Payout là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

payout la gi

thông tin thuật ngữ

   

tiếng anh payout
tiếng việt xuất chi
chủ đề kinh tế
tên gọi khác thời gian xuất chi/ thời hạn xuất chi

Định nghĩa – khái niệm

payout là gì?

xuất chi đề cập đến lợi nhuận tài chính dự kiến ​​hoặc giải ngân tiền tệ từ một khoản đầu tư hoặc niên kim. nó có thể được tính trên cơ sở tổng thể hoặc định kỳ dưới dạng phần trăm chi phí đầu tư hoặc bằng một số tiền thực tế. xuất chi cũng có thể nói đến khoảng thời gian mà một khoản đầu tư hay dự án dự kiến ​​sẽ thu hồi vốn đầu tư ban đầu và có ích nhuận tối thiểu.

Bạn đang xem: Payout là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Xem thêm: Apart From là gì và cấu trúc cụm từ Apart From trong câu Tiếng Anh

 • payout là xuất chi.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế .

Ý nghĩa – giải thích

payout nghĩa là xuất chi.

về mặt chứng khoán tài chính, xuất chi là số tiền nhận được trong các giai đoạn nhất định, chẳng hạn như hàng tháng cho các khoản thanh toán niên kim. xuất chi cũng có thể đề cập đến công cụ ngân sách vốn được dùng để xác định thời gian cần thiết để dự án tự thanh toán.

definition: payout refers to the expected financial return or monetary disbursement from an investment or annuity. it may be expressed on an overall or periodic basis as either a percentage of the investment’s cost or in a real dollar amount. payout can also refer to the period in which an investment or a project is expected to recoup its initial capital investment and become minimally profitable.

thuật ngữ tương tự – liên quan

danh sách các thuật ngữ liên quan payout

  tổng kết

  trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế payout là gì? (hay xuất chi nghĩa là gì?) Định nghĩa payout là gì? ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng payout / sự thu hồi (vốn Đầu tư); sự hoàn vốn; sự hoàn tiền lại (bảo hiểm); trả tiền; xuất tiền trả; Đóng tiền. truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, it được cập nhật liên tục

  Xem thêm: SM là gì? Tìm hiểu chi tiết các ý nghĩa ít người biết về SM

  Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
  Danh mục: Hỏi đáp ✅