusionsuitesNews trên

II. Tập sử dụng các dụng cụ, thiết bị và mẫu trong hoạt động học tập

Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Bạn đang xem: Enzim trong nước bọt có tên là gì?

Mục tiêu, tiến hành thí nghiệm: sgk trang 10

Thảo luận:

Xem thêm: Bắt đầu với Sway

1. Enzim trong nước bọt có tên là gì?

2. Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột?

3. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

4. So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

5. So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

Xem thêm: Quatest là gì? Tại sao sản phẩm cần làm quatest ?

Bài làm:

  • Enzim trong nước bọt có tên là amilaza.
  • Enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi một phần tinh bột thành đường đôi mantôzơ.
  • Enzim trong nước bọt hoạt động tốt trong điều kiện pH = 7,2 và nhiệt độ $t^0 = 37^0 C$
  • So sánh kết quả ống nghiệm A và B cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường.
  • So sánh kết quả ống nghiệm B với C cho phép ta nhận xét:
  1. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở nhiệt độ 37oC.
  2. Enzim trong nước bọt bị phá hủy ở nhiệt độ 100oC.

  • So sánh kết quả ống nghiệm B với D cho phép ta nhận xét:
  1. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt ở độ pH = 7.
  2. Enzim trong nước bọt không hoạt động tốt ở độ PH axit.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test