Nghĩa của từ Kink – Từ điển Anh

kink la gi

Thông dụng

Danh từ

Nút, chỗ thắt nút; chỗ xoắn (ở dây, dây cáp…)

Sự lệch lạc (về tư tưởng, tính nết…)

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tính lập dị; tính đỏng đảnh

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái gây trở ngại cho công việc

Động từ

Thắt nút; xoắn lại (dây…)

hình thái từ

  • V-ed: Kinked

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

nút thắt
rope kink
nút thắt dây
nút thắt, chứng vẹo cổ

Giải thích EN: A tight loop in a wire or wire rope that permanently deforms and damages the wire.Medicine. a popular term for muscle stiffness or soreness, as in the neck or back.

Xem thêm: Những điều cần biết về thành phần Zinc Oxide có trong kem chống nắng

Giải thích VN: Một vòng kín của một sợi dây hoặc một cuộn dây làm biến dạng mãi mãi và làm hỏng cuộn dây. Y học. Một thuật ngữ thông dụng dùng để chỉ sự xơ cứng hay đau nhức cơ, như ở cổ hoặc lưng.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ Kink – Từ điển Anh

Xem thêm: Luyện từ và câu lớp 2: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì?

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅