“null” là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

Nội dung chính

null

null /nʌl/

 • tính từ
  • vô hiệu, không có hiệu lực
   • null and void: không còn hiệu lực nữa, không còn giá trị nữa (đạo luật, tờ di chúc, chứng thư, hiệp ước…)
  • vô dụng, vô giá trị
  • không có cá tính, không biểu lộ tâm tính
  • (toán học) bằng không, không
  • danh từ
   • chữ dùng để đánh lạc hướng (trong mật mã)


  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt không có
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự NUL
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự rỗng
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự trống
 • null character string: chuỗi ký tự trống
 • "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt rỗng
 • null address: địa chỉ rỗng
 • null character: ký tự rỗng
 • null hypothesis: giả thiết rỗng
 • null instruction: lệnh rỗng
 • null list: danh sách rỗng
 • null name: tên trống, tên rỗng
 • null pointer: con trỏ rỗng
 • null record: bản ghi rỗng
 • null resources: tài nguyên rỗng
 • "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt số không
 • null entry: sự nhập số không
 • null function: hàm số không
 • null method: phương pháp số không
 • null method `: phương thức số không
 • null sequence: dãy số không
 • "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt triệt tiêu
 • null indicator: biểu thị triệt tiêu
 • "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vô hiệu
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt độ không
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt giá trị null
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt làm bằng không
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt hư điểm
  Giải thích VN: Điểm 0, độ 0.

  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vùng zero
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt rỗng
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt địa chỉ trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt máy ghi kiểu bù
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt máy ghi kiểu chiết áp
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt máy ghi tự bù
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt byte trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt kí tự rỗng, dấu cách
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự không
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự NUL
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự NUL
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt ký tự trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt hằng ký tự
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt chuỗi ký trống
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vòng tròn điểm
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt vòng tròn không điểm
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt lớp không
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nón đẳng hướng
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt nón không
  "null" là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt đường đẳng hướng

  Bạn đang xem: “null” là gì? Nghĩa của từ null trong tiếng Việt. Từ điển Anh-Việt

  Xem thêm: Kt3 là gì? Điều cần biết về sổ tạm trú [Cập nhật 07/2021]


  Xem thêm: nothing, nil, nix, nada, aught, cipher, cypher, goose egg, naught, zero, zilch, zip, zippo, void

  Xem thêm: Link out là gì ? Vai trò của Link out trong SEO – Cách kiểm tra Link out là gì  Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
  Danh mục: Hỏi đáp ✅