Breaking News
loi thoai tieng anh la gi

lời thoại in English – Vietnamese-English Dictionary

Theo dõi FusionsuitesNews trên

opensubtitles2018.v3

mỗi tập tổng hợp được đặt tên theo một câu lời thoại.

Bạn đang xem: lời thoại in English – Vietnamese-English Dictionary

each compilation is named after a line of dialogue.

wikimatrix

các cô gái tự viết thêm lời thoại trên nền một mẫu lời thoại bắt buộc.

she continues writing speeches on a selective basis.

wikimatrix

lời thoại trong ” the matrix ”

opensubtitles2018.v3

“nó là ai mà có thể biết tôi là ai?” – một lời thoại tuyệt vời từ vua lear.

“who is it that can tell me who i am?” — a great line from king lear.

ted2019

tóm lại, có 126 vai có lời thoại trong phim.

overall, there are 126 speaking parts in the film.

wikimatrix

chỉ cần thêm vào phần lời thoại thôi.

you just add talking to it.

opensubtitles2018.v3

Xem thêm: Chuyện Phiếm Là Gì – Nghĩa Của Từ Chuyện Phiếm Trong Tiếng Trung

tôi không nghĩ mình có thể nhớ hết lời thoại.

i don’t think i could remember all of the lines.

opensubtitles2018.v3

miễn là nhớ lời thoại, mọi người thấy vui vẻ.

and as long as everybody learns their lines, everyone’s happy.

ted2019

cả hai bản đều có nhiều lời thoại có tính ẩn dụ.

both subjectively determined numeric thresholds.

wikimatrix

diễn xuất nghĩa là những vai diễn vĩ đại, lời thoại tuyệt vời

acting means great parts, wonderful lines, glorious words.

opensubtitles2018.v3

chắc phải có tiếng máy tàu trong tất cả lời thoại.

gonna have the ship’s engines all over the dialogue.

opensubtitles2018.v3

bây giờ khi joey nói lời thoại

now, when joey says his line

opensubtitles2018.v3

Á không, lộn lời thoại rồi.

opensubtitles2018.v3

rất giống với lời thoại trong phim ” as good as it gets. ”

it’s rather like that line in the film ” as good as it gets. ”

qed

lưu lời thoại: trước hết hãy giữ lại tin nhắn thoại.

voicemail recording: first saved voice message.

ted2019

opensubtitles2018.v3

giờ hãy cho tôi nghe cô đọc lời thoại.

opensubtitles2018.v3

rachel green và cacbohydrat tổng hợp” là một trong những lời thoại hay nhất.

rachel green and complex carbohydrates” one of the best of the episode.

wikimatrix

” nó là ai mà có thể biết tôi là ai? ” – một lời thoại tuyệt vời từ vua lear.

” who is it that can tell me who i am? ” — a great line from king lear.

qed

temperton đã viết phần lời thoại trong một xe taxi trên đường vào phòng thu.

temperton wrote the spoken portion in a taxi on the way to the recording studio.

wikimatrix

nói về kịch bản của thompson, selick kể, “có rất ít lời thoại do caroline viết.

with thompson’s screenplay, selick stated, “there are very few lines of dialogue that are caroline’s.

wikimatrix

xin lưu ý rằng tệp bản ghi phải có cùng ngôn ngữ như lời thoại trong video.

keep in mind that the transcript file needs to be in the same language that is spoken in the video.

support.google

là cảnh từ trên đó nhảy xuống, cũng không cần dùng tới lời thoại.

you’re just falling from there. you don’t even have to look at the script.

qed

Đó là lời thoại của clive owen trong phim croupier.

it’s something that clive owen says in the movie croupier.

opensubtitles2018.v3

the most popular queries list: 1k, ~2k, ~3k, ~4k, ~5k, ~5-10k, ~10-20k, ~20-50k, ~50-100k, ~100k-200k, ~200-500k, ~1m

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test