Breaking News

Nghĩa của từ Dispatch – Từ điển Anh

Thông dụng

Cách viết khác despatch

[external_link offset=1]

Danh từ

Sự gửi đi (thư, thông điệp…); sự sai phái đi

Sự đánh chết tươi, sự giết đi, sự khử, sự kết liễu cuộc đời
happy dispatch
sự mổ bụng tự sát theo kiểu Nhật-bản
Sự giải quyết nhanh gọn, sự làm gấp (một việc gì); sự khẩn trương, sự nhanh gọn
to do something with dispatch
khẩn trương làm việc gì
the matter requires dispatch
vấn đề cần giải quyết khẩn trương
(ngoại giao) bản thông điệp, bản thông báo

Ngoại động từ

Gửi đi (thư, thông điệp…); sai phái đi

Đánh chết tươi, giết đi, khử, kết liễu cuộc đời (ai)

Giải quyết nhanh gọn, làm gấp (việc gì)

Ăn khẩn trương, ăn gấp (bữa cơm…)

Nội động từ

(từ cổ,nghĩa cổ) làm nhanh gọn, làm gấp

hình thái từ

  • V-ing: dispatching
  • V-ed: dispatched

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

điều độ
dispatch center
trung tâm điều độ
dispatch office
phòng điều độ
room of dispatch
phòng điều độ
điều phối
dispatch list
danh mục điều phối
dispatch list
danh sách điều phối
dispatch office
cơ quan điều phối
dispatch table
bảng điều phối
Integrated Dispatch Radio System (IDRA)
hệ thống vô tuyến điều phối tổng hợp
load dispatch department
phòng điều phối
trunked dispatch systems
hệ chia sẻ kiểu điều phối

Kinh tế

gửi hàng (không thuộc đường biển)

nhanh chóng
customary (quick) dispatch
sự nhanh chóng thường lệ
[external_link_head] [external_link offset=2][external_footer]

Check Also

trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

Contact Us