Breaking News
java bean trong jsp

JavaBean là gì? Tạo và Sử dụng JavaBean trong JSP

Theo dõi FusionsuitesNews trên

javabean là các lớp java thuần, dùng để thể hiện các thực thể trong các chương trình java.

hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo và sử dụng javabean trong lập trình java web với jsp.
 

Bạn đang xem: JavaBean là gì? Tạo và Sử dụng JavaBean trong JSP

javabean là gì? tạo và sử dụng javabean trong jsp

javabean trong jsp

một lớp javabean sẽ có 3 đặc điểm như sau về mặt cú pháp:
 

1. là một public class
2. có các thuộc tính private
3. Ứng với mỗi thuộc tính, lớp sẽ cung cấp một cặp phương thức setter / getter để truy cập và thao tác với giá trị của từng thuộc tính.

+ setter: là các phương thức cho phép thiết lập giá trị của thuộc tính.
+ getter: là các phương thức cho phép truy cập và lấy về giá trị của thuộc tính. 

hướng các bước dẫn tạo và sử dụng javabean trong jsp

bước 1: tạo project java


mở một trình soạn thảo java, ở đây mình sử dụng netbeans ide.

tạo mới một java web project. Đặt tên cho project và chọn đường dẫn thư mục chứa project vừa tạo.

bước 2: tạo javabean


tạo ra một java class dùng để
biểu hiện javabean. Ở đây ta định nghĩa lớp có tên là nhanvien.

khai báo các properties, sau đó tạo ra các cặp method setter/getter.


javabean là gì? tạo và sử dụng javabean trong jsp

tạo và Định nghĩa các method trong javabean

bước 3: khởi tạo và truy cập đến các thuộc tính của javabean


ta tạo một trang jsp để viết mã giao diện trong đó có sử dụng javabean. sau đó ta gọi các method của javabean.

có thể sử dụng 1 trong 2 cách:

 

  • sử dụng jsp scriptlets: <% %>
  • hoặc sử dụng action <jsp:usebean>

sau đó hiển thị kết quả trên trang jsp. dưới đây là hình minh họa mình đã truy cập đến javabean theo 2 cách.

 

javabean là gì? tạo và sử dụng javabean trong jsp

2 cách truy cập javabean

  • <jsp:usebean>: dùng để định vị hoặc tạo ra đối tượng javabean.
  • <jsp:setproperty>: dùng để thiết lập giá trị cho thuộc tính của javabean.
  • <jsp:getproperty>: dùng để get (lấy) giá trị thuộc tính của javabean. 

action usebean khai báo javabean để sử dụng trong một tệp jsp.

sau khi được khai báo, bean trở thành một biến script có thể được truy cập bởi cả các phần tử script và các thẻ tùy chỉnh khác được sử dụng trong jsp.

cú pháp đầy đủ cho thẻ usebean như sau:


<jsp:usebean id = “tên bean” scope = “phạm vi của bean” typespec/>

 

Ở đây các giá trị cho thuộc tính scope có thể là:

  • một page
  • một request
  • một session
  • hoặc dựa trên yêu cầu của ứng dụng


giá trị của thuộc tính id (tên bean) có thể là bất kỳ giá trị nào miễn là nó là một tên duy nhất trong số các khai báo usebean khác trong cùng một tệp jsp.

 

chúc mừng bạn đã hiểu thêm về cách sử dụng javabean trong jsp


như vậy, qua bài viết này mình đã giới thiệu cho bạn sơ bộ cách tạo và sử dụng javabean trong jsp.

bạn sẽ còn gặp và sử dụng đến javabean nhiều khi học lập trình java web với jsp và servlet.

Xem thêm: Trí lực là gì? Việc rèn luyện trí lực có thật sự quan trọng?

> không chỉ dạy về java, java web. khóa học java tại niit - ict hà nội còn có dạy cả về framework để giúp bạn hoàn thiện bộ công nghệ với ngôn ngữ java. học và đi làm ngay!

chúc bạn học tốt.

tham khảo: https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/beans/package-summary.html

tony hÙng cƯỜng

hỌc viỆn ĐÀo tẠo cntt niit – ict hÀ nỘi

dạy học lập trình chất lượng cao (since 2002). học làm lập trình viên. hành động ngay!

Đc: tầng 3, 25t2, n05, nguyễn thị thập, cầu giấy, hà nội

sĐt: 09327100370932710037 

email: fusionsuitesvungtauauto@gmail.com

fanpage: https://facebook.com/niit.ict/

#niit #niithanoi #niiticthanoi #hoclaptrinh #khoahoclaptrinh #hoclaptrinhjava #hoclaptrinhphp #python #java #php


Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test