In spite of or despite là gì?

despite of la gi

in spite of or despite có nghĩa giống nhau đều là mặc dù, bất chấp, không thể làm một việc nào đó nhưng vẫn cố làm cho bằng được dù bị cản trở.

in spite of (pre) /dɪ’spaɪt/: mặc dù, bất chấp.

Bạn đang xem: In spite of or despite là gì?

thông báo: tổng khai giảng khoá học online tiếng anh, hàn, hoa, nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, học phí 360.000đ/tháng, liên hệ: 0932710037 cô mai >> chi tiết

“in spite of” trái ngược với “because of”.

in spite of or despite là gì? ex: they passed their exams in spite of their teacher.

họ đã vượt qua các kì thi bất chấp giáo viên của họ.

Xem thêm: Phim Cấp Ba Là Gì ? Khái Niệm Phim Cấp 3 Bắt Nguồn Từ Nước Nào

ex: they passed their exams because of their teacher.

họ đã vượt qua kì thi nhờ giáo viên của họ.

sau “in spite of” ta có thể dùng hình thức “ing”.

ex: in spite of having a headache, my mother was cheerful.

mặc dù bị nhức đầu, mẹ tôi vẫn tỏ ra vui vẻ.

cấu trúc “in spite of+noun” có nghĩa tương tự như như cấu trúc “although+clause”.

ex: she went out in spite of the rain.

cô ấy đã ra ngoài bất chấp trời mưa.

despite /dɪ’spaɪt/: mặc dù, không kể.

ex: despite applying for hundreds of jobs, he is still out of work.

Xem thêm: Gen Z là gì? Thế hệ Gen Z là gì trên Facebook?

mặc dù đã xin được hàng trăm công việc nhưng anh vẫn nghỉ việc.

trong văn trang trọng hơn, người ta dùng despite thay cho “in spite of”. không bao giờ dùng giới từ of sau despite.

ex: we had a wonderful holiday despite the bad weather.

chúng tôi đã có một kì nghỉ tuyệt vời bất chấp thời tiết xấu.

tư liệu tham khảo: lê Đình bì, dictionary of english usage. bài viết in spite of or despite là gì được biên soạn bởi giáo viên trung tâm tiếng anh sgv.

nguồn: http://saigonvina.edu.vn

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅