Breaking News
nhiet do bau uot la gi

Nhiệt độ nhiệt kế ướt ( Bầu ướt ) là gì?

Theo dõi FusionsuitesNews trên

khái niệm chủ chốt về nhiệt độ nhiệt kế ướt là gì ? cách xác định nó như thế nào?

khi cho hơi nước bay hơi đoạn nhiệt vào không khí chưa bão hòa (i=const). nhiệt độ của không khí sẽ giảm dần trong khi độ ẩm tương đối tăng lên. tới trạng thái bão hoà ϕ = 100% quá trình bay hơi chấm dứt. nhiệt độ ứng với trạng thái bão hoà cuối cùng này gọi là “nhiệt độ nhiệt độ nhiệt kế ướt “và ký hiệu là tư.

người ta gọi nhiệt độ nhiệt kế ướt là vì nó được xác định bằng nhiệt kế có bầu thấm ướt nước (hình 1-2).

Bạn đang xem: Nhiệt độ nhiệt kế ướt ( Bầu ướt ) là gì?

Xem thêm: Thẻ quà tặng (Gift Card) là gì? Các loại thẻ quà tặng

nhiệt độ nhiệt kế bầu ướt là gì?

như vậy nhiệt độ nhiệt kế ướt của một trạng thái là nhiệt độ ứng với trạng thái bão hòa và có entanpi i bằng entanpi của trạng thái không khí đã cho. giữa entanpi i và nhiệt độ nhiệt kế ướt tư có mối quan hệ phụ thuộc. trên thực tế ta có thể đo được nhiệt độ nhiệt kế ướt của trạng thái không khí hiện thời là nhiệt độ trên bề mặt thoáng của nước.

Xem thêm: Production And Operations Management – POM là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

theo fuco

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test