Breaking News
ngo nhan la gi

“ngộ nhận” là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

Theo dõi FusionsuitesNews trên

"ngộ nhận" là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "ngộ nhận" là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "ngộ nhận" là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

ngộ nhận"ngộ nhận" là gì? Nghĩa của từ ngộ nhận trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

– đg. Hiểu sai, nhận thức sai. Vì ngộ nhận nên đã mắc mưu.

Xem thêm: Microtransaction là gì? Các tác động của nó đối với ngành game


hdg. Nhận lầm, hiểu lầm. Vì ngộ nhận nên đã làm sai.

ngộ nhận

ngộ nhận

  • verb
    • to mistakeNguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test