Khối lượng tịnh là gì? Phân biệt giữa khối lượng và trọng lượng

trong luong tinh la gi