Breaking News

ETD VÀ ETA LÀ GÌ? – Eimskip | Cool Choice In Logistics

img 60fb3a96ad698

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai thuật ngữ phổ biển trong lĩnh vực logistics là Estimated time of departure (ETD) và Estimated time of arrival (ETA). Và các bạn lưu ý là thuật ngữ ETD ở đây khác với thuật ngữ Estimated time of delivery (ETD) nhé. Thời [...]

Read More »

Contact Us