Hoạt động đánh bắt IUU (IUU fishing) là gì?

hoạt động đánh bắt iuu (tiếng anh: iuu fishing) nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lí.

Định nghĩa

hoạt động đánh bắt iuu trong tiếng anh là illegal, unreported and unregulated fishing, viết tắt là iuu.

Xem thêm: Lẽ sống là gì? Lẽ sống đến với chúng ta từ những điều giản đơn nhất

hoạt động đánh bắt iuu nghĩa là hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lí. Đây là hoạt động đánh bắt cá trái với các biện pháp bảo tồn và quản  ở khắp nơi trên thế giới.

nội dung cụ thể của hoạt động iuu

theo fao – tổ chức nông nghiệp và lương thực, kế hoạch hành động quốc tế về ngăn chặn đánh cá bất hợp pháp (ipoa-iuu) bao gồm các tiêu chuẩn sau:

Đánh bắt cá trái phép bao gồm các hoạt động sau:

+ hoạt động đánh bắt trái phép của các tàu thuyền trên vùng biển thuộc thẩm quyền của quốc gia đó mà không có sự cho phép của quốc gia đó hoặc vi phạm qui định khai thác thủy sản của quốc gia, quốc tế.

+ các tàu đánh cá phải treo cờ các quốc gia là các bên liên quan đến các tổ chức quản thủy sản ở các khu vực liên quan và không được khai thác quá mức, đánh bắt cá con hay tàn phá nguồn thủy sản của một khu vực.

+ hoạt động khai thác thủy sản cần được báo cáo với các cơ quan chức năng nhằm tuân thủ những qui định của pháp luật trong nước lẫn quốc tế.

không báo cáo trong hoạt động đánh bắt:

+ không báo cáo hoặc báo cáo sai cho các cơ quan quốc gia liên quan, vi phạm đến luật pháp và qui định của quốc gia đó.

Xem thêm: Tokbokki là gì? Nguồn gốc và các cách làm tokbokki đơn giản dễ làm

+ thực hiện đánh bắt cá trong phạm vi có thẩm quyền của các tổ chức quản thủy sản có liên quan tới khu vực đánh bắt nhưng chưa báo cáo hoặc báo cáo sai, vi phạm đến các thủ tục báo cáo của các cơ quan, tổ chức.

không được quản trong các hoạt động đánh bắt:

+ Đánh bắt trong các khu vực có thẩm quyền của các tổ chức quản thủy sản có liên quan mà không có quốc tịch hay treo cờ quốc gia không thuộc tổ chức đó hoặc của một tổ chức đánh cá, không phù hợp, trái với các biện pháp quản và bảo tồn của tổ chức đó.

+ trong khu vực hoặc nơi dự trữ cá liên quan đến việc không có biện pháp bảo tồn hay quản lí thích hợp và nơi các hoạt động nuôi giống và đánh bắt cá được sắp đặt theo dự trình không đồng nhất với trách nhiệm của quốc gia đối với việc bảo tồn tài nguyên sinh vật biển theo luật pháp quốc tế.

(tài liệu tham khảo: luật iuu trong đánh bắt thủy sản của eu là gì?, lawnet)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅