Breaking News
khuynh huong su thi la gi

Khuynh hướng sử thi là gì? Định nghĩa, khái niệm

Theo dõi FusionsuitesNews trên

tương tự: tính sử thi


khuynh hướng sử thi (tính sử thi): thường là những vấn đề lớn lao, những sự kiện, biến cố quan trọng có ý nghĩa sống còn với cả dân tộc, ngợi ca những vị anh hùng, chiến sĩ yêu nước,..  

Bạn đang xem: Khuynh hướng sử thi là gì? Định nghĩa, khái niệm

Xem thêm: Nguồn cấp dữ liệu là gì?

tác phẩm viết theo huynh hướng sử thi là những tác phẩm đề cập đến những đề tài có ý nghĩa lịch sử và mang tính dân tộc.
nhân vật chính thg tiêu biểu cho lí tưởng, khát vọng, luôn hướng tới ánh sáng, luôn gắn số phận của cá nhân và số phận của cộng đồng, là kết tinh những phẩm chất tốt đẹp của một tập thể, cộng đồng.
lời văn sử thi thường mang vẻ đẹp ngợi ca, trang trọng, ngôn từ mang tính cách điệu, hào hùng.

Đặc điểm của khuynh hướng sử thi

Đề cập đến nhưng vấn đề chung của cộng đồng, của xã hội, của đất nước, những sự kiện mang tính lịch sử.
ngôn ngữu thường mang tính chất trang trọng, giàu hình ảnh, mang tính tưởng tượng cao.
các nhân vật, hình tượng trong tác phẩm mang tính chất sử thi, dù là con người bình dị thuộc nhiều tầng lớp, lứa tuổi, thành phần dân tộc..
cá tác phẩm mang tính sử thi luôn lạc quan, tin tưởng vào tương lai tươi sáng củ dân tộc, vào thành quả của đất nước.

một số thủ pháp nghệ thuật khác: thủ pháp cường điệu, so sánh, lặp… nhằm khắc họa nổi bật đối tượng. người đăng: trang


time: 0932710037:39:06

Xem thêm: Given name là gì? So sánh trực tiếp với Surname

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test