stdlib.h trong C | Thư viện C chuẩn

stdlib h la gi

header file có tên stdlib.h trong thư viện c chuẩn định nghĩa 4 kiểu biến, một số macro và các hàm đa dạng để thực hiện các tính năng chung.

sttbiến & miêu tả1

size_t

Bạn đang xem: stdlib.h trong C | Thư viện C chuẩn

Đây là kiểu nguyên không dấu và là kết quả của từ khóa sizeof2

wchar_t

Đây là một kiểu nguyên có kích cỡ là một hằng wide char3

div_t

Đây là cấu trúc được trả về bởi hàm div4

ldiv_t

Đây là cấu trúc được trả về bởi hàm ldivsttmacro & miêu tả1

null

macro này là giá trị của một hằng con trỏ null2

exit_failure

Đây là giá trị cho hàm exit để trả về trong trường hợp thất bại3

exit_success

Đây là giá trị cho hàm exit để trả về trong trường hợp thành công4

rand_max

macro này là giá trị lớn nhất được trả về bởi hàm rand5

mb_cur_max

macro này là số byte lớn nhất trong một tập ký tự có nhiều byte mà không thể lớn hơn mb_len_maxstthàm & miêu tả1

hàm double atof(const char *str)

chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số thực dấu chấm động (kiểu double)

Xem thêm: Tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 – Tử vi trọn đời Nam | Nữ mạng

2

hàm int atoi(const char *str)

chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số nguyên (kiểu int)3

hàm long int atol(const char *str)

chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số long int4

hàm double strtod(const char *str, char **endptr)

chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số thực dấu chấm động (kiểu double)5

hàm long int strtol(const char *str, char **endptr, int base)

chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số long int6

hàm unsigned long int strtoul(const char *str, char **endptr, int base)

chuyển đổi một chuỗi được trỏ tới bởi tham số str thành một số unsigned long int7

hàm void *calloc(size_t nitems, size_t size)

cấp phát bộ nhớ được yêu cầu và trả về một con trỏ tới nó8

hàm void
miễn phí(void *ptr

giải phóng bộ nhớ đã được cấp phát trước đó bởi một lời gọi tới calloc, malloc, hoặc realloc9

hàm void *malloc(size_t size)

cấp phát bộ nhớ được yêu cầu và trả về một con trỏ tới nó10

hàm void *realloc(void *ptr, size_t size)

cố gắng để phục hồi khối bộ nhớ được trỏ tới bởi str mà đã được cấp phát trước đó với một lời gọi tới malloc hoặc calloc11

hàm void abort(void)

gây ra một sự kết thúc chương trình bất thường12

hàm int atexit(void (*func)(void))

làm cho hàm func đã cho để được gọi khi chương trình kết thúc theo cách thông thường13

hàm void exit(int status)

làm chương trình kết thúc một cách thông thường14

hàm char *getenv(const char *name)

tìm kiếm chuỗi môi trường được trỏ tới bởi name và trả về giá trị gắn kết với chuỗi đó15

hàm int system(const char *string)

lệnh được xác định bởi string được truyền tới môi trường host để được thực hiện bởi command processor16

hàm void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nitems, size_t size, int (*compar)(const void *, const void *))

thực hiện một binary search17

hàm void qsort(void *base, size_t nitems, size_t size, int (*compar)(const void *, const void*))

sắp xếp một mảng18

hàm int abs(int x)

trả về giá trị tuyệt đối của x

Xem thêm: Populous (PPT) là gì? Toàn tập về tiền điện tử PPT

19

hàm div_t div(int numer, int denom)

chia tử số numer cho mẫu số demon20

hàm long int labs(long int x)

trả về giá trị tuyệt đối của x21

hàm ldiv_t ldiv(long int numer, long int denom)

chia tử số numer cho mẫu số demon22

hàm int rand(void)

trả về một số ngẫu nhiên trong dãy giá trị từ 0 tới rand_max23

hàm void srand(unsigned int seed)

hàm này cung cấp seed cho bộ sinh số ngẫu nhiên được sử dụng bởi hàm rand24

hàm int mblen(const char *str, size_t n)

trả về độ dài của một multi-byte char được trỏ tới bởi tham số str25

hàm size_t mbstowcs(schar_t *pwcs, const char *str, size_t n)

chuyển đổi chuỗi các multi-byte char được trỏ tới bởi tham số str thành mảng được trỏ tới bởi pwcs26

hàm int mbtowc(whcar_t *pwc, const char *str, size_t n)

chuyển đổi một multi-byte sequence thành một wide char27

hàm size_t wcstombs(char *str, const wchar_t *pwcs, size_t n)

chuyển đổi các code được lưu trữ trong mảng pwcs thành các multi-byte char và lưu trữ chúng trong chuỗi str28

hàm int wctomb(char *str, wchar_t wchar)

chuyển đổi wide char thành biểu diễn multi-byte char của nó và lưu trữ nó tại phần đầu mảng ký tự được trỏ tới bởi str

Đã có app vietjack trên điện thoại, giải bài tập sgk, sbt soạn văn, văn mẫu, thi online, bài giảng….miễn phí. tải ngay ứng dụng trên android và ios.

theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

các bạn có thể mua thêm khóa học java core online vÀ Ứng dỤng cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập java. khóa học có giá chỉ 300k, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a tuyền, cựu sinh viên bách khoa k53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

follow facebook cá nhân nguyễn thanh tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về java,c,c++,javascript,html,python,database,mobile…. mới nhất của chúng tôi.

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅