Nghĩa của từ Fastener – Từ điển Anh

fastener la gi
 • Thông dụng

  Danh từ

  Cái khoá, cái hầm, cái móc, cái chốt ( (cũng) fastening)

  Chuyên ngành

  Cơ – Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory

  Móc cài, quai móc, mỏ cặp, cái kẹp, then cài

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bolt , buckle , button , catch , clasp , fastening , latch , lock , rivet , screw , snap , hook , brace , bracket , clamp , clip , cotter pin , hasp , leash , nail , nut , padlock , peg , pin , staple , strap , stud , tack , toggle bolt , velcro , zipper

  tác giả

  Bạn đang xem: Nghĩa của từ Fastener – Từ điển Anh  Tìm thêm với Google.com :

  Xem thêm: Sour Cream Là Gì? Thay Thế Sour Cream Bằng Gì?  NHÀ TÀI TRỢ

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅