Nghĩa của từ Hardening – Từ điển Anh

hardening la gi

Thông dụng

Danh từ

(y học) bệnh xơ cứng
hardening of the arteries
bệnh xơ cứng động mạch

Chuyên ngành

Y học

(sự) làm cứng, (sự) hoá cứng

Cơ – Điện tử

Bạn đang xem: Nghĩa của từ Hardening – Từ điển Anh

Hardening:Sự tôi, sự làm cứng, sự tăng bền

Xem thêm: BDSM là gì? BDSM là tốt hay xấu? Nhận biết ai thích bdsm

Sự tôi, sự làm cứng, sự tăng bền

Xây dựng

sự khô cứng
after hardening
sự khô cứng về sau
hardening of concrete
sự khô cứng của bê tông
local hardening
sự khô cứng cục bộ
premature hardening
sự khô cứng sớm
slow hardening
sự khô cứng chậm

Kỹ thuật chung

sư làm tăng tính chịu đựng

sự đông cứng
accelerated hardening
sự đông cứng nhanh
final hardening
sự đông cứng kết thúc
hardening of concrete
sự đông cứng bê tông
hardening of mixture
sự đông cứng của hỗn hợp
hydration hardening
sự đông cứng thủy hóa
hydrothermal hardening
sự đông cứng thủy nhiệt
retarded hardening
sự đông cứng chậm
water hardening
sự đông cứng (trong) nước
sự hóa cứng
autoclave hardening
sự hóa cứng chưng hấp
delayed hardening
sự hóa cứng trễ
sự làm cứng
heat hardening
sự làm cứng nóng
strain hardening
sự làm cứng cơ học (sự rắn nguội)
work hardening
sự làm cứng nguội
sự tăng bền
case hardening
sự tăng bền bề mặt
combined hardening
sự tăng bền tổ hợp
fatigue hardening
sự tăng bền do mỏi
hardening by deformation
sự tăng bền do biến dạng
isotropic hardening
sự tăng bền đẳng hướng
kinematic hardening
sự tăng bền động học
strain hardening
sự tăng bền cơ học
translational hardening
sự tăng bền động học
work hardening
sự tăng bền cơ học
sự tôi cứng
case hardening
sự tôi cứng bề mặt
hardening (icecream)
sự tôi cứng (kem)
surface hardening
sự tôi cứng bề mặt
tunnel ice-cream hardening
sự tôi cứng kem trong tunnel (hầm)

Địa chất

sự hóa rắn, sự đông đặc, sự biến cứng, sự tôi

tác giả


Tìm thêm với Google.com :

Xem thêm: Mạng không dây là gì I Khái niệm mạng không dây I Các ứng dụng mạngNHÀ TÀI TRỢ

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅