“phuket” là gì? Nghĩa của từ phuket trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

phuket la gi
Nội dung chính

"phuket" là gì? Nghĩa của từ phuket trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "phuket" là gì? Nghĩa của từ phuket trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt "phuket" là gì? Nghĩa của từ phuket trong tiếng Việt. Từ điển Việt-Việt

phuket

(Phuket), thành phố và cảng của Thái Lan, trên đảo Phuket ở biển Anđaman (Andaman), thủ phủ tỉnh Phuket. Dân số 56,7 nghìn (1992). Trung tâm khai thác và luyện thiếc. Đánh cá.

Xem thêm: Cổ phần phổ thông là gì? Cổ phần phổ thông tiếng Anh là gì?

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅