Breaking News
vsm la gi

Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping – VSM) là gì? Vai trò

Theo dõi FusionsuitesNews trên

sơ đồ chuỗi giá trị (tiếng anh: value stream mapping – vsm) là một hệ thống các phương pháp và công cụ nhằm giảm thiểu lãng phí, giảm thiểu thời gian không gia tăng giá trị, từ đó giảm thiểu thời gian sản xuất.

sơ đồ chuỗi giá trị (value stream mapping - vsm) là gì? vai trò

Bạn đang xem: Sơ đồ chuỗi giá trị (Value Stream Mapping – VSM) là gì? Vai trò

hình minh hoạ (nguồn: reverscore)

sơ đồ chuỗi giá trị 

khái niệm

sơ đồ chuỗi giá trị trong tiếng anh được gọi là value stream mapping – vsm.

sơ đồ chuỗi giá trị là 1 trong các công cụ điển hình nhằm giảm thiểu lãng phí và cải tiến năng suất được ứng dụng trong lean.

Xem thêm: Flinkote là gì? Kỹ thuật thi công chống thấm Flintoke hiệu quả

– sơ đồ chuỗi giá trị là một hệ thống các phương pháp và công cụ nhằm giảm thiểu lãng phí, giảm thiểu thời gian không gia tăng giá trị, từ đó giảm thiểu thời gian sản xuất.

– sơ đồ chuỗi giá trị là tập hợp các phương pháp giúp thể hiện trực quan luồng sản phẩm và thông tin của qui trình sản xuất. 

thuật ngữ liên quan

phương pháp quản lí tinh gọn (lean) là một mô hình bao gồm các nguyên tắc và công cụ cải tiến có hệ thống, tập trung vào việc tạo giá trị từ góc nhìn của khách hàng và loại bỏ những lãng phí trong quá trình sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ của một tổ chức. 

mục đích

mục đích của phương pháp này là xác định các hoạt động làm tăng giá trị và các hoạt động không làm tăng giá trị. sơ đồ chuỗi giá trị nên phản ánh những gì đang thực sự diễn ra hơn là những gì được mong muốn xảy ra nhờ đó các cơ hội cải tiến có thể được xác định.

vai trò

sơ đồ chuỗi giá trị thường được sử dụng trong các dự án cải tiến thời gian chu kì vì nó thể hiện chính xác cách thức hoạt động của một qui trình với yêu cầu thời gian và từng bước công việc chi tiết. 

phương pháp này cũng được dùng trong phân tích và cải tiến qui trình bằng cách xác định và loại trừ khoảng thời gian liên quan đến các hoạt động không tạo ra giá trị tăng thêm.

các bước thực hiện

sơ đồ chuỗi giá trị vsm bao gồm các bước sau:

Xem thêm: DVD là gì? –

1. xác định chuỗi giá trị

2. vẽ sơ đồ chuỗi giá trị

3. Đánh giá hiện trạng

4. xây dựng chuỗi giá trị tương lai

5. Đánh giá hiệu quả tinh gọn

(tài liệu tham khảo: phương pháp quản lí tinh gọn, nội dung chủ yếu và hướng dẫn áp dụng lean, nxb hồng Đức. Ứng dụng sơ đồ chuỗi giá trị vsm tinh gọn hệ thống sản xuất công ty clisal việt nam, trường Đại học bách khoa, Đại học quốc gia – hồ chí minh)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

test