Breaking News

ACCA là gì? Lộ trình để học ACCA?

ACCA Career Lead h2

Một trong những băn khoăn của nhiều bạn sinh viên sắp hoàn thành chương trình Đại học, đặc biệt hơn là các bạn đang học ngành Kế toán – Kiểm toán – Tài chính chuẩn bị ra trường, sau tốt nghiệp liệu trình độ học vấn đã đủ để có …

Read More »

Contact Us