Breaking News
wp thumb 599

Tài sản (Assets) là gì? Các loại tài sản trong báo cáo tài chính

Tài sản (tiếng Anh: Assets) là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính, tượng trưng cho một nguồn lực kinh tế mà cá nhân hay công ty có quyền và lợi ích hợp pháp mà các cá nhân hay doanh nghiệp khác không có.

Tài sản (Assets) là gì? Các loại tài sản trong công bố tài chính

Bạn đang xem: Tài sản (Assets) là gì? Các loại tài sản trong báo cáo tài chính

Hình minh họa (Nguồn: tapchitaichinh.vn)

Tài sản (Assets)

Khái niệm

Xem thêm: Best regards là gì? Viết lời kết email như thế nào là “hợp tình, hợp lý” nhất!

Tài sản trong tiếng Anh là Assets.

Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS 01) định nghĩa “tài sản là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai”. Định nghĩa này cho thấy có sự khác biệt giữa quy định của luật pháp và quy định của kế toán về tài sản. 

Trên phương diện pháp , tài sản của một doanh nghiệp phải thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đó, tuy nhiên trên phương diện kế toán, tài sản được lên tiếng trên bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp không nhất thiết phải thuộc quyền sở hữu, mà chỉ cần thuộc quyền kiểm soát của doanh nghiệp đó nhằm đáp ứng yêu cầu “coi trọng bản chất hơn hình thức” của kế toán.

Phân loại tài sản

Tài sản được trình bày trên bảng cân đối kế toán theo tính thanh khoản giảm dần và được chia thành hai hạng mục chủ công: tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn.

Tài sản ngắn hạn (Short-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tiền và các tài khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn, nợ phải thu ngắn hạn, hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác. 

Ví dụ: Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang báo cáo số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 chỉ là 89,5 tỉ đồng trong khi các khoản tương đương tiền (tiền gửi ngân hàng có kì hạn và các khoản cho công ty con vay có thời hạn không quá 3 tháng) lên tới 331,2 tỉ đồng.

Xem thêm: Niết bàn là gì

Tài sản dài hạn (Long-term assets) là những tài sản có thời gian chuyển đổi thành tiền trên một năm (hoặc một chu kì kinh doanh). Tài sản dài hạn của doanh nghiệp thường bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình, tài sản cố định thuê tài chính, đầu tư dài hạn và các khoản trả trước dài hạn. 

Ví dụ: Một doanh nghiệp thường có tài sản cố định hữu hình như nhà văn phòng, nhà xưởng sản xuất, vũ trang sản xuất, trang bị quản , phương tiện vận tải,… Mặt khác, các loại tài sản cố định vô hình thường bao gồm: quyền sửu dụng đất, nhãn hiệu thương mại, sáng chế, phần mềm máy tính,…

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Báo cáo tài chính phân tích – dự báo và định rét mướt, NXB Đại học Kinh tế quốc dân)

Nguồn: https://fusionsuitesvungtau.com.vn
Danh mục: Hỏi đáp ✅

Check Also

trang web aliexpress la gi cua nuoc nao va co uy tin khong 1 1

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không?

Trang web Aliexpress là gì, của nước nào và có uy tín không? Bạn sẽ được tìm hiểu cùng Giaonhan247 qua bài chia sẻ thiết thực sau đây.

Contact Us