Breaking News
nhom gen lien ket la gi

[LỜI GIẢI] Thế nào là nhóm gen liên kết ? – Tự Học 365

Theo dõi FusionsuitesNews trên

[lỜi giẢi] thế nào là nhóm gen liên kết ? - tự học 365

thế nào là nhóm gen cấu kết ?

các gen alen nằm trong bộ nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

Xem thêm: Đối tượng khách hàng tiếng Anh là gì

các gen không alen nằm trong bộ nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

các gen không alen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

các gen alen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể phân li cùng nhau trong quá trình phân bào.

Xem thêm: Saffron – Wikipedia tiếng Việt

bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúnghướng dẫn giải nhé.

lời giải của tự học 365

giải chi tiết:

các gen không alen cùng nằm trên một nst thì phân li cùng nhau trong quá trình phân bào và làm thành một nhóm gen
đoàn kết. số nhóm tính trạng di truyền liên kết tương ứng với số nhóm gen
đoàn kết. số nhóm gen cấu kết ở mỗi loài bằng số nst trong bộ đơn bội (n) của loài đó.

chọn c.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test