Rửa tiền là gì? Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào?

Sau đây, Luatvietnam sẽ cung ứng những lao lý về : Rửa tiền là gì và Tội rửa tiền bị giải quyết và xử lý như thế nào theo pháp luật của pháp lý .

Rửa tiền là gì?

Theo khoản 1 Điều 4 Luật Phòng chống rửa tiền 2012, rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Các hành vi được quy định là rửa tiền bao gồm:

– Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có;

– Sử dụng tiền, tài sản do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

– Sử dụng tiền, gia tài do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc triển khai những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc hoạt động giải trí khác ;- Che giấu thông tin về nguồn gốc, thực chất thực sự, vị trí, quy trình chuyển dời hoặc quyền sở hữu so với tiền, gia tài do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác định những thông tin đó ;
– Thực hiện một trong các hành vi trên đối với tiền, tài sản biết là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có.

– Thực hiện một trong những hành vi trên so với tiền, gia tài biết là có được từ việc chuyển dời, chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi tiền, gia tài do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có .- Trợ giúp cho tổ chức triển khai, cá thể có tương quan đến tội phạm nhằm mục đích trốn tránh nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý bằng việc hợp pháp hóa nguồn gốc gia tài do phạm tội mà có ;
– Chiếm hữu tài sản nếu tại thời gian nhận gia tài đã biết rõ gia tài đó do phạm tội mà có, nhằm mục đích hợp pháp hóa nguồn gốc gia tài .
Trong đó, ” gia tài ” được nhắc đến ở đây gồm có vật, tiền, sách vở có giá và những quyền gia tài theo pháp luật của Bộ luật dân sự, hoàn toàn có thể sống sót dưới hình thức vật chất hoặc phi vật chất ; động sản hoặc bất động sản ; hữu hình hoặc vô hình dung ; những chứng từ hoặc công cụ pháp lý chứng tỏ quyền sở hữu hoặc quyền lợi so với gia tài đó .
Rửa tiền là một trong những hành vi xâm phạm trật tự công cộng. Theo đó, nếu triển khai hành vi rửa tiền, cá thể, pháp nhân thương mại sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về Tội rửa tiền .
rua tien la giRửa tiền là gì? Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào? (Ảnh minh họa)

Tội rửa tiền bị xử lý thế nào?

Tội rửa tiền được pháp luật tại Điều 324 Bộ luật Hình sự năm ngoái, sửa đổi bổ trợ 2017. Trong đó, những mức phạt được pháp luật riêng cho cá thể và pháp nhân khi phạm tội. Cụ thể :

Đối với cá nhân:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a ) Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào thanh toán giao dịch kinh tế tài chính, ngân hàng nhà nước hoặc thanh toán giao dịch khác nhằm mục đích che giấu nguồn gốc phạm pháp của tiền, gia tài do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có ;
b ) Sử dụng tiền, gia tài do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có vào việc thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại hoặc hoạt động giải trí khác ;
c ) Che giấu thông tin về nguồn gốc, thực chất thực sự, vị trí, quy trình vận động và di chuyển hoặc quyền sở hữu so với tiền, gia tài do mình phạm tội mà có hoặc biết hay có cơ sở để biết là do người khác phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác định những thông tin đó ;
d ) Thực hiện một trong những hành vi pháp luật tại những điểm a, b và c khoản này so với tiền, gia tài biết là có được từ việc chuyển dời, chuyển nhượng ủy quyền, quy đổi tiền, gia tài do người khác thực hiện hành vi phạm tội mà có .

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a ) Có tổ chức triển khai ;
b ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ;
c ) Phạm tội 02 lần trở lên ;

d) Có tính chất chuyên nghiệp;

đ ) Dùng thủ đoạn phức tạp, xảo quyệt ;
e ) Tiền, gia tài phạm tội trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng ;
g ) Thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng ;
h ) Tái phạm nguy hại .

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

a ) Tiền, gia tài phạm tội trị giá 500.000.000 đồng trở lên ;
b ) Thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên ;
c ) Gây ảnh hưởng tác động xấu đến bảo đảm an toàn mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính, tiền tệ vương quốc .

4. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

5. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc hàng loạt gia tài .

Theo quy định trên, cá nhân phạm tội rửa tiền sẽ bị phạt tù đến 15 năm, nếu chuẩn bị phạm tội thì bị phạt tù đến 03 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, công việc nhất định hoặc tịch thu tài sản.

Theo pháp luật trên, cá thể phạm tội rửa tiền sẽ bị phạt tù đến 15 năm, nếu sẵn sàng chuẩn bị phạm tội thì bị phạt tù đến 03 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị vận dụng hình phạt bổ trợ là phạt tiền đến 100 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, việc làm nhất định hoặc tịch thu gia tài .

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội rửa tiền, khoản 6 Điều 324 quy định mức phạt như sau:

6. Pháp nhân thương mại phạm tội lao lý tại Điều này, thì bị phạt như sau :
a ) Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng ;
b ) Phạm tội thuộc một trong những trường hợp lao lý tại những điểm a, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng ;
c ) Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động giải trí có thời hạn từ 01 năm đến 03 năm ;
d ) Phạm tội thuộc trường hợp pháp luật tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn ;
đ ) Pháp nhân thương mại còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng, cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong một số ít nghành nhất định hoặc cấm kêu gọi vốn từ 01 năm đến 03 năm .

Như vậy, pháp nhân thương mại thực thi hoạt động giải trí rửa tiền hoàn toàn có thể bị phạt tiền đến 20 tỷ đồng hoặc thậm chí còn là đình chỉ hoạt động giải trí vĩnh viễn .

Theo Điều 79 Bộ luật Hình sự 2015, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn là chấm dứt hoạt động của pháp nhân thương mại trong một hoặc một số lĩnh vực mà pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra.

Trong đó, pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực hiện tội phạm thì bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động.

Trên đây là quy định về: Rửa tiền là gì? Tội rửa tiền bị xử lý như thế nào? Nếu còn vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.