Permaculture là gì? – Từ điển số

permaculture la gi

thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – khái niệm

permaculture là gì?

permaculture có nghĩa là từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững

Bạn đang xem: Permaculture là gì? – Từ điển số

Xem thêm: Mô hình kinh doanh là gì? 30 mô hình phổ biến nhất hiện nay

  • permaculture có nghĩa là từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực xã hội.

từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững tiếng anh là gì?

từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững tiếng anh có nghĩa là permaculture.

Ý nghĩa – giải thích

permaculture nghĩa là từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững.

Đây là cách dùng permaculture. Đây là một thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Xem thêm: Biểu đồ hộp (Box Plot) là gì? Đặc trưng và ví dụ

tổng kết

trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ xã hội permaculture là gì? (hay giải thích từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững nghĩa là gì?) . Định nghĩa permaculture là gì? ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng permaculture / từ permaculture xuất phát từ hai từ permanent (lâu dài, vĩnh cửu) và agriculture (nông nghiệp), có nghĩa là “nông nghiệp vĩnh cửu” hay nông nghiệp bền vững. truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng anh, trung, nhật, hàn…liên tục được cập nhập. từ Điển số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅