Breaking News
wp thumb 581

Phó giám đốc tiếng Anh là gì? Các vị trí khác trong công ty tiếng anh là gì?

Tổng giám đốc tiếng anh là gì?


Tổng giám đốc tiếng anh là General manager, Director general, Chief Executive Director, CEO, Managing Director

Giám đốc tiếng anh là gì?


Giám đốc điều hành tiếng Anh là gì ?

 • Chief Executive Officer (CEO): Giám đốc điều hành

Giám đốc thông tin tiếng Anh là gì ?

 • Chief Information Officer (CIO): Giám đốc thông tin

Giám đốc tài chính tiếng Anh là gì ?

 • Chief Financial Officer (CFO): Giám đốc tài chính

Giám đốc sản xuất tiếng Anh là gì ?

 • Production Director: Giám đốc sản xuất

Giám đốc kinh doanh tiếng Anh là gì ?

 • Business Director: Giám đốc kinh doanh

Ban giám đốc tiếng Anh là gì ?

 • The board of directors: Ban giám đốc

Phó giám đốc tiếng Anh là gì ?


Phó giám đốc tiếng anh là Deputy general manager, Deputy director general.

[external_link_head] [external_link offset=1]

Phó giám đốc kinh doanh tiếng anh là gì?

 • Deputy business director: Phó giám đốc kinh doanh

Phó giám đốc điều hành tiếng anh là gì?

 • Deputy managing director: Phó giám đốc điều hành

Trưởng phòng trong tiếng anh là gì?


Chief of department :Trưởng phòng, trưởng ban, trưởng khoa, trưởng bộ phận

Trưởng phòng Nhân Sự tiếng anh là gì?

 • Personnel manager :Trưởng phòng Nhân Sự

Trưởng phòng Marketing tiếng anh là gì?

 • Marketing manager : Trưởng phòng Marketing

Trưởng phòng Tài Chính tiếng anh là gì?

 • Finance manager : Trưởng phòng Tài Chính

Trưởng phòng Kế Toán tiếng anh là gì?

 • Accounting manager :Trưởng phòng Kế Toán

Trưởng phòng Sản Xuất tiếng anh là gì?

 • Production manager : Trưởng phòng Sản Xuất

Trưởng phòng Kỹ Thuật tiếng anh là gì?

 • Technical manager: Trưởng phòng Kỹ Thuật

Trưởng phòng Kinh Doanh tiếng anh là gì?

 • Sales manager : Trưởng phòng Kinh Doanh

Phó phòng trong tiếng anh là gì? phó ban tiếng anh là gì?


Phó phòng Nhân Sự trong tiếng anh là gì?

 • Deputy HR : Phó phòng Nhân Sự

Phó phòng Marketing trong tiếng anh là gì?

 • Deputy Marketing Manager : Phó phòng Marketing

Phó phòng Tài Chính trong tiếng anh là gì?

 • Deputy Head of Finance Department : Phó phòng Tài Chính

Phó phòng Kế Toán trong tiếng anh là gì?

 • Deputy Accountant : Phó phòng Kế Toán

Phó phòng Sản Xuất trong tiếng anh là gì?

 • Deputy Manager of Production : Phó phòng Sản Xuất

Phó phòng Kỹ Thuật trong tiếng anh là gì?

 • Deputy Head of Technical Department : Phó phòng Kỹ Thuật

Phó phòng Kinh Doanh trong tiếng anh là gì?

 • Deputy Business : Phó phòng Kinh Doanh

Quản lý trong tiếng anh là gì?


 • Business management : Quản lý doanh nghiệp

Các phòng ban trong công ty bằng tiếng Anh


Phòng giám đốc có thể là Director’s Department (Managing director’s Department) hoặc Office of Director (Office of Managing director).

 1. Accounting Dep’t: Phòng Kế toán.
 2. Administration Dep’t: Phòng Hành chính.
 3. Audit Dep’t: Phòng Kiểm toán.
 4. Human Resource Dep’t (HR Dep’t): Phòng Nhân sự.
 5. International Payment Dep’t: Phòng Thanh toán Quốc tế
 6. Information Technology Dep’t (IT Dep’t): Phòng Công nghệ thông tin.
 7. International Relations Dep’t: Phòng Quan hệ Quốc tế.
 8. Local Payment Dep’t: Phòng Thanh toán trong nước.
 9. Marketing Dep’t: Phòng Marketing, phòng tiếp thị.
 10. Product Development Dep’t: Phòng Nghiên cứu và phát triển Sản phẩm.
 11. Pulic Relations Dep’t (PR Dep’t): Phòng Quan hệ công chúng.
 12. Sales Dep’t: Phòng Kinh doanh, Phòng bán hàng.
 13. Treasury Dep’t: Phòng Ngân quỹ Training Dep’t: Phòng Đào tạo.Mong rằng những thông tin từ bài viết Giám đốc, phó giám đốc trong tiếng anh gọi là gì ? sẽ cung cấp thêm kiến thức về ngoại ngữ để cũng cố cho bạn đọc sự tự tin khi giao tiếp trong tiếng anh cũng như làm việc trong môi trường công sở mà tiếp xúc nhiều với người nước ngoài.

[external_link offset=2] [external_footer]

Check Also

trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

Contact Us