Như Lai Thần Chưởng

nhu lai than chuong la gi
Như Lai Thần Chưởng
Tên:Như Lai Thần Chưởng

Bạn đang xem: Như Lai Thần Chưởng

Loại:Ngoại Công

như lai thần chưởng (nltc) là bộ võ công do Đức phật như lai (phật tổ thích ca mâu ni) sáng
sản xuất sau khi đã ngộ chánh pháp.vì tác phẩm tân tác long hổ môn (ttlhm) đã xác nhận mối liên quan về nguồn gốc như lai thần chưởng với tác phẩm thiên tử truyền kỳ 5 (tttk5), vậy nên người viết sẽ biểu đạt cũng như sử dụng một số hình ảnh từ tttk5.một số
diễn đạt về như lai hay sự tích có thể khác với thực tế ngoài đời (do tác giả thay đổi để phù hợp với cốt truyện tttk5).chính truyện chỉ nhắc đến về dở ngườiồn gốc như lai thần chưởng, còn thiên phật chưởng được sử dụng coi như thay thế chính thức.bộ võ này được lưu truyền trung nguyên là do pháp sư Đường tam tạng sau khi thỉnh kinh trở về có mang theo 8 thức phật chưởng và 3 thanh phật binh về trung nguyên.thời Đường coi trọng phật giáo, nhà nhà thờ phật. bộ võ này cũng được phát huy rực rỡ thời kỳ đó.Nội công đi kèm với bộ này là Ly Hỏa Huyền Băng Công.còn có 9 thanh phật binh dùng để tu luyện cùng. tương truyền người luyện có thể hấp nạp thần binh vào thân. người vật hợp nhất. giác ngộ tối đa ảo nghĩa chưởng pháp.như lai thần chưởng lúc xuất chiêu cần kết thủ ấn, mỗi chiêu thức đều mang khí thế đường đường chính chính, uy lực bài sơn đảo hải, khinh thiên động địa. khi xuất chiêu thức có lúc hình dạng là phật binh, có lúc là phật quang hoặc cả hai.không chỉ có người
thế hệ học được, thú vật cũng có thể xuất ra được chiêu thức. truyện tttk5 có chim điêu xuất ra được chiêu phật vấn già lam.tuy nhiên, nếu người luyện chấp mê chấp ngộ, chiêu thức hình dáng hoàn toàn
chỉnh sửa, trở thành ma chưởng.thức cuối vạn phật triều tông có thể bảo vệ trời đất, cũng có năng lực hủy thiên diệt địa, vậy nên không lưu truyền tục thế, muốn giác ngộ cần biết buông bỏ, để bản thân dung hòa với ma tâm đồng thời tồn tại.

sự ra đời các thức thần chưởng[]

sau khi giác ngộ, như lai muốn cứu rỗi thế gian nên lúc còn thọ mệnh ngài đã chu du thuyết pháp.- phật quang sơ hiện: khi ngài tu ở dưới gốc bồ đề, ngài bị yêu ma quấy rầy, mê hoặc, đòi giết. ngài sơ hiển minh quang. Ánh sáng phật pháp xua đuổi yêu ma. Ánh sáng còn xuất hiện hình một con kim long rồi tụ
xuất hiện cây vạn hoa kim long Đoạt. thanh đoạt đó trở thành hộ pháp phật binh đầu tiên. thức đầu tiên xuất hiện.- kim Đỉnh phật Đăng: Ở nước lưu ly có một đám cướp hoành hàng. tên đầu lĩnh có cây lưu ly giới Đao giết người vô số. Đức phật một mình tiến vào hang ổ. ngài thấy thay chất như núi, máu chảy thành sông. tên đầu lĩnh dùng lưu ly giới Đao chém vào người như lai. lửa phật rửa sạch huyết tính trong đao. tên đầu lĩnh cũng bị cảm hóa. hắn buôn bỏ đồ đao, không còn chấp mê. thanh lưu ly giới Đao cũng
biến thành hộ pháp phật binh thứ 2. thức thứ hai kim Đỉnh phật Đăng xuất hiện.- phật Động sơn hà: quốc vương ba la nại hôn quân vô đạo, trên dưới quốc gia trầm mê tửu sắc, tà khí xung thiên. lôi thần phải tới đó gây thiên tai, lũ lụt để tiêu diệt quốc gia này. Đức phật lao vào vì chúng sanh, ngăn ngừa thiên tai. lôi thần phóng thần binh lôi kinh thiền vào người phật. như lai cảm hóa thanh thần binh. ngài dùng chính lôi kinh thiền hóa giải thiên tai. lôi kinh thiền trở thành hộ pháp thần binh thứ 3. thức thứ ba cũng xuất hiện.

Xem thêm: Hash (hàm băm) là gì và cách thức hoạt động như thế nào?

phật vấn già lam: khi danh tiếng như lai đã van danh. môn đồ bà la môn bất mãn kéo đến luận lý với như lai. khẩu chiến suốt 3 ngày 3 đêm, không biết bao lời nghi vấn, xéo sắc được như lai kiến giải. các môn đồ bà la môn đều bị cảm hóa, đến con sư tử trắng cũng khóc. một môn đồ bà la môn không chịu đã dùng mê tâm xích phát ra tà chú mê hoặc mọi người. như lai đọc phạn kinh xóa bỏ tà chú. người môn đồ đó giận quá hóa liều, ra tay tính giết cả như lai. con sư tử trắng hiểu lẽ phải, nhảy ra ăn thịt chủ nhân. như lai thấy con sư tử có linh tính nên đã lãnh đạo. sư tử đại giác ngộ, phi thăng thành thần thú. sư tử còn hòa làm một với cây mê tâm xích tạo ra lôi Âm thước. lôi Âm thước trở thành hộ pháp thần binh thứ 4.- nghênh phật tây thiên: như lai thọ 80 tuổi. tự đoán số mình đã tận, không cầu bản thân chỉ nghĩ chúng sanh vẫn còn chưa giác ngộ. ngày như lai viên tịch, đích thân Đại phạm thiên đến nghênh phật về tây thiên. như lai vẫn còn nặng lòng chưa yên. Đại phạm thiên ném ra một pháp luân giữ chặt bóng như lai. như lai có thể về cõi niết bàn. cái bóng của ngài vẫn còn ở nhân gian. cái bóng của ngài kết hợp với pháp luân của Đại phạm thiên tạo ra niết bàn kim luân. niết bàn kim luân trở thành hộ pháp thần binh thứ 5. thức thứ năm cũng xuất hiện.- phật quang phổ chiếu: Đức phật viên tịch. a tu la dẫn yêu ma nơi địa ngục chạy ra. a tu la cùng quần ma tới quấy nhiễu chúng tăng đang cầu siêu đức phật. thấy chúng tăng bị quấy nhiễu, thân thể ngài vỡ ra thành xá lợi. xá lợi kết thành xá lợi kiếm trừ yêu diệt ma. xá lợi kiếm trở thành hộ pháp thần binh thứ 6. thức thứ sáu cũng xuất hiện.- thiên phật hàng thế / thiên phật giáng thế: Đức phật trước khi giác ngộ đi tu từng là thái tử và đã có hiền thê. người vợ này là yasodharā. yasodharā hận như lai thương chúng sanh hơn thê tử. ngày như lai viên tịch, yasodharā cũng tự sát, linh hồn rơi suốt địa ngục. yasodharā oán hận như lai, tụ tập oán linh rèn thành thanh phá hồng trần. yasodharā phá địa ngục lên trần thành yêu. yasodharā nghịch thiên hành sự, đối nghịch với như lai. Đích thân như lai phải giáng lâm để thu phục. như lai rơi nước mắt xóa sạch oán khí cho cả yasodharā và phá hồng trần. yasodharā trở lại hình người, bị cảm hóa, quy y. phá hồng trần trở thành hộ pháp thần binh thứ 7. thức thứ bảy cũng xuất hiện (lưu ý: câu truyện trên được tác giả sáng tạo, còn trong kinh phật thì ngày như lai viên tịch, yasodharā cũng tu để thành chánh quả chứ không hề oán nộ).- phật pháp vô biên: Đế thích thiên dự đoán có ngày ma trưởng đạo tiêu. Đế thích thiên cầu xin như lai giúp. như lai ban cho Đế thích thiên một quả tim phật để Đế thích thiên vững tin chính nghĩa trường tồn. Đại kiếp đã đến, yêu ma đánh lên thiên quốc. như lai phải giá lâm cứu giúp. quần ma hợp thành một. như lai dùng phật binh đánh tan ma thể. ma thể chuyển thành ma khí nhập vào người Đế thích thiên. như lai phô diễn phật pháp. ma thể trong người Đế thích thiên biến thành thần binh thoát ra ngoài. Đế thích thiên được cứu. thanh thần binh chấn khung thương trở thành hộ pháp thần binh thứ 8. thức thứ tám cũng xuất hiện.- vạn phật triều tông: thiên địa tần có một đại kiếp diệt vong. từ ngoài vũ trụ rớt xuống 2 viên thiên thạch. 2 viên thiên thạch nở ra 2 con đại ma thú. chúng
vô cùng hung mạnh, hoành hành đại địa. không những người, thú, chúng sinh hạ giới mà ngay cả thiên thần cũng không thoát kiếp. như lai phải giáng lâm hàng yêu trừ ma. Đáng tiếc ngay cả đức phật cũng đấu không lại. pháp thân của ngài bị cấu xé tan nát. tất cả chúng sanh cùng chư tiên cảm động niệm phật. sức mạnh tinh thần hợp nhất cấu tạo lại pháp thân của đức phật. như lai tung chưởng, từ tay ngài xuất ra kháng thiên ly hỏa Đaosáng thế huyền băng kiếm tiêu diệt ma thú. ma thú diệt xong, chúng sanh tâm lực cũng tận. người và thần đều hình thần câu diệt. như lai cảm động, không tiếc tận lực dùng 2 thanh thần binh trùng kiến lại thiên địa. thiên địa có lại sinh cơ, vạn vật sinh sôi nảy nở trở lại.

các thức[]

 1. Đệ nhất thức: Phật Quang Sơ Hiện – Vạn Hoa Kim Long Đoạt – Nhất Tâm Ấn
  • phật tổ đắc đạo chiếm được kim long phật thân, hiển linh hóa thành hộ pháp phật binh vì đã đánh đuổi yêu ma. phật binh phóng ra quang minh phá tan vô minh hắc ám, chư pháp sở sinh, duy tâm sở hiện bảo vệ chánh đạo, đại diện cho quang minh.
 2. Đệ nhị thức: Kim Đỉnh Phật Đăng – Lưu Ly Giới Đao – Quang Tụ Phật Đỉnh Ấn
  • lưu ly giới Đao chém vào pháp thân phật tổ, lửa phật tâm rửa sạch huyết tính ma đao, không còn mê chấp ba la thần, đoạn tuyệt ác độc thế căn. ma binh từ ma tính có thể phục thiện, cho thấy chúng sinh Đều có thể thành phật, đại diện cho tâm chính nghĩa.
 3. Đệ tam thức: phật Động sơn hà – phật binh kinh lôi thiền – bất Động căn bản Ấn
  • kinh lôi thiền từ lôi thần phóng ra bị cảm hóa bởi phật Đà, chuyển thành phật binh, diệt hết thiên tai, tiêu giải hạo kiếp, phân biệt phải trái, thắng lợi vô lượng công Đức, đại diện cho lòng từ bi.
 4. Đệ tứ thức: Phật Vấn Già Lam – Lôi Âm Thước – Thiên Cổ Lôi Âm Ấn
  • sư vương giết chết chính chủ nhân của mình, đắc đạo chánh pháp. hợp với mê tâm xích thành một thể, kiến chứng đại đạo chân lý thiện bất thiện pháp, tùy tâm hóa pháp, đại biểu cho thủy giác của tâm.
 5. Đệ ngũ thức: Nghênh Phật Tây Thiên – Niết Bàn Kim Luân – Chuyển Pháp Luân Ấn
  • phật Đà lúc viên tịch vẫn tự hỏi: Địa ngục chưa trống, sao có thể thành phật ? tâm chưa giải thoát. chạm chán Đại phạm thiên nghênh phật tây thiên, để lại niết bàn kim luân, giữ bóng phật Đà lưu lại nhân gian. phật nhập niết bàn, bóng lưu lại pháp, hai tay hướng trời, hai chân đạp đất, bảo vệ trời đất. niết bàn kim luân chứa từ bi của phật Đà, phổ độ chúng sinh, đại diện cho tâm giải thoát.
 6. Đệ lục thức: Phật Quang Phổ Chiếu – Xá Lợi Kiếm – Nhật Quang Bồ Tát Ấn
  • thân thể phật Đà tan nát để lại thất sắc xá lợi tử. xá lợi hợp thành phật quang sáng chiếu như lưỡi kiếm đâm xuyên bụng a tu la. rồi kết hợp lại thành xá lợi kiếm. xá lợi kiếm tru tà diệt ma, quang phổ phổ độ chúng sinh, ma quỷ sợ hãi, đại diện cho tâm thiền giác. thiền giác vi ý, thức pháp xá lợi, phật quang phổ chiếu, thập phương câu minh.
 7. Đệ thất thức: thiên phật hàng thế – phá biểnng trần – kim cang quyết Ấn
  • yasodharā (vợ của phật Đà) oán nộ trầm trọng, hóa thành tu la ma tướng, chấp mê bất ngộ, dùng dị năng của phá hồng trần thề giết phật. tất Đạt Đa rơi lệ từ bi, tịnh hóa sát kiếp của hồng trần, trừ hết ma căn chấp niệm của tu la, khiến trở lại hình người, hóa cảm quy y. phá hồng trần  thấu hết bi oan ly hiệp của đại thiên kết giới, trở thành phật binh đại diện cho Độ kiếp.
 8. Đệ bát thức: phật pháp vô biên – chấn khung thương – trí cát trường an Ấn
  • phật tổ vì cứu thiên Địa, dùng hết phật lực liên minh tinh hoa bảy thanh phật binh, đem phật tâm của chính mình để luyện thành chấn khung thương khiến vạn ma cúi đầu, quang minh trùng hiện. phật pháp vô biên kiến chứng thành ý chi tâm, duy pháp quang minh, phật binh này đại diện cho cứu thiên.
 9. Đệ cửu thức: vạn phật triều tông – kháng thiên ly hỏa Đao + sáng thế huyền băng kiếm -thành tựu nhất thiết minh Ấn
  • chúng sinh thành phật, vạn phật triều tông. vạn pháp từ vạn vật thiên địa cùng một niệm, tụ thành một niệm tinh thần, điểm điểm truyền đến thân phật, tụ thành thông thường cực thần thông phần lực sinh hoài không hết. từ đó sinh ra 2 thanh phật binh kháng thiên ly hỏa Đao và sáng thế huyền băng kiếm. 2 thanh phật binh uy lực trừ ma cứu thế, cũng có thể  xây dựng thiên địa. ly hỏa Đao tu bổ trời xanh, huyền băng kiếm thanh khiết đại địa, nhân gian có lại sinh cơ.
  • phật binh đại diện cho tứ Đại giai không, dinh diệt thủy chung (tứ Đại giai không: 4 yếu tố
   quốc gia lửa gió đều không có thực thể, vốn chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu).
  • vạn phật triều tông uy lực vô tận, không phải tấn công hủy thiên diệt địa mà là hóa giải. là cảnh giới tối cao của thiền lý phật pháp, đơn giản gói gọn trong hai chữ bao dung.

tản mạn[]

Ở tân tác long hổ môn, kim như lai đọc được ghi chép về bộ võ này mà sáng tạo ra thiên phật chưởng. dễ luyện và sử dụng đơn giản hơn.bộ kết ấn được các phái mật tông tây tạng dùng sáng chế ra từng bộ võ khác nhau.nguyên bản của bộ võ này theo lịch sử tiểu thuyết hongkong thì đầu tiên bắt nguồn từ thành phầm thiên phật chưởng của tác giả liễu tàn dương. trong bộ truyện giới thiệu có 8 thức thiên phật chưởng. trình tự như sau:

 • Đệ nhất thức: Phật Quang Sơ Hiển
 • Đệ nhị thức: Kim Đỉnh Phật Đăng
 • Đệ tam thức: Phật Vấn Già Lam
 • Đệ tứ thức: Nghênh Phật Tây Thiên
 • Đệ ngũ thức: phật
  bổ Đồng tại
 • Đệ lục thức: Phật Tâm Nhất Niệm
 • Đệ thất thức: ???.
 • Đệ bát thức: ???

hoàng ngọc lang có dùng bộ võ này viết trong bộ truyện cựu tác như lai thần chưởng.Gồm 12 thức:

Xem thêm: In Stock là gì? Out Stock là gì? Các khái niệm liên quan tới In Stock

 • Đệ nhất thức: Phật Quang Sơ Hiển
 • Đệ nhị thức: Kim Đỉnh Phật Đăng
 • Đệ tam thức: Phật Động Sơn Hà
 • Đệ tứ thức: Phật Vấn Già Lam
 • Đệ ngũ thức: Nghênh Phật Tây Thiên
 • Đệ lục thức: Phật Quang Phổ Chiếu
 • Đệ thất thức: Thiên Phật Hàng Thế
 • Đệ bát thức: Vạn Phật Triều Tông
 • Đệ cửu thức: Phật Phát Vô Biên
 • Đệ thập thức: thượng thiên hạ Địa – duy té Độc tôn
 • Đệ thập nhất thức: Phổ Độ Chúng Sinh – Lập Địa Thành Phật
 • Đệ thập nhị thức: ???

hoàng ngọc lang từng kết hợp với tác giả ngưu lão sáng tác bộ truyện thần chưởng long kiếm phi. cũng gồm 9 thức nhưng có một số khác biệt, các thức thần chưởng có mang thêm yếu tố ngũ hành.bao gồm các thức sau:

 • Đệ nhất thức: Phật Quang Sơ Hiện
 • Đệ nhị thức: Nga My Phật Đăng
 • Đệ tam thức: Phật Pháp Song Ân
 • Đệ tứ thức: phật gian ca rétm
 • Đệ ngũ thức: phật té vấn tại
 • Đệ lục thức: Nghênh Phật Tây Thiên
 • Đệ thất thức: Phật Quang Phổ Chiếu
 • Đệ bát thức: Phật Pháp Vô Biên
 • Đệ cửu thức: Vạn Phật Triều Tông

tiếp đó trong bộ truyện thiên tử truyền kỳ và long hổ môn dùng chung 9 thức như lai thần chưởng của thiên tử truyền kỳ 5. hệ thống 9 thức trở thành chuẩn. các bộ truyện sau này của hoàng ngọc lang đều dùng chuẩn 9 thức.

phật binh[]

hộ pháp phật binh vốn có rất nhiều loại, hình dáng và uy lực khác nhau.nếu có thông tin chính xác hơn xin hãy bổ sung.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅