Breaking News
spv la gi

Special-Purpose Vehicle (SPV) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Theo dõi FusionsuitesNews trên

thông tin thuật ngữ

Định nghĩa – khái niệm

special-purpose vehicle (spv) là gì?

tổ chức có mục đích hạn chế, phục vụ như một đơn vị trung gian phát hành trong việc tạo các chứng khoán được đảm bảo bằng cầm cố, thẻ tín dụng và tiền vay mua ô tô, hợp đồng thuê mua và các tài sản chính khác. một spv có thể là một công ty, một định chế ủy thác, liên doanh, hay công ty
bổn phận hữu hạn. spv rất thường được thiết lập như đơn vị ủy thác. spv khẳng định quyền sở hữu hợp pháp các tài sản được chuyển từ bên xuất phát khoản cho vay, và có quan hệ ngang bằng với đơn vị xuất phát khoản cho vay hay tổ chức tài trợ, nghĩa là các tài dản được giữ bởi spv được miễn các trái quyền của chủ nợ, nếu tổ chức tài trợ lập hồ sơ xin phá sản. với đặc tính bảo vệ sự phá sản này, spv đôi khi được gọi là công ty ở đơn vị xa phá sản.

Bạn đang xem: Special-Purpose Vehicle (SPV) là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

 • special-purpose vehicle (spv) là tổ chức mục Địch Đặc thù.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế .

Ý nghĩa – giải thích

special-purpose vehicle (spv) nghĩa là tổ chức mục Địch Đặc thù.

một công ty mẹ tạo ra một spv để cô lập hoặc chứng khoán hóa tài sản trong một công ty riêng biệt thường không được thể hiện trong bảng cân đối kế toán. nó được tạo ra để có thể thực hiện một dự án rủi ro trong khi bảo vệ công ty mẹ tránhkhỏi những rủi ro nghiêm trọng nhất từ ​​sự thất bại của nó.

Xem thêm: Tiếp Cận Ngôn Ngữ Bằng Tiếng Việt (Language Access Information Portal – Vietnamese)

trong các trường hợp khác, spv có thể được tạo ra chỉ để chứng khoán hóa nợ để nhà đầu tư có thể yên tâm trả nợ.

trong mọi trường hợp, hoạt động của spv chỉ giới hạn là việc mua lại và tài trợ cho các tài sản cụ thể, cấu trúc công ty riêng biệt đóng vai trò là phương pháp cách ly rủi ro của các hoạt động này.

thuật ngữ tương tự – liên quan

danh sách các thuật ngữ liên quan special-purpose vehicle (spv)

Xem thêm: Marketing Collateral là gì? Vai trò và Kế hoạch sử dụng Marketing Collateral | LADIGI

  tổng kết

  trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ kinh tế special-purpose vehicle (spv) là gì? (hay tổ chức mục Địch Đặc thù nghĩa là gì?) Định nghĩa special-purpose vehicle (spv) là gì? ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng special-purpose vehicle (spv) / tổ chức mục Địch Đặc thù. truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, it được cập nhật liên tục

  Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
  Danh mục: Hỏi đáp ✅

  test