tài khoản google hoạt động dưới dạng thông tin đăng nhập chính của google, tạo thành một địa chỉ email và mật khẩu duy nhất.

mặc dù tài khoản google tương tự như thông tin đăng nhập adsense, tài khoản google cho phép bạn dễ dàng chuyển sang bất kỳ dịch vụ google nào cùng chia sẻ thông tin đăng nhập này (như google groups, gmail và froogle). bằng cách này, khi đăng nhập, bạn giữ nguyên trạng thái – không cần phải đăng nhập và đăng xuất giữa nhiều dịch vụ.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trung tâm trợ giúp google accounts.

Xem thêm: Lục phủ ngũ tạng là gì? Chức năng của lục phủ ngũ tạng

thông tin này có hữu ích không?

chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?